SZTE Info

Munkavédelemről az Állampolgári Részvétel Hetén

„Tedd, hisz teheted!” E szlogen jegyében a Munkaerő-piaci sikeresség és aktív állampolgárság – Kutatások a megelőzés központú munkavédelem területén címmel szervezett programot a Dél-alföldi Szakképzési Kerekasztal szeptember 26-án a SZAB-székházban.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Szeptember utolsó hetében zajlik az Állampolgári Részvétel Hete, melyet húsz országban rendeznek meg. A cél: felhívni az állampolgárok figyelmét arra, milyen fontos, hogy azokban a folyamatokban, amelyekben érintettek, tevőlegesen, kezdeményezően és aktívan vegyenek részt. Ez egy kampány, amely Magyarországon több mint száz rendezvénnyel ráirányítja a figyelmet, hogy az állampolgárok felelősek a saját életük formálásáért. Sokat mondó a szlogen: „Tedd, hisz teheted!” – magyarázta az SZTE Médiacentrumnak Farkas Olga, az SZTE JGYPK Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ oktatója, főiskolai tanár.

Hozzátette: az európai stratégiában hangsúlyos az egészség és biztonság mint érték, amit a kerekasztal összekapcsolt az Állampolgári Részvétel Hetével olyan módon, hogy az állampolgári aktivitáshoz hozzátartozik a felelősség önmagunkért, egészségünkért és a biztonságos munkavégzésért. Az állampolgári tudatosság erősítése vezette a szervezőket. − Szeretnénk felhívni a fiatalok figyelmét, hogy öntudatosan, célirányosan, biztonságosan és az egészségükre vigyázva kezdjék a nagybetűs életet – összegzett a kerekasztal előadója.

A témához kapcsolódóan a Szegedi Tudományegyetemen felsőfokú szakképzésben tanuló hallgatói körében végeztek egy kutatást is. 150 fiatalt kérdezve 2011 szeptemberében és októberében azt vizsgálták, hogyan jelenik meg a biztonság és az egészség mint érték a jelenlegi diákok körében. A kirajzolódott helyzetkép azt mutatja, hogy találkoztak már a témával a hallgatók, szórványosan otthon, az általános és középiskolában, illetve egyetemen, főiskolán, de a munkavédelmi oktatás nem volt olyan hatékony, mint elvárható volna – tájékoztatott Farkas Olga. Elmondta, többnyire kipipálandó feladatnak tartották a hallgatók a munkavédelmi oktatást, amelynél csak az aláírt jelenléti ív számít. Arra a kérdésre, hogy mi ragadt meg bennük, mi keltette fel az érdeklődésüket, mit tartanak hosszabb távon is hasznosnak a munkavédelmi oktatásban, még riasztóbb feleletek születtek: a válaszadók közel egy harmada nem rendelkezik használható tudással. −Ebből az következik, hogy a munkavédelmi oktatás módszertanát, tartalmát fejlesztő programokat dolgozunk ki és ezeket népszerűsítjük a fiatalok körében. Élményszerűen, a személyes érintettségre alapozva próbáljuk ennek a jelentőségét tudatosítani – vonta le a konklúziót az előadó.

Érdekessége az is a kutatásnak, hogy arra a kérdésre, ki és milyen mértékben felelős a munkahelyi balesetek bekövetkezéséért, a hallgatók többnyire rajtuk kívül álló okot neveztek meg, tipikusan a munkáltatókat nevezték meg a kockázat és a baleset felelőseként. Farkas Olga hangsúlyozta, szeretnék finomítani ezt a képet, hiszen többnyire ugyanolyan mértékben felelős lehet a munkavállaló is, mint a munkáltató, az ő aktivitása, figyelme, körültekintő munkavégzése, a szabályok betartása is fontos.

 

Arany Mihály

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.