SZTE Info

Az ikonológia transzregionális fordulata Szegeden

Transzregionális konferenciába kapcsolódott az SZTE Angol Tanszéke által ötödik alkalommal megrendezett ikonológiai tudományos tanácskozás, melyre május 29. és 31. között került sor.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Húsz évvel ezelőtt, 1993-ban indította el a szegedi egyetem Angol Tanszéke nemzetközi ikonológiai konferenciasorozatát European Iconology East and West címmel. Szőnyi György Endre professzor főszervezőként azt a célt tűzte ki, hogy összehozza a szimbólum- és ikonológiai kutatások fő szakértőit keletről és nyugatról. Akkor még jelentős különbségek érződtek kelet és nyugat között, fontos feladat és jelentős kihívás volt a nemzetközi kutatótáborokat összeszervezni – tudtuk meg Kiss Attilától, az Angol Tanszék vezetőjétől, a konferencia társszervezőjétől.

 

iko konf 01Hozzátette: az ikonológia nemcsak a laikus olvasó számára ismert ikonok kutatását jelenti, hanem általában véve a szimbolikus kifejezésmódok, a hagyományalapú kulturális reprezentációk kutatását értjük alatta, ahogyan ezt az Angol Tanszék Ikonológia és műértelmezés című, a JATE Press által gondozott kiadványaiban is olvashatjuk. Az ikonológiai kutatások egyik legfontosabb kihívása, hogy nemcsak interdiszciplinárissá, hanem inter- vagy transzregionálissá is tegyék a diskurzust, azaz minél több ország és szakterület szakembereit igyekeznek összefogni.

 

Ennek szellemében az idei tudományos seregszemle egy még nagyobb szabású, transzregionális konferenciasorozat része volt, mely az Iconology Old and New: Transregional Conference on the Move címet viselte. A szintén Szőnyi György Endre professzor által szervezett rendezvénysorozat Rijekából indult május 23-án, majd háromnapos konferencia után a budapesti Közép-Európai Egyetemen folytatódott, ahol többek között olyan világhírű professzorok tartottak előadást, mint W. J. T. Mitchell professzor, aki a legfőbb elméletalkotója annak a ’90-es évekbeli tudományelméleti és módszertani változásnak, amit képi vagy vizuális fordulatnak nevezünk. Munkássága azóta is meghatározza az ikonológiai és szimbólumkutatással kapcsolatos gondolkodást – magyarázta Kiss Attila. Mitchell professzor egyik legérdekesebb elgondolása, hogy elérkeztünk a bioképek korszakába, mikor a klónozással, géntechnológiával már nem csak élőnek vélt, vagy élni látszó képek másolatait próbáljuk adni, hanem valóban élő organizmusok pontos képmását.

 

iko konf 02Május 29-én megérkezett Szegedre a transzregionális konferencia, ahol szintén világhírű előadók tartottak plenáris előadásokat, így például Marina Warner, aki nemcsak ismert regényíró, hanem jeles szimbólum- és mítoszkutató is. A vizuális kultúrakutatásban immár alapműnek számít Szűz Máriáról és a Mária-kultuszról írt munkája. Szegeden az iszlám kultúra összetett dzsinn-ábrázolásairól beszélt, az előadást követően a közönség az iszlám és a magyar folklór „ikonjai” közötti párhuzamokat vette számba.

 

A tudományos tanácskozás igazi nemzetközi voltát az is jelzi, hogy előadók érkeztek többek között Belgiumból, Angliából, Németországból, Csehországból, Törökországból, Spanyolországból, Észtországból, Amerikából és Kanadából is. A szegedi konferencia egyik érdekes kulturális eseménye egy valódi zenei csemege volt: Thomas Mitchell professzor felesége, a zeneszerző, fuvola- és előadóművész Janice Misurell-Mitchell lépett fel a Korzó Zeneházban. A művésznő a fuvola, az előadói és énekhang kombinációjával kísérletezik, szegedi fellépésén többek között Allen Ginsberg kultikus verséhez, az Üvöltéshez komponált darabját hallhatták az érdeklődők.


 

Ikonologia_konferencia
Az ikonológia transzregionális fordulata Szegeden - GALÉRIA

Arany Mihály

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.