SZTE Info

Gyógyszerfelügyeleti Intézet: egy évtizede az oktató-,kutatómunka szolgálatában

Tízéves a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerfelügyeleti Intézete. Ebből az alkalomból ünnepi ülést rendeztek a karon február 8-án, amelyen a 70. életévét betöltő Paál Tamás professzort, az intézet első vezetőjét is köszöntötték.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Egy professzorból és egy telefonból állt az intézet a kezdetekkor. Majd elsőként vállalta el az oktatói feladatokat Csóka Ildikó 2004-ben. Azóta példamutató, dicsérendő oktatási programot dolgoztak ki itt. Kialakult az intézet egyedülálló arculata. Mára egy növekvő tanszékké vált, ahol a tudományos tevékenység is felfutóban van – fogalmazott Falkay György professzor, a Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet korábbi vezetője; intézetalapító prodékán. Az ünnepi ülésen szakmai előadást tartott Kőszeginé Szalai Hilda, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet – Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgató-helyettese, Csupor Dezső, a Farmakognóziai Intézet egyetemi adjunktusa, Kovács Anita és Nagy Tamás, az intézet tanársegédei.

 

– A sikeres oktató- és kutatómunka legfőbb bázisai a jól működő intézetek, köztük a Gyógyszerfelügyeleti Intézet, mely megkérdőjelezhetetlenül fontos intézete a gyógyszerésztudományi karnak – hallottuk Hohmann Judittól, az SZTE GYTK dékánjától, aki a kar oktatási és kutatási stratégiájáról beszélt a résztvevőknek. A dékán asszony a hazai gyógyszerészet egyik legkiválóbb és legismertebb egyéniségeként jellemezte Paál Tamás professzort, akit 70. születésnapja alkalmából egy Szabó András-akvarellel köszöntöttek az intézet munkatársai.

 

– Hallatlanul izgalmas dolog fiatalokat tanítani, egészen más, mint a felnőtteket. Az egyetemisták oktatása az életemnek egy olyan részévé és hobbijává vált, amiről nem is tudnék már lemondani. Nagy örömöt jelent, amikor egy hallgatón azt látja az ember, hogy egyszer csak megnyílik a tekintete, megértett valamit – mondta az emeritus professzor, amikor arról kérdeztük, milyen szerepet töltött be az életében a szegedi intézet, ahol állampolgári és jogi ismereteket tanít. Paál professzor 2002 és 2007 között volt itt intézetvezető. Egyike Európa leghosszabb ideig szolgált gyógyszerhatósági vezetőinek, hiszen az Országos Gyógyszerészeti Intézet főigazgatói posztját 23 éven át töltötte be. Itt jelenleg is főtanácsadóként tevékenykedik. Szakmai tudását mind a hazai, mind a nemzetközi gyógyszeripar, valamint a külföldi hatóságok is elismerik és tisztelettel méltatják.

 

Tantárgyak és eredmények

 

– A Gyógyszerfelügyeleti Intézetben 4 oktató 10 tárgyat tanít, közülük 7-et angolul is a külföldi hallgatók számára – tudtuk meg Csóka Ildikótól. Az SZTE GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézet intézetvezető egyetemi docense ezeket fel is sorolta: állampolgári és jogi alapismeretek, közgazdaságtani alapismeretek, gyógyszerészi etika, gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás, a kommunikáció alapjai, kommunikáció a gyógyszerészi gyakorlatban, játékos szimbolikus logika, vállalkozás-menedzsment gyógyszerészhallgatók számára – szerepel a kínálatban. Ezeken kívül az SZTE bármely hallgatója számára hozzáférhető a gyógyszerügyi szabályozás kurzus, szabadon választható, úgynevezett „universitas” tantárgyként. Az intézet két szakterületen (minőségbiztosítás és gyógyszerügyi szakigazgatás) szervez kurzusokat a szakgyógyszerészképzésben, és több tárgyban érintett a karon folyó gyógyszertári asszisztensképzésben. Az intézet vezetője 2004-től kezdődően részt vesz egyetemi szintű minőségbiztosítási rendszer építésével foglalkozó pályázatokban és egyéb, felsőoktatás minőségével kapcsolatos fejlesztő tevékenységekben is, 2011 óta az SZTE minőségügyi vezetője.

 

Az SZTE GYTK Gyógyszerfelügyeleti Intézetről bővebb információ: http://www2.pharm.u-szeged.hu/gyfi/

 

Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.