SZTE Info

Taroltak a szegediek a XXI. OTDK Biológiai Szekciójában

A Szegedi Tudományegyetem hallgatói 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak a XXI. OTDK Biológiai Szekció versenyében.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A XXXI. OTDK Biológiai Szekcióját 2013. április 2–4. között rendezte a Szegedi Tudományegyetem. A szekcióban 235 hallgató 217 pályamunkát nevezett. Legtöbben (64 hallgató) az Eötvös Loránd Tudományegyetemről érkezett, létszámban őket a szegedi egyetemisták követték 54 fővel, a Debreceni Egyetemről 33-an jutottak be az országos konferenciára. A megmérettetésen összesen 17 magyar (a legtöbb hallgató a 4 tudományegyetemről) és három határon túli felsőoktatási intézmény képviseltette magát. A 18 tudományterületen induló hallgató 26 tagozatban adott elő, a legnagyobb érdeklődés a mikrobiológia, a neurobiológia, a hidrobiológia és az állatökológia területeken volt.

 

A Szegedi Tudományegyetem hallgató 11 első, 9 második, 6 harmadik helyezést szereztek meg. Négy dolgozatot első különdíjjal, kettőt másodikkal jutalmaztak.

 

Első helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton első helyezést ért el Harazin András. Dolgozata címe: Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban. Felkészítő tanárai: Deli Mária, Tubak Vilmos.

Biotechnológia tagozaton első helyezett lett Doffkay Zsolt. Dolgozata címe: A kénanyagcsere és a hidrogéntermelés kapcsolata Thiocapsa roseopersicina BBS-ben. Felkészítő tanára: Rákhely Gábor.

Genetika tagozaton első díjat szerzett Varga Gergely István a Vérsejt-differenciálódás vizsgálata a Drosophila melanogaster hematopoietikus kompart-mentumaiban című dolgozatáért. Felkészítő tanára Honti Viktor volt.

Immunológia I. tagozaton Gábor Erika első díjat kapott A vérsejtképzés és a veleszületett immunitás vizsgálata rovarokban. A házi méh sejtközvetítette immunitása című dolgozataiért. Felkészítő tanára Andó István volt.

Immunológia II tagozaton Temesfői Viktória kapott első díjat a Melanoma sejt vezérelte exo-szómák immunmoduláns hatásainak vizsgálata című dolgozatáért. Felkészítő tanára: Buzás Krisztina.

Mikrobiológia I. tagozaton Papp Csaba Gergő lett az első Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése című munkájáért. Felkészítő tanára Gácser Attila.

Mikrobiológia II. tagozaton Ámon Judit kapott első díjat az RNS interferencia vizsgálata az opportunista patogén Candida parapsilosis-ban című munkájáért. Felkészítő tanára Hamari Zsuzsanna.

Mikrobiológia III. tagozaton első helyezett lett Pálfi Xénia . Dolgozata címe: Toxintermelő Fusarium fajok és antagonistáik előfordulása hazai kukoricatermő területeken. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Tóth Beáta.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton első helyezett lett Takács Zoltán A poliamin katabolizmussal kapcsolt hidrogén-peroxid és nirogén-monoxid szerepe a só-stressz által indukált sejthalál kiváltásában című munkájával. Felkészítő tanárai: Görgényi Miklósné és Tari Irma.

Növényélettan növényszerv. II. tagozaton Bela Krisztina lett első helyezett az Arabidopsis thaliana glutation per-oxidáz mutáns növények ozmotikus stressz toleranciájának vizsgálata című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mainé Csiszár Jolán.

Növényi molbiol genetika tagozaton első helyezett lett György Andrea Búza fuzárium rezisztenciával kapcsolt QTL-ek és rezisztenciagén analógok vizsgálata GK Mini Manó/Frontana DH populációban című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Mesterházy Ákos és Szabó-Hevér Ágnes.

 

Második helyezettek:

 

Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton második helyezett lett Spekker Olga Csont-ízületi tuberkulózis nyomai Vésztő Mágori-halom neolit kori temetőben című dolgozatával. Felkészítő tanárai: Molnár Erika, Pálfi György.

Biokémia tagozaton második helyezett lett Oravecz Kinga. Dolgozata címe: Na+/Ca2+-exchanger inhibítorok Na+-függő hatásainak vizsgálata izolált szívizomsejteken. Felkészítő tanárai: Acsai Zoltán, Márton Zoltán

Mikrobiológia I tagozaton második helyezett lett Kovács Aranka Stella. Dolgozata címe: Többszörösen telítetlen zsírsavakat termelő Mortierella fajok filogenetikai és fiziológiai jellemzése. Felkészítő tanárai: Nyilasi Ildikó, Papp Tamás.

Mikrobiológia II tagozaton második helyezett lett Farkas Anita. Dolgozata címe: HMG-KoA reduktáz gének kifejező-désének és funkciójának vizsgálata Mucor circinelloidesben. Felkészítő tanára: Papp Tamás.

Molekuláris biológia I tagozaton második helyezett lett Szabó András. Dolgozata címe: A miozin ATP-áz aktivációjának vizsgálata Drosophila indirekt repülőizmában. Felkészítő tanára: Mihály József.

Molekuláris biológia II. tagozaton második helyezett lett Alföldi Róbert. Dolgozata címe: A Hsp27 fehérje védelmének a vizsgálata transzgenikus egerekben. Felkészítő tanára Sántha Miklós.

Neurobiológia I tagozaton második helyezett lett Nagy Attila Gergő. Dolgozata címe: TRPC6 csatornák lokalizációja a hippokampális régióban. Felkészítő tanára: Hájos Norbert.

Neurofiziológia tagozaton második helyezett lett Rózsa Márton. Dolgozata címe: Az agyi inzulin helyi forrásai és hatása. Felkészítő tanára: Tamás Gábor.

Növényi molbiol genetika tagozaton második helyezett lett Képiró Anikó. Dolgozata címe: A paraquat hatásának vizsgálata növényi mitokondriumokon. Felkészítő tanára: Zsigmond Laura.

 

Harmadik helyezettek:

 

Biotechnológia tagozaton harmadik helyezett lett Dobrotka Paula. Dolgozata címe: A Thiocapsa roseopersicina egy szulfid kinon oxidoreduktáz típusú enzimének tisztítása és jellemzése. Felkészítő tanára: Tóth András.

Mikrobiológia I tagozaton Brankovics Balázs. Dolgozata címe: Tolypocladium fajok fumonizin termelő képességének és rokonsági viszonyainak vizsgálata. Felkészítő tanára: Varga János.

Molekuláris biológia II tagozaton Kovács Dávid. Dolgozata címe: Az acetiláció szerepe az SF-1 és a szteroid konverzió szabályozásában. Felkészítő tanárai: Boros Imre és Borsos Barbara.

Neurobiológia II. tagozaton Várhelyi Zoltán Pál. Dolgozata címe: Melanómasejtek transzmigrá-ciós útvonalainak vizsgálata in-vitro vér-agy gát modellen. Felkészítő tanára: Krizbai István.

Természetvédelmi biológia tagozaton Cseh Viktória. Dolgozata címe: Természetközeli vegetáció szerveződése és az ökoszisztéma szolgáltatások kapcsolata a Maros völgyében. Felkészítő tanárai: Körmöczi László, Bátori Zoltán, Erdős László.

Viselkedésökológia tagozaton Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa. Dolgozatuk címe: Arizona életmenet tesztbattéria: előtesztelés. Felkészítő tanáruk: Tisljár Roland.

 

Különdíjak:

 

Immunológia I tagozaton első különdíjat kapott Bolla Beáta Szilvia. Dolgozata címe: Keratinocita aktivációs folyamatok szerepe a pattanásos betegség (acne) patogenezisében. Felkészítő tanára: Szabó Kornélia.

Mikrobiológia II tagozaton Magyari Márta. Dolgozata címe: A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése. Felkészítő tanára: Nagy István.

Neurobiológia II. tagozaton Bognár Anna. Dolgozata címe: Audiovizuális integráció a magno- és parvocelluláris pályán. Felkészítő tanára: Sáry Gyula.

Növényélettan növényszerv. I. tagozaton Deli Márta. Dolgozata címe: In vitro androgenezis indukciója papri-kában (Capsicum annuum L.). Felkészítő tanára: Lantos Csaba.

 

Második különdíjat kapott Állatökológia I tagozaton Kelemen Petra. Dolgozata címe: Térbeli heterogenitás és a legeltetés hatása homoki gyep Orthoptera közösségeire. Felkészítő tanára: Bozsó Miklós.

Növényökológia tagozaton harmadik különdíjat kapott Kovács Szilárd. Dolgozata címe: A homoki ternye (Alyssum tortuo-sum) magyarországi populációinak vizsgálata RAPD markerek segítségével. Felkészítő tanára: Endre Gabriella.

 

Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának Különdíjában részesült Harazin András Vér-agy gát változások ornitinnel kiváltott akut hasnyálmirigy gyulladásban című előadásáért Állatszervezettan és humánbiológia tagozaton.

Prezentációs díjra terjesztették fel Papp Csaba Gergőt Candida parapsilosis CDR1-2 drog efflux pumpa duplamutánsának fiziológiai jellemzése előadásáért, melyet a Mikrobiológia I tagozaton adott elő.

 

MTA Általános Mikrobiológiai Bizottság Különdíját kapta Tóth Eszter Judit a Bakteriális és gomba eredetű xantofill bioszintézis gének kifejeztetetése Mucor circinelloides-ben előadásáért, melyet a Mikrobiológia II. tagozaton adott elő.

 

JatePress „Publikációs díjban” részesült Spekker Olga, Doffkay Zsolt, Varga Gergely István, Kovács Aranka Stella, Rózsa Márton, Tugyi Nóra és Képiró Anikó.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. március 08.
Kiemelt_GTB

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • március 14. 10:00 - 22. 19:30
  A Tiszatáj Online Plüss Műhely rovata gyűjtést szervez Kárpátaljára, hogy olyan gyerekek is olvashassanak, akik nem könnyen jutnak magyar nyelvű könyvekhez! A szervezők kérik: "Hozz magaddal legalább egy – használt, de jó állapotú – gyerekkönyvet vagy alsós tankönyvet. Az adományokat március 14-től március 22-ig várjuk a kijelölt gyűjtőpontokon." A könyvek már másnap el is indulnak a Szegedi Görögkatolikus Egyházközség és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola segítségével kárpátaljai magyar gyerekhez. Szervezők: FISZ - Fiatal Írók Szövetsége, Tiszatájonline.hu. Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap.
 • március 21.
  10:30 - 13:00
  Halasi Gyula – Szén-dioxid hidrogénezése kontrollált méretű Pt adalékolt NiO hordozós katalizátorokon, in-situ technikák alkalmazása című előadásával kezdődik a Katalizis nap. Az utolsó előadó: Pap József Sándor, aki Cu-komplexek alkalmazása elektrokatalitikus vízbontásban címmel tart bemutatót. A program szervezője: a SZAB Kémiai Szakbizottság Anyagtudományi Munkabizottság, SZTE Kémiai Intézet, MTA EK Felületkémiai és Katalízis Laboratórium.
 • március 21.
  15:00 - 17:30
  A konferencia és kerekeasztal-beszélgetés témája: az SZTE a szegedi sportsikerekért. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar az EFOP-3.4.3-16-2016-00014 azonosító számú A Szegedi Tudományegyetem oktatási és szolgáltatási teljesítményének innovatív fejlesztése a munkaerőpiaci és a nemzetközi verseny kihívásaira való felkészülés jegyében című pályázat „Megengedett teljesítménynövelési lehetőségek - antidopping szaktanácsadás” pályázati projekt megvalósításának nyitó konferenciáján Dr. Csonka Csaba sportügyekért felelős rektori megbízott, egyetemi docens mond köszöntőt. A táplálkozás szerepe a felkészítésben címmel díszelőadást tart Dr. Martos Éva orvosprofesszor, a Testnevelési Egyetem (TE) Sport-táplálkozástudományi Központjának vezetője, a Magyar Sportorvos Társaság elnöke tartja. A projektet Dr. Török László, Dr. Győri Ferenc, Dr. Márton János, Dr. Mikulán Rita, Ulrichné Varga Rita, Komár Réka mutatja be. Az egyetem és a sportegyesületek képviselőinek kerekasztal-beszélgetését Kecse Nagy Sándor kommunikációs menedzser vezeti. A szervezők kérik az előzetes regisztrációt az egyetemi.sportorvos@gmail.com e-mail címre!
 • március 21.
  17:30 - 18:30
 • március 21.
  17:55 - 19:00
  A Szabadegyetem – Szeged rendezvény-sorozatban Karikó Sándor Ki a nevelés gazdája? címmel tart előadást. Többek között arról esik szó, hogy hogy bár úgy tűnik, a neveléshez mindenki ért, mégis egy sor lapos ismeret, tévhit kering ebben a témában. És főként az a gond, hogy mintha nem lenne gazdája ennek a fontos tevékenységnek. A prezentációs előadás új és sajátos megközelítést kínál fel, amely hasznos lehet minden egyetemi szakos hallgatónak: alapvetően filozófiai, etikai és pedagógiai jellegű összefoglalást tartalmaz. További információ: https://www.u-szeged.hu/szabadegyetem/ki-neveles-gazdaja