SZTE Info

BTK-s hallgatók eredményei az OTDK-n

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról 41 hallgató vett részt a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A hallgatók 5 szekcióban mutatták be dolgozataikat. Kilenc első, hét második, kilenc harmadik helyet szereztek meg. Tíz hallgató különdíjban részesült.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Biológia Szekcióban harmadik helyezést ért el Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa hármasa. Témavezetőjük dr. Tisljár Roland volt.

A Humán Tudományi Szekcióban első helyezettek lettek: Huber Máté Imre a Szociolingvisztika, nyelvpolitika, kontaktusvizsgálat tagozaton. Témavezetője dr. Fenyvesi Anna. Rácz Anita Német nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Scheibl György. Miháczi-Pálfi Anett Régészet tagozaton. Témavezetője dr. B. Tóth Ágnes. Csernus-L. Szilveszter Gondolkodás, emlékezet és kultúra a dualizmus korában tagozaton. Témavezetője dr. Pelyach István. Második helyezett lett dr. Steinbachné Bobok Anna Ilona Modern magyar irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Fogarasi György. Huszár Tamara Kortárs magyar irodalom II. tagozaton. Témavezetője dr. Török Ervin. Orbázi Melinda Francia irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Pálfy Miklós. Bíró Gyöngyvér Régészet tagozaton. Témavezetője dr. Wolf Mária. Harmadik helyezett lett Szebenyi Tamás Ókortudomány tagozaton. Témavezetője dr. Kulcsár Valéria. Grezsa Bence Orientalisztika tagozaton. Témavezetője Dr. Kempf Bajarma. Aradi Csenge Eszter Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetője dr. Balázs Péter. Bodóné Hofecker Zsuzsanna Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetői dr. Gyimesi Tímea és dr. Sutyák Tibor. Szolnoki Zoltán Középkori egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője dr. Galamb György. Stomfai Márk 20. századi egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője Dr. Ferwagner Péter Ákos.

A Humán Tudományi Szekcióban különdíjjal jutalmazták Sallai Boglárka Judit munkáját, melyet az Angol nyelvű irodalom és kultúra III. tagozaton mutatott be. Témavezetője dr. Kovács Ágnes Zsófia volt. Szintén különdíjat kapott Garamvölgyi Luca Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Schirm Anita.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban első helyezést értek el: Debreczeni Dániel Géza Fejlesztés – oktatás – nevelés I. szekcióban. Témavezetője prof. dr. Csapó Benő. Rausch Attila Hátrányos helyzet, gyermekvédelem tagozaton. Témavezetője Fejes József Balázs volt. Lauter Adrienn és Polner Bertalan Kristóf Alkalmazott pszichológia tagozaton. Témavezetője dr. Orosz Gábor. Második helyezést ért el Kovács Ildikó és Németh Viola Luca párosa Személyiségpszichológia tagozaton. Témavezetőjük Andó Bálint volt. Harmadik helyen értékelték Wittmann Victoria munkáját Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Szabó Éva volt. Juhász Dóra Általános lélektan III. tagozaton. Témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban különdíjjal jutalmazták Kékes Szabó Marietta dolgozatát Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Kőváry Zoltán volt. Különdíjat kapott még Dombi Edina Fejlődéslélektan tagozaton. Témavezetője Janacsek Karolina és dr. Németh Dezső. Kresznerits Szilvia és Porpáczi Júlia Általános lélektan I. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Szabó Hangya Lilla és Szentes Barbara Általános lélektan II tagozaton. Témavezetőjük Hallgató Emese volt. Volosin Márta Általános lélektan II. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső volt. Urbán Gábor témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Korom Márta és László Szandra Szociálpszichológia tagozaton. Témavezetőjük dr. Orosz Gábor volt.

Tanulás- és Tanítás-módszertani -Tudástechnológiai Szekcióban második helyezett lett Bús Enikő Felsőoktatás pedagógiája tagozaton. Témavezetője dr. Korom Erzsébet.

A Társadalomtudományi Szekcióban első helyezett lett Béki Orsolya Szociológia IV tagozaton. Témavezetője dr. Balog Iván volt. Filmtudomány tagozaton Erdei Lilla első helyezést ért el. Témavezetője dr. Füzi Izabella. Második helyezett lett Zemankó Anikó. Témavezetője dr. Füzi Izabella.

A Társadalomtudományi Szekcióban különdíjban részesült Takács Gábor a Vallás- és hittudomány tagozaton. Témavezetője Szilárdi Réka.

SZTEinfó

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 2. 08:00 - 31. 19:00
  Az SZTE Klebelsberg Könyvtár rendezvénye a Prof. Dr. Németh András (SZTE ÁOK) emlékére rendezett tárlat. További információ az SZTE Hírportálján: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-november/kiallitas-dr-nemeth
 • január 16.
  17:00 - 18:30
  Prof. Dr. J. Nagy László (SZTE BTK) beszél Gandhi munkásságáról, aki kijelölte a világ második lélekszámú országának, Indiának a XXI. századba vezető útját amely a Brit Gyarmatbirodalomból indulva erőszakmentesen vezetett el a függetlenségéig, kontrasztként a szelídséget megtestesítő Mahatma (Nagy Lélek) erőszakos halálával. Gandhi az emberiséget fenyegető halálos veszélyeket az alábbiakban fogalmazta meg: 1. Gazdagság, munka nélkül. 2. Élvezet, lelkiismeret nélkül. 3. Tudás, jellem nélkül. 4. Üzlet, erkölcs nélkül. 5. Tudomány, emberség nélkül. 6. Vallás, áldozatkészség nélkül. 7. Politika, elvek nélkül. Az SZTE professzorával Dr. Szalay István (SZTE JGYPK), a Közéleti Kávéház Egyesület kuratóriumi elnöke beszélget.
 • január 17.
  13:00 - 16:30
  Az új évben is folytatódik a Mentor(h)áló Klub – ismét vadonatúj programmal várják az érdeklődőket! A klubfoglalkozás alkalmával a vendégek részt vehetnek a Lehet egy lappal több? c. játékos matematikai program bemutatásán – a foglalkozás szervezője a Mentor(h)áló egyik legaktívabb köznevelési partnerintézménye, a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola! A foglalkozáson való részvétel továbbra is ingyenes. További információ:http://www.jgypk.hu/mentorhalo/lehet-egy-lappal-tobb/
 • január 17.
  17:00 - 18:30
  Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségeket bemutató sorozat főszereplője: Paluch-Kujáni Yvett. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar régészhallgatójának érdeklődése igen szerteágazó: az ásatásokon és a kutatómunkában az ókori barbár népek hitvilágát és gazdálkodását kutatja a Kárpát-medencében és a keleti területeken egyaránt. A Sófi-ösztöndíjas fiatallal Szalay István matematikus (SZTE JGYPK), a Közéleti Kávéház Egyesület kuratóriumi elnöke beszélget.
 • január 18. 10:00 - 20. 17:00