SZTE Info

pszihologia_napja_kiemelt

Híd a test és a lélek egészsége között – a Pszichológia Napja Szegeden

Az egészség- és sportpszichológia volt a témája a Szegeden első alkalommal megrendezett Pszichológia Napjának február 21-én, melynek a SZAB-székház adott otthont. Az előadásokból többek között kiviláglott, miképpen épülnek hidak a testi és a lelki egészség között.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Előadásokkal, műhely- és kerekasztal-beszélgetésekkel járták körbe a sport és egészség pszichológiájának kérdésköreit a szakemberek a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézet és a Magyar Pszichológiai Társaság, valamint a SZAB Neveléstudományi és Pszichológia Szakbizottsága közös szervezésében lezajlott rendezvényen.


– Azt vártuk a konferenciától, hogy egy nagyon fellendülőben levő területnek adhatunk hangot. Ehhez kapcsolódik, hogy az intézetünk nem régiben indított egy olyan mesterszakirányos programot, ami a klinikai és egészségpszichológiával foglalkozik – mondta el a konferencián Szokolszky Ágnes, az SZTE BTK Pszichológiai Intézet vezetője.


Mint megtudtuk, az egészségpszichológia egyik alapszemléletét jelenti a pszichoszomatikus megközelítés, amely most már hidakat teremt a testi és a lelki egészség között. A szemléletváltás lényege, hogy nem a beteget keresik a szakemberek, hanem az egészségest szeretnék egészségben megőrizni. – Azt akarjuk, hogy a páciens maga képes legyen saját magát egészségben tartani. Emellett persze továbbra is lényeges az, hogy a megbetegedésekben milyen szerepe van a lelki tényezőknek, számtalan fontos kutatás mutat rá arra, miként tud a pszichológia segíteni a gyógyulási folyamatban – magyarázta a szakember.


– Hiszek az ősi igazságokban, ez saját magánmeglátásom, régóta jógázom. A pszichológiát egy ökológiai nézőpontból közelítem meg tudományosan – folytatta az intézetvezető. Hozzátette: ugyanakkor óriási különbség van az ősi tudások és a ma divatos ezoterikus, mindent elárasztó lila köd között. Jóllehet utóbbi irányzatok is a test és a lélek valamilyen kölcsönhatását keresik, mindezt sokszor megalapozatlan és naiv, vagy éppen rossz ízű piaci felhanggal teszik – így a közember számára nehéz megkülönböztetni, melyik a valóban megalapozott szemlélet, és melyik nem. Az azonban biztos, hogy az emberek nagyon érdeklődők az iránt, hogy miként tudnak egészségesebben élni – összegzett Szokolszky Ágnes.


Az intézetvezető előadásában rámutatott, az utóbbi időben erősen integrálódtak a tudományok, és multidiszciplináris megközelítésekről lehet beszélni, nem pusztán a pszichológiáról önmagában. A 21. század küszöbére értünk el oda, hogy a természettudományok is a komplex rendszereket kutatják, megteremtődött elméletileg és módszertanilag is annak a feltétele, hogy az emberre is úgy tekintsenek a kutatók, mint egy nyitott, komplex rendszerre. Ezen a ponton jól illeszkedhet a szoros értelemben vett pszichológia más természettudományokhoz. Egyre inkább eltűnik a merev struktúrák feltételezése, mint például a genetikai vagy a neurális rendszer. Nap mint nap szállítja a tudomány a bizonyítékokat, hogy ezek kölcsönös függésben működnek, egy nyitott rendszer komponensei, melyek együttesen alkotják az embert. Ez a szemléleti fordulat előtérbe hozza azt a régi tradíciót, ami az egészlegességet kereste a pszichológia mélyén – zárta gondolatait az intézetvezető.

 

Arany Mihály


*

 

Először Szegeden: az egyensúly jegyében

 

A Pszichológia Napja a Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) születésnapjához kapcsolódó rendezvény, amelyet 2009 óta minden évben február 23-án rendeznek Budapesten. Idén, az MPT 85 éves fennállásának évfordulóján, a rendezvény témája a Sport és az egészség pszichológiája volt.

 

Idén először csatlakozott az országos programhoz a Magyar Pszichológia Társaság Dél-magyarországi tagozata is. A tagozat a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének és a SZAB Pszichológiai szakbizottságának közös szervezésében február 21-én egész napos szakmai rendezvényt tartott. A konferencián 140 regisztrált résztvevő vett részt a SZAB székházban, ahol délelőtt a témához kapcsolódó tudományos előadásokat hallgathattak a résztvevők, délután pedig, négy izgalmas műhelyfoglalkozás, és két kerekasztal beszélgetés várta az érdeklődőket. A rendezvényt egy pszichodráma bemutató zárta, melynek központi témája szintén a sport és az önbizalom kapcsolata, és a bennünk munkáló segítő és akadályozó erők harmóniájának megteremtése volt.

 

Az újszerű szegedi programon nemcsak pszichológusok, mesterszakos pszichológus hallgatók vettek részt, de jelen voltak a társszakmák képviselői is: például mentálhigiénikus szakemberek, szociális munkások, pedagógusok is. A rendezvényen a kutatókon, oktatókon kívül számos, az alkalmazott pszichológia területén működő szakember is megmutatta tudását. Gyakorló iskolapszichológusok, a betegágy mellett dolgozó klinikai pszichológusok, felsőoktatási diáktanácsadók vezették be az érdeklődőket a sport és az egészségpszichológia terén végzett munkájukba. A program elméleti és gyakorlati ismereteket, érdekességeket kínált a nagyszámú érdeklődő szakmai közönségnek – a szakmai együttműködés és az egészség szempontjából is oly fontos egyensúly jegyében.

 

SZTEinfoPszichologia_napja_galéria
A pszichológia napján készült képek itt megtekinthetők
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.