SZTE Info

TTIK-s sikerek az OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciójában

A XXXI. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekcióját április 18–20. között rendezték a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi és Építőmérnöki Karon. A Szegedi Tudományegyetemről 3 tagozaton 27 hallgató vett részt. Öt első, hét második, öt harmadik díj született. Heten különdíjat kaptak, hárman dicséretben részesültek.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Fizika tagozat eredményei:

Első helyezett lett Szabó Tibor: Fotoszintetikus reakciócentrum fehérje hibrid nanostruktúrákban (Bio- és biológiai fizika). Második helyezést ért el Nagymihály Roland: Ultrarövid fényimpulzusok Ti:S erősítés során fellépő vivő-burkoló fázis zaja (Optika).

 

Különdíjat kapott Barna Barnabás: Fedési exobolygók fotometriai vizsgálata és paramétereinek pontosítása (Csillagászat és asztrofizika), Lévai Balázs László: Megbízható optimalizációs eljárás a kényszerrezgéses fékezett inga kaotikus trajektóriáinak megtalálására (Komplex rendszerek fizikája), Görbe Tamás Ferenc: Töltött részecskék BC(n) Sutherland-modellje mint az SU(n+1,n) Lie-csoporton mozgó szabad részecske redukciója (Kvantumfizika), Grósz Tímea: Fotonikus szálból kilépő impulzus vizsgálata Fourier-transzformációs spektrális interferometriával (Optika). Dicséretben részesült Gárdián Anett Zsuzsanna: Különböző típusú impulzuslézerekkel előállított fekete szilícium felületek összehasonlítása (Anyagtudomány), Bódi Attila: Pulzáló vörös óriás csillagok fénygörbéjének vizsgálata a Kepler-űrtávcső adatsorai alapján (Csillagászat és asztrofizika).

 

A Földtudományok tagozat eredményei:

Első díjat nyert Tóth Orsolya: A TL és OSL módszerek tesztelése régészetileg pontosan datálható téglamintákon (Alkalmazott földtudomány), Nagy Zoltán: Recens folyóbevágódások kimutatása a Maroson (Geomorfológia), Király Dániel: Szétkapcsoló elemek vizsgálata a Tetves-patak vízgyűjtő területén (Tájföldrajz), Vasárus Gábor: Győrszentiván város-vidék peremzónai jellegéből adódó konfliktusainak társadalomföldrajzi vizsgálata (Településföldrajz). Második díjat hozott haza Juhos Tamás: Meder- és zátonyformálódás a Tisza és a Körös torkolati szakaszán (Geomorfológia), Vida György: Csongrád megye választásföldrajzi jellemzői, a 2011-es választási törvény tükrében (Politikai és történeti földrajz), Fábián Eszter: A biomassza produkció és egyes környezeti tényezők közötti kapcsolat vizsgálata hazai erdőfoltokon (Távérzékelés és térképészet), Tanács Lejla: A magyar tanya társadalmi-gazdasági folyamatai a zákányszéki tanyavilág példáján (Településföldrajz). Harmadik díjat nyert Právetz Tamás: Hordalékegyenleg vizsgálat hidromorfológiai felmérések segítségével a Maros magyarországi és romániai szakaszán (Geomorfológia), Herpai Tamás: A panelprogram hatásai a szegedi lakótelepek társadalmára (Népességföldrajz és szociálgeográfia).

 

Különdíjat vehetett át Györki Andrea: Szeged bűnözésföldrajzi vizsgálata a bűnügyi statisztikák és szubjektív lakossági megítélések alapján (Társadalomföldrajz), Barta Tímea: Rendszerváltás utáni tájszerkezeti változások elemzése a Dél-Kelet-Alföldön (Távérzékelés és térképészet), Pável Kitti, Szűcs Roland: A zöldterületek szerepe és fejlesztési lehetőségei Szeged- Makkosháza példáján (Településföldrajz). Dicséretben részesült Takács Ágnes: A termikus komfortviszonyok térbeli mintázatának elemzése és kapcsolata a közterület-használattal Szeged belvárosában (Klimatológia).

 

A Matematika tagozat eredményei:

Második helyezést ért el Kunos Ádám: Definability in the embeddability ordering of finite directed graphs (Algebra), Vizi Zsolt: Szubkritikus bifurkáció és globális dinamika impulzív imperfekt vakcinálási modellben (Alkalmazott matematika). Harmadik helyezett lett Dékány Tamás: A Kaluzsnyin-Krasner-tétel egy általánosítása (Algebra), Balázs István: Az adatátviteli sebesség optimalizálásának egy differenciálegyenletes modellje (Alkalmazott matematika), Danka Tivadar: A functional limit theorem for indecomposable multi-type branching processes with immigration (Analízis és valószínűségszámítás).

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.