SZTE Info

biosz_tanszek_kiemelt

Költözési és felújítási hullám az SZTE Természettudományi és Informatikai Karán

Egy helyre költözött immár a Szegedi Tudományegyetem minden tisztán biológiai tanszéke. Az universitas természettudományi és informatikai kari felújítási hulláma jövőre a matematikusok Bolyai-épületével folytatódik.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Természettudományi és Informatikai Kara (TTIK) infrastruktúrája nagyot fejlődött az elmúlt időszakban. A TTIK jelenlegi tanszékcsoportjai: a Biológus, a Fizikus, a Földrajzi és Földtani, az Informatikai, a Kémiai, a Matematikai (Bolyai Intézet), és az egyelőre még virtuális Környezettudományi Tanszékcsoport, valamint a Műszaki és Anyagtudományi Intézet 12 épületben, és közel 40 ezer négyzetméteren működnek.

 

Mozgás és csere

– Az újszegedi biológus épület új szárnyának átadása után, vagyis 2007 nyarán az Egyetem utcából elköltözhetett egy helyre a biológiai tanszékek többsége. Velük együtt az Orvosi Fizikai és Biofizikai Intézet – azóta Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet – is új otthont kapott: az úgynevezett Béke épület harmadik emeletére költözött. A mozgás következtében az Egyetem utcában felszabaduló terület egy részét – jelentős átalakítás után – a Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport, illetve a Bölcsészettudományi Kar foglalhatta el. A felújítást követően igényesen kialakított, európai színvonalú egységekben folyhat az oktatás és a kutatás – segít időrendbe szedni az utóbbi évek történéseit dr. Varga Csaba, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kara (TTIK) gazdasági dékánhelyettese.

 

Az Irinyi épületbe, az SZTE más karai által felszabadított területekre, az Informatikai Tanszékcsoport költözött, lehetővé téve ezáltal, hogy a Matematikai Tanszékcsoport elfoglalhassa a Bolyai épület (Aradi vértanúk tere 1.) magas földszintjét.

 

2010-ben elindulhatott a leromlott állapotban lévő egyetemi épületek felújítása, uniós pályázati pénzforrásokból (TIOP-1.3.1-07/2/2F-2009-0004 ;KEOP-5.3.0./A/09-2009-0075; KEOP-4.4.0/A/09-2010-0015) táplálkozva. Elsőként a TTIK Dóm tér 7-8 és 9. alatti épületek laborjainak, tantermeinek, oktatói szobáinak renoválása kezdődött meg, és 2012 elejére be is fejeződött. Ehhez a Dóm téri újjászületéshez a TTIK ugyanúgy hozzájárult anyagilag, mint az úgynevezett régi biológiai épület ugyancsak elindult renoválásához Újszegeden. Ez utóbbi erőfeszítés most közeledik a végéhez.

 

Biológusok egy helyen

Keop pályázat és jelentős önerő felhasználásával idén befejeződött a régi Biológiai épület felújítása is. Az újszegedi elaggott panelépületből januárban lesz egy éve, hogy elköltözött a Szegedi Tudományegyetem genetikai, mikrobiológiai, biokémiai és élettani tanszéke az egykori I. számú kórház önkormányzati tulajdonú épületébe. Így átmeneti körülmények között, de folytathatták az oktató- és kutatómunkát. Közben az 1974-ben panelekből összerakott biológiai épület energetikai korszerűsítése érdekében kicserélték a nyílászárókat és az elektromos rendszert, hőszigetelést kaptak a falak és a tető, korszerűsítették a fűtést és a klimatizálást. Több kisebb helyiség egybenyitásával egy új, 162 hallgató befogadására alkalmas előadótermet, az ötödik szinten pedig a volt raktárakból hallgatói laboratóriumokat, tantermet és kutatószobákat alakítottak ki. A 373 millió forintból renovált épület tetejére napelemek kerültek, hogy majd áramot termeljenek. Határidőre, 2012. december 21-re a műszaki átadás is megtörtént.

 

Csontokkal teli dobozokat szállítottak az Egyetem utcai épületből Újszegedre a 2012. karácsonya előtti napokban. Ezzel az utolsó tisztán biológiai tanszék, az embertan is a Tiszán túlra költözött.

 

– 72 évet töltött az Egyetem utcai épületben az Embertani Tanszék, amelyet Bartucz Lajos professzor, tanszékünk alapítója és a TTK egykori dékánja alapított 1940-ben. Öt éve, 2007-ben – egy időben az újszegedi új biológus szárny átadásával, és a Növénybiológiai és az Ökológiai Tanszékek Ady térről történő kiköltözésével a tanszékünk területe harmadára zsugorodott – vázolta a múlt évig tartó helyzetet Pálfi György. Az SZTE Embertani Tanszékét vezető egyetemi docens elmondta: 30 ezres csontvázgyűjteményünk nagyobb része a BTK pincéiben volt. 2012-ben azonban a TTIK dékáni hivatal támogatásával használható állapotba hozattuk az elhagyott újszegedi menzaépületet, ahova 2012 tavasz óta folyamatosan költöztetjük a csontváz-gyűjteményt. A régebbi Fő fasori biológus épület felújításával kialakították az ottani 5. emeleten, az Embertani Tanszék új helyét. Így 6 személyes tanszékünk és ötezerszer nagyobb számú csontvázgyűjteményünk is Újszegeden kezdi a 2012/13-as tanév második félévét.

 

Közben a négy testvér biológiai tanszék visszahurcolkodott a volt I. számú kórház épületéből. Így az SZTE újjászületett biológiai épületszárnya – a téli kényszerszünet után – 2013 januárjától újra benépesül.

 

Profiltiszítás

Az SZTE épületeinek „profiltisztítása” gazdálkodási, energiatakarékossági szempontból is fontos. Például Újszegeden az eddigi működtetési költségekhez képest évi 20-25 millió forint megtakarítást remélnek a renoválás után. Ráadás, hogy az egyetem biológiai központjától utcahossznyi távolságra található az SZBK, a Bay-intézet és az ÁNTSZ. Vagyis a különböző intézményekhez tartozó biológusok szinte karnyújtásnyira dolgoznak egymástól. Ezzel a „Szilícium-völgyhöz” hasonló előnyöket kínál az élettudományokban az Újszegeden kialakuló biológiai centrum.

 

Elkészült a felújítás terve a szegedi egyetem Bolyai, Béke és Irinyi épületének is. A matematikai, kémiai, fizikai tanszékeket és a TTIK dékáni hivatalát befogadó Bolyai épület 1,4-1,7 milliárd forintot fölemésztő renoválása várhatóan 2013. februárjában kezdődik nagyrészt uniós forrásból (TIOP-1.3.1-10/1.-2010/0007). Addigra a matematikusok, fizikusok , kémikusok és a dékáni hivatal munkatársai népesítik be a volt I. számú kórház épületét, hogy a felújítás idején ideiglenes helyen, de folytatódhasson az oktató és kutatómunka.

Ú. I.


Biologia_epulet


uszt_logo_rgb kohezios_alap

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.