SZTE Info

BTK-s hallgatók eredményei az OTDK-n

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karáról 41 hallgató vett részt a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. A hallgatók 5 szekcióban mutatták be dolgozataikat. Kilenc első, hét második, kilenc harmadik helyet szereztek meg. Tíz hallgató különdíjban részesült.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Biológia Szekcióban harmadik helyezést ért el Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa hármasa. Témavezetőjük dr. Tisljár Roland volt.

A Humán Tudományi Szekcióban első helyezettek lettek: Huber Máté Imre a Szociolingvisztika, nyelvpolitika, kontaktusvizsgálat tagozaton. Témavezetője dr. Fenyvesi Anna. Rácz Anita Német nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Scheibl György. Miháczi-Pálfi Anett Régészet tagozaton. Témavezetője dr. B. Tóth Ágnes. Csernus-L. Szilveszter Gondolkodás, emlékezet és kultúra a dualizmus korában tagozaton. Témavezetője dr. Pelyach István. Második helyezett lett dr. Steinbachné Bobok Anna Ilona Modern magyar irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Fogarasi György. Huszár Tamara Kortárs magyar irodalom II. tagozaton. Témavezetője dr. Török Ervin. Orbázi Melinda Francia irodalom tagozaton. Témavezetője dr. Pálfy Miklós. Bíró Gyöngyvér Régészet tagozaton. Témavezetője dr. Wolf Mária. Harmadik helyezett lett Szebenyi Tamás Ókortudomány tagozaton. Témavezetője dr. Kulcsár Valéria. Grezsa Bence Orientalisztika tagozaton. Témavezetője Dr. Kempf Bajarma. Aradi Csenge Eszter Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetője dr. Balázs Péter. Bodóné Hofecker Zsuzsanna Összehasonlító irodalomtudomány tagozaton. Témavezetői dr. Gyimesi Tímea és dr. Sutyák Tibor. Szolnoki Zoltán Középkori egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője dr. Galamb György. Stomfai Márk 20. századi egyetemes történelem tagozaton. Témavezetője Dr. Ferwagner Péter Ákos.

A Humán Tudományi Szekcióban különdíjjal jutalmazták Sallai Boglárka Judit munkáját, melyet az Angol nyelvű irodalom és kultúra III. tagozaton mutatott be. Témavezetője dr. Kovács Ágnes Zsófia volt. Szintén különdíjat kapott Garamvölgyi Luca Szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, kognitív nyelvészet tagozaton. Témavezetője dr. Schirm Anita.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban első helyezést értek el: Debreczeni Dániel Géza Fejlesztés – oktatás – nevelés I. szekcióban. Témavezetője prof. dr. Csapó Benő. Rausch Attila Hátrányos helyzet, gyermekvédelem tagozaton. Témavezetője Fejes József Balázs volt. Lauter Adrienn és Polner Bertalan Kristóf Alkalmazott pszichológia tagozaton. Témavezetője dr. Orosz Gábor. Második helyezést ért el Kovács Ildikó és Németh Viola Luca párosa Személyiségpszichológia tagozaton. Témavezetőjük Andó Bálint volt. Harmadik helyen értékelték Wittmann Victoria munkáját Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Szabó Éva volt. Juhász Dóra Általános lélektan III. tagozaton. Témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina.

A Pedagógia, Pszichológia, Andragógia, Könyvtártudomány Szekcióban különdíjjal jutalmazták Kékes Szabó Marietta dolgozatát Alkalmazott pszichológia I. tagozaton. Témavezetője dr. Kőváry Zoltán volt. Különdíjat kapott még Dombi Edina Fejlődéslélektan tagozaton. Témavezetője Janacsek Karolina és dr. Németh Dezső. Kresznerits Szilvia és Porpáczi Júlia Általános lélektan I. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Szabó Hangya Lilla és Szentes Barbara Általános lélektan II tagozaton. Témavezetőjük Hallgató Emese volt. Volosin Márta Általános lélektan II. tagozaton. Témavezetője dr. Németh Dezső volt. Urbán Gábor témavezetői dr. Németh Dezső és Janacsek Karolina. Korom Márta és László Szandra Szociálpszichológia tagozaton. Témavezetőjük dr. Orosz Gábor volt.

Tanulás- és Tanítás-módszertani -Tudástechnológiai Szekcióban második helyezett lett Bús Enikő Felsőoktatás pedagógiája tagozaton. Témavezetője dr. Korom Erzsébet.

A Társadalomtudományi Szekcióban első helyezett lett Béki Orsolya Szociológia IV tagozaton. Témavezetője dr. Balog Iván volt. Filmtudomány tagozaton Erdei Lilla első helyezést ért el. Témavezetője dr. Füzi Izabella. Második helyezett lett Zemankó Anikó. Témavezetője dr. Füzi Izabella.

A Társadalomtudományi Szekcióban különdíjban részesült Takács Gábor a Vallás- és hittudomány tagozaton. Témavezetője Szilárdi Réka.

SZTEinfó

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.