SZTE Info

Wittman professzor büszke lenne örökségére

Szeptember 24. és 26. között nagyszabású nemzetközi konferenciával emlékezett a Szegedi Tudományegyetem negyven éve elhunyt tanszékvezető történészprofesszorára, Wittman Tiborra.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A konferencián Anderle Ádám professzor elmondta: a kutatók második és harmadik generációja vonult fel a tudományos tanácskozáson, az előadók többsége, mintegy harmincan, Latin-Amerika-kutató. Ők már eltávolodtak a Wittman által kutatott két centrumtól, a Karib-térségtől és az Andoktól, mára egész Latin-Amerika történetére kiterjednek a tudományos munkák, jóllehet a kutatások epicentruma a pacifikus oldal, Mexikótól Chiléig. Az idő is elmozdult, Wittman még az újkorról értekezett, ma a többség 19. és 20. századi témát ad elő, a konferencián erősen jelen volt az eszmetörténet is.

A szegedi Latin-Amerika-kutatások a doktori iskolán belül érhetők tetten. A szegedi kutatóműhelyen kívül Pécsett működik egy erős centrum, mindkettő jelen van az európai társaságokban, vezető tisztségekben, így például a professzora tanítványaként végzett Fischer Ferenc a CEISAL (Consejo Europeo de Investigación Social de América Latina) alelnöke, Anderle Ádám pedig egy cikluson át volt az AHILA (Asociación de los Historiades Latinoamericanistas Europeos) elnöke.

A konferencián előadóként részt vett Fischer Ferenc is, aki ma a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékánja. Ő annak idején első volt, aki továbbvitte Szegedről a wittmani szellemi örökséget. Anderle Ádám kezdte el a Latin-Amerika története speciális képzést, Fischer Ferenc pedig Anderle professzor tanítványaként az elsők között végezte el azt. 1987-ig dolgoztak együtt a szegedi Latin-Amerika Kutatócsoportban, 1987-ben az AHILA (Európai Latin-Amerika-történészek Társasága) kongresszusát tarthatták a Tisza-parti városban, ami már mind Andrele professzor, mind a kutatócsoport elismerését jelentette, és természetesen a Wittman-életműnek is szólt.

Fischer Ferenc elmondta, Pécsett is sikerült továbbvinni az Ibero-Amerika vonalat, 2001-ben létrejött az Ibero-Amerika Központ, 2000-től rendeznek Ibero-Amerika heteket, minden év májusában nemzetközi konferenciát rendeznek, melyre szeretettel várják természetesen a szegedi doktoranduszokat is. A pécsi dékán úgy nyilatkozott, hogy az, ami a hetvenes években szinte csak Szegedre koncentrálódott, mára Pécsre, Veszprémbe, és Kaposvárra is eljutott a kollégákon keresztül, akik továbbvitték az érdeklődést, a „szerelmet” a spanyolul, portugálul beszélő világ iránt. „Wittman professzor urat – ha köztünk lehetne – megnyugvással töltené el, hogy az a nyitás, amit ő egyedüliként elkezdett, az országban több helyen termékeny talajra talált” – összegzett Fischer Ferenc.

 

Arany Mihály

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.