SZTE Info

Taroltak a szegediek a XXI. OTDK Biológiai Szekciójában

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak a XXI. OTDK Biológiai Szekció versenyében.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A XXXI. OTDK Biológiai Szekcióját 2013. április 2–4. között rendezte a Szegedi Tudományegyetem. A szekcióban 235 hallgató 217 pályamunkát nevezett. Legtöbben (64 hallgató) az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkezett, létszámban őket a szegedi egyetemisták követték 54 fővel, a Debreceni Egyetemről 33-an jutottak be az országos konferenciára. A megmérettetésen összesen 17 magyar (a legtöbb hallgató a 4 tudományegyetemről) és három határon túli felsőoktatási intézmény képviseltette magát. A 18 tudományterületen induló hallgató 26 tagozatban adott elő, a legnagyobb érdeklődés a mikrobiológia, a neurobiológia, a hidrobiológia és az állatökológia területeken volt.

 

A Szegedi Tudományegyetem hallgató 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak.

 

Első helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton első helyezést ért el Harazin András. Dolgozata címe: Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban. Felkészítő tanárai: Deli Mária, Tubak Vilmos.

Biotechnológia tagozaton első helyezett lett Doffkay Zsolt. Dolgozata címe: A kénanyagcsere és a hidrogéntermelés kapcsolata Thiocapsa roseopersicina BBS-ben. Felkészítő tanára: Rákhely Gábor.

Genetika tagozaton első díjat szerzett Varga Gergely István a Vérsejt-differenciálódás vizsgálata a Drosophila melanogaster hematopoietikus kompart-mentumaiban című dolgozatáért. Felkészítő tanára Honti Viktor volt.

Immunológia I. tagozaton Gábor Erika első díjat kapott A vérsejtképzés és a veleszületett immunitás vizsgálata rovarokban. A házi méh sejtközvetítette immunitása című dolgozataiért. Felkészítő tanára Andó István volt.

Immunológia II tagozaton Temesfői Viktória kapott első díjat a Melanoma sejt vezérelte exo-szómák immunmoduláns hatásainak vizsgálata című dolgozatáért. Felkészítő tanára: Buzás Krisztina.

Mikrobiológia I. tagozaton Papp Csaba Gergő lett az első Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése című munkájáért. Felkészítő tanára Gácser Attila.

Mikrobiológia II. tagozaton Ámon Judit kapott első díjat az RNS interferencia vizsgálata az opportunista patogén Candida parapsilosis-ban című munkájáért. Felkészítő tanára Hamari Zsuzsanna.

Mikrobiológia III. tagozaton első helyezett lett Pálfi Xénia . Dolgozata címe: Toxintermelő Fusarium fajok és antagonistáik előfordulása hazai kukoricatermő területeken. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Tóth Beáta.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton első helyezett lett Takács Zoltán A poliamin katabolizmussal kapcsolt hidrogén-peroxid és nirogén-monoxid szerepe a só-stressz által indukált sejthalál kiváltásában című munkájával. Felkészítő tanárai: Görgényi Miklósné és Tari Irma.

Növényélettan növényszerv. II. tagozaton Bela Krisztina lett első helyezett az Arabidopsis thaliana glutation per-oxidáz mutáns növények ozmotikus stressz toleranciájának vizsgálata című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mainé Csiszár Jolán.

Növényi molbiol genetika tagozaton első helyezett lett György Andrea Búza fuzárium rezisztenciával kapcsolt QTL-ek és rezisztenciagén analógok vizsgálata GK Mini Manó/Frontana DH populációban című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Szabó-Hevér Ágnes.

 

Második helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton második helyezett lett Spekker Olga Csont-ízületi tuberkulózis nyomai Vésztő Mágori-halom neolit kori temetőben című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Molnár Erika, Pálfi György.

Biokémia tagozaton második helyezett lett Oravecz Kinga. Dolgozata címe: Na+/Ca2+-exchanger inhibítorok Na+-függő hatásainak vizsgálata izolált szívizomsejteken. Felkészítő tanárai: Acsai Zoltán, Márton Zoltán

Mikrobiológia I tagozaton második helyezett lett Kovács Aranka Stella. Dolgozata címe: Többszörösen telítetlen zsírsavakat termelő Mortierella fajok filogenetikai és fiziológiai jellemzése. Felkészítő tanárai: Nyilasi Ildikó, Papp Tamás.

Mikrobiológia II tagozaton második helyezett lett Farkas Anita. Dolgozata címe: HMG-KoA reduktáz gének kifejező-désének és funkciójának vizsgálata Mucor circinelloidesben. Felkészítő tanára: Papp Tamás.

Molekuláris biológia I tagozaton második helyezett lett Szabó András. Dolgozata címe: A miozin ATP-áz aktivációjának vizsgálata Drosophila indirekt repülőizmában. Felkészítő tanára: Mihály József.

Molekuláris biológia II. tagozaton második helyezett lett Alföldi Róbert. Dolgozata címe: A Hsp27 fehérje védelmének a vizsgálata transzgenikus egerekben. Felkészítő tanára Sántha Miklós.

Neurobiológia I tagozaton második helyezett lett Nagy Attila Gergő. Dolgozata címe: TRPC6 csatornák lokalizációja a hippokampális régióban. Felkészítő tanára: Hájos Norbert.

Neurofiziológia tagozaton második helyezett lett Rózsa Márton. Dolgozata címe: Az agyi inzulin helyi forrásai és hatása. Felkészítő tanára: Tamás Gábor.

Növényi molbiol genetika tagozaton második helyezett lett Képiró Anikó. Dolgozata címe: A paraquat hatásának vizsgálata növényi mitokondriumokon. Felkészítő tanára: Zsigmond Laura.

 

Harmadik helyezettek:

 

Biotechnológia tagozaton harmadik helyezett lett Dobrotka Paula. Dolgozata címe: A Thiocapsa roseopersicina egy szulfid kinon oxidoreduktáz típusú enzimének tisztítása és jellemzése. Felkészítő tanára: Tóth András.

Mikrobiológia I tagozaton Brankovics Balázs. Dolgozata címe: Tolypocladium fajok fumonizin termelő képességének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. Felkészítő tanára: Varga János.

Molekuláris biológia II tagozaton Kovács Dávid. Dolgozata címe: Az acetiláció szerepe az SF-1 és a szteroid konverzió szabályozásában. Felkészítő tanárai: Boros Imre és Borsos Barbara.

Neurobiológia II. tagozaton Várhelyi Zoltán Pál. Dolgozata címe: Melanómasejtek transzmigrá-ciós útvonalainak vizsgálata in-vitro vér-agy gát modellen. Felkészítő tanára: Krizbai István.

Természetvédelmi biológia tagozaton Cseh Viktória. Dolgozata címe: Természetközeli vegetáció szerveződése és az ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolata a Maros völgyében. Felkészítő tanárai: Körmöczi László, Bátori Zoltán, Erdős László.

Viselkedésökológia tagozaton Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa. Dolgozatuk címe: Arizona életmenet tesztbattéria: előtesztelés. Felkészítő tanáruk: Tisljár Roland.

 

Különdíjak:

 

Immunológia I tagozaton első különdíjat kapott Bolla Beáta Szilvia. Dolgozata címe: Keratinocita aktivációs folyamatok szerepe a pattanásos betegség (acne) patogenezisében. Felkészítő tanára: Szabó Kornélia.

Mikrobiológia II tagozaton Magyari Márta. Dolgozata címe: A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése. Felkészítő tanára: Nagy István.

Neurobiológia II. tagozaton Bognár Anna. Dolgozata címe: Audiovizuális integráció a magno- és parvocelluláris pályán. Felkészítő tanára: Sáry Gyula.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton Deli Márta. Dolgozata címe: In vitro androgenezis indukciója papri-kában (Capsicum annuum L.). Felkészítő tanára: Lantos Csaba.

 

Második különdíjat kapott Állatökológia I tagozaton Kelemen Petra. Dolgozata címe: Térbeli heterogenitás és a legeltetés hatása homoki gyep Orthoptera közösségeire. Felkészítő tanára: Bozsó Miklós.

Növényökológia tagozaton harmadik különdíjat kapott Kovács Szilárd. Dolgozata címe: A homoki ternye (Alyssum tortuo-sum) magyarországi populációinak vizsgálata RAPD markerek segítségével. Felkészítő tanára: Endre Gabriella.

 

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Különdíjában részesült Harazin András Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban című előadásáért Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton.

Prezentációs díjra terjesztették fel Papp Csaba Gergőt Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése előadásáért, melyet a Mikrobiológia I tagozaton adott elő.

 

MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság Különdíját kapta Tóth Eszter Judit a Bakteriális és gomba eredetű xantofill bioszintézis gének kifejeztetetése Mucor circinelloides-ben előadásáért, melyet a Mikrobiológia II. tagozaton adott elő.

 

JatePress „Publikációs díjban” részesült Spekker Olga, Doffkay Zsolt, Varga Gergely István, Kovács Aranka Stella, Rózsa Márton, Tugyi Nóra és Képiró Anikó.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.