SZTE Info

SZTE-s történészek vállalnak szerepet a Délvidék Kutató Központban

Szakmailag hiteles programokkal, konferenciákkal, kiadványokkal, infokommunikációs eszközökkel és emlékhelyek létesítésével segíti a Délvidék történelmének kutatását, széles körű megismertetését a Délvidéki Kutató Központ. A szervezet munkájában a szegedi egyetemen oktató, kutató történészek is szerepe vállal.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Sajtótájékoztatón számoltak be Szegeden szeptember 4-én a Délvidék Kutató Központ eddigi munkájáról, terveiről. A műhely tevékenységében a Szegedi Tudományegyetemen oktató, kutató szakemberek is részt vesznek. Így például Zakar Péter alapító, a délvidéki kutatócsoport vezetője, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék főiskolai tanára, a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja, valamint Forró Lajos, az intézmény megalakulásának kezdeményezője, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Szakképzési, Távoktatási és Továbbképzési Központ oktatója

Zakar Péter és Forró Lajos a tiszteletbeli elnök, Teleki Júlia társaságában elmondta: a Délvidék Kutató Központot 2010-ben azzal a szándékkal hívták életre, hogy segítse és támogassa a Délvidék (Vajdaság) történelmének, helytörténetének és kultúrtörténetének széles körű megismerését és megismertetését, a Délvidék és a délvidéki magyarság történelmének korszerű történelmi, néprajzi feldolgozását. Szakmailag hiteles programokkal, konferenciákkal, kiadványokkal, infokommunikációs eszközökkel és emlékhelyek létesítésével kívánják segíteni a Délvidék kiemelkedő történelmi eseményeinek (például az 1848-49-es szabadságharc délvidéki eseményei, a trianoni igazságtalan békediktátum és a revíziós törekvések társadalmi hatásai, a délvidéki magyarság kisebbségi részvétele a többnemzetiségű jugoszláv államban, a 1944-es magyarellenes atrocitások stb.) feldolgozását, jobb megértését és forrásainak széles körű megismertetését, valamint a hagyományok ápolását a határ mindkét oldalán.

Beszámoltak róla: a tudományos munkán túlmenően fontosnak tartják a magyar és az európai közvélemény tájékoztatását kutatási eredményeinkről. Ennek érdekében együttműködnek például a magyar-szerb akadémiai vegyes bizottsággal és a Csongrád Megyei Levéltárral, illetve több civil szervezettel is. Elhangzott: a Délvidék Kutató Központ emlékhelyeket alakít ki az 1944–45-ben mártírhalált halt délvidéki egyházi személyek számára. 2012. október 28-án Óbecsén, november 4-én Horgoson, 11-én pedig Moholon avatnak emlékhelyet a mártíroknak. Martonoson pedig egy emlékház kialakításán dolgoznak, amely a II. világháborúban meggyilkolt valamennyi ártatlan áldozatnak szeretne emléket állítani. 2013. január 23-án tudományos konferenciát és megemlékezést tartanak a csúrogi áldozatok emlékére. Üllésen és Magyarkanizsán népfőiskolát szerveznek, ahol a Délvidék történelmével és hagyományaival kapcsolatos előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők.

Azt is bejelentették, hogy a kutatóközpont munkatársai több kötet fognak megjelentetni a közeljövőben. Délvidéki Szemle néven pedig tudományos folyóirat indítását tervezik, amelynek szerkesztésében olyan történészek fognak közreműködni, mint Szakály Sándor, Forró Lajos, Sokcsevits Dénes, továbbá Marjanucz László, az SZTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék tanszékvezető egyetemi docense.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.