SZTE Info

Kulturális és kulináris kérdések – határ menti mindennapok

A határ menti kisebbségek mindennapjait, köztük különösen konyháit és kulináris szokásait kutatja az Eurotender Egyesület projektje révén a SZAB Szociológiai Munkabizottsága. A programhoz kapcsolódóan április 16-án konferenciát szerveztek.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A tudományos tanácskozást Pászka Imre, a munkabizottság elnöke és Nagy Gábor Dániel, az SZTE Vallástudományi Tanszék adjunktusa, a munkabizottság tagja szervezte. Az ülés társszervezője az Eurotender Egyesület volt, amely egy konkrét határmenti projekttel rendelkezik. A fókuszban a Vajdaság és a Dél-Alföld vidéke áll, egy magyar-szerb program keretében támogatást nyertek arra, hogy létrehozzanak egy kulturális és kulináris hálózatot, amelynek célja, hogy jobban összehozza az embereket, társadalmi kohéziót teremtsen – tudtuk meg Nagy Gábor Dánieltől. – A Szociológiai Munkabizottság és az egyesület meglátta a lehetőséget abban, hogy a határmentiség témáját tudományos szempontból is feldolgozza egy konferencia keretében – tette hozzá. Főként a vajdasági magyar kisebbségre, illetve a Magyarországon élő szerb és más kisebbségekre tekintettel járják körbe a témát.

 

Új irány

 

– Számunkra új kutatási irány vetődött fel: a mindennapi élet kutatása. A legfontosabb tendenciák, a rohanó világ az IT- és más eszközök megjelenésével nagymértékben megváltoztatták a társadalmat mostanra, a kutatók pedig elszakadtak a mindennapi élet vizsgálatától. Sok amerikai szociológus azt mondja, a legtöbbet az emberekről nem úgy tudunk meg, hogy célzott kérdőíveket teszünk föl nekik, vagy interjúzni próbáljuk őket. Sokkal inkább úgy, ha megnézzük, a mindennapi életben miként viselkednek a saját környezetükben, hogyan élnek, hogyan rendezik be a lakásukat, milyen kulturális értékeket tartanak fontosnak, milyen nyelven kommunikálnak egymással – magyarázta az adjunktus.

 

Hozzátette: ennek vizsgálata a vajdasági-magyar határ menti régióban kiemelt fontosságú, tudván, hogy nagyszámú magyar él a Vajdaságban, akiknek különböző kulturális hatásokkal kell találkozniuk és megküzdeniük. – Ugyanez igaz azonban a Magyarországon élő kisebbségekre is, így a roma kisebbséget, illetve más – különféle karakterisztika alapján szerveződő – nemzetiségeket is vizsgálnak, akik itt Szegeden is nemzetiségi önkormányzattal rendelkeznek – folytatta Nagy Gábor Dániel.

 

Tükör

 

A kutatók tehát a határ két oldalán a mindennapokat figyelik meg, és antropológiai filmet készítenek róla. – Ezt a képet tükörként szeretnék megmutatni a két oldal számára – összegzett a szakember.

 

A projekt a határ menti térség főzőhálózatát célozza (Borderland Area Cooking Network). A határ két oldalán különböző összejöveteleket fognak tartani, ahol a nemzetiségek képviselői megmutatják például azt, hogy miket főznek. Ez szociológiai, illetve kulturális antropológiai szempontból is nagyon érdekes, épp ezért a Szociológiai Munkabizottság tagjai is részt fognak venni ezeken az eseményeken. Megismerik egymás kultúráját, étkeit, az ezekhez társuló szokásokat, hagyományokat, és ezen keresztül jobb képet remélnek a társadalomról.

 

Válságban nagyobb az összetartás

 

– Nem szabad hagyni, hogy ezek a közösségek bezáródjanak. Vannak a kisebbségkutatásban tételek, amelyek vizsgálják, hogy mi segíti elő, vagy mi erodálja egy kisebbség megmaradását. Mi elő szeretnénk segíteni a megmaradást, úgy, hogy a kulturális identitás, kulturális és személyi autonómia mindenképpen érvényesüljön. Tudjuk, hogy mikor gazdasági válság van, a kisebbségek jobban összetartanak, erősebb a kohézió. Ha viszont egy vidéken gazdasági növekedés tapasztalható, az ottani kisebbségek hamarabb asszimilálódhatnak. Jó példa erre Burgenland, ahol a helyi magyar kisebbség már nagy űmértékben asszimilálódott, ennek ellenkezőjét mutatja Székelyföld, ahol a legutóbbi időszakig nem volt erőteljesebb gazdasági növekedés, ezért a kulturális tömb egyben maradt – sorolta Nagy Gábor Dániel.

 

A kutatási eredmények alapján a szakemberek azt feltételezik, hogy ha elindul egy gazdasági fellendülés, akkor a határon túli magyar kisebbségek a folyamattal együtt könnyen az asszimiláció útjára léphetnek – ha nem őrzik kellőképpen a kulturális hagyományokat, az otthoni szokásokat és ennek egy elemeként a konyhát.

 

Arany Mihály

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.