SZTE Info

SZTE – SZBK együttműködés a daganatos és gyulladásos betegségek vizsgálatában

Milyen összefüggés van a különböző krónikus gyulladásos folyamatok és a rosszindulatú daganatos elváltozások között? Erre a kérdésre keresik a választ az SZTE és az SZBK kutatói. Az üzleti lehetőségek feltárását célzó munkát az EU 750 millió forinttal támogatja.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem 5 karán, valamint az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja 3 intézetében működő kutatócsoportok több tudományterületet érintve dolgoznak együtt 2014 végéig. A munka hátterét a „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 elnevezésű pályázat jelenti.

 

  Célzott, személyre szabott terápia

 

Az uniós támogatással megvalósuló, több mint 750 millió forintos összköltségvetésű program célja, hogy a kutatások eredményeiből az egészségipar számára üzleti lehetőségeket biztosító, sokak életminőségét javító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek.

 

– A több betegségcsoportot és azok hátterét érintő kutatások során a szakemberek – többek között – arra keresik a választ, hogy milyen összefüggés van a különböző krónikus gyulladásos folyamatok és a rosszindulatú daganatos elváltozások között, hogyan alakul át az immunrendszer egyes kórállapotokban, vagy miként dolgozható ki célzott, személyre szabott terápia bizonyos betegségek esetében – nyilatkozta Kemény Lajos professzor, a program szakmai vezetője.

 

A világ tudományos közvéleménye által elfogadott tény, hogy a környezeti és genetikai tényezők bonyolult kölcsönhatása felelős a legtöbb gyulladásos és daganatos betegség kialakulásáért. Ezek a betegségek jelentik a legnagyobb kihívást a modern egészségügy számára. A projektben résztvevő mindkét intézmény kutatói már eddig is, egymástól függetlenül, jelentős alapkutatási eredményekről számoltak be, de ezeknek az erőfeszítéseknek közvetlen, gyakorlati hasznosulása nem volt általánosnak tekinthető.

 

  Információ az orvos és kutató között

 

– A betegágy mellett dolgozó orvosok és alapkutatást végzők fontos szerepet töltenek be a tudomány előrehaladásában. A közöttük történő szabad információ áramlás biztosítja a problémák felvetését, a kísérletek kidolgozását, elvégzését, új terápiás irányvonalak kidolgozását melyek lehetőséget biztosítanak a betegek életminőségének javítására. A projekt során a betegágy mellett felmerülő, klinikai szempontból releváns kérdéseket első lépésben laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk, hogy a jelenséget minél alaposabban megismerhessük – mondta a projekt szakmai vezetője. – A kutatások során komoly figyelmet szentelünk a potenciális gyógyszer támadáspontok meghatározásának, ami a későbbi terápia lehetősét hordozza magában. Ezekre a „gyógyszer-támadáspontokra” a következő lépésben hatóanyagokat fejlesztünk. A modern bizonyítékon alapuló orvoslás (evidence based medicine) alapján, a terápiában már nem hagyatkozhat a gyógyító pusztán a megérzéseire. Ahhoz, hogy egy új terápiás eljárást széles körben lehessen alkalmazni, hosszadalmas, többlépcsős folyamatra van szükség, mely során a lehetséges hatóanyagot, eljárást előbb in vitro körülmények között kell megvizsgálni. Ezt követik a modell organizmusokon (ecetmuslica, rágcsálók) végzett kísérletek, majd következnek a betegeken történő vizsgálatok.

 

  Üzlet az egészségiparnak: gyógyszer és szolgáltatás

 

A projekt célja a Szegedi Tudományegyetem és az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont által több tudományterületen végzett korábbi kutatásokból hasznosítható tudás integrálása, továbbfejlesztése, a közös K+F központ létrehozása. Rendkívül fontos, hogy a most megvalósítandó kutatások eredményeiből az egészségipar számára üzleti lehetőségeket biztosító, és sokak életminőségét javító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, összhangban az Európai Unió Horizon 2020 programjának célkitűzésével.

 

– A konzorcium célja, hogy interdiszciplináris összefogással a betegágytól elindulva megvizsgáljuk a fent említett folyamatok kialakulását és progresszióját. Feltérképezzük a betegségek megelőzésében, kialakulásában, diagnosztikájában és terápiájában felmerülő problémákat. Továbbhaladva a laboratóriumba a gyulladásos és immunológiai folyamatok, illetve a környezeti hatások komplex vizsgálatával keresünk válaszokat kérdéseinkre. Ezeket a válaszokat a klinikumban vizsgáljuk tovább az immunológiai, gyulladásos és daganatos betegségek minél pontosabb megismerése érdekében – fogalmazott a szakmai vezető. – Célunk olyan gyógyszer támadáspontok feltérképezése, melyek farmakológiai befolyásolása az adott betegségekben terápiás célú lehet. Jelen projektben megfogalmazott célok teljesülése a gyulladásos és daganatos betegségek gyógyításában komoly előrelépést eredményezhet.

 

  Együttműködés az utánpótlás nevelésben is

 

A projekt hozzájárul mind a Szegedi Tudományegyetem, mind az MTA Szegedi Biológiai

Kutatóközpontban folyó kutatásokhoz, fiatal kutatók, PhD hallgatók képzéséhez, kutatás módszertani ismereteik bővüléséhez (új tudományos eredmények, kutatási témák kijelölése, publikációk). A projekt 4 alprogram keretében mintegy 10 szakmailag jelentős témát bont ki nemzetközi együttműködés keretében európai, észak-amerikai és távol-keleti kutatókkal közösen.

 

A projekt a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 azonosító számú „Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában” című pályázat támogatásával az Új Széchenyi Terv keretében az alábbi forrás felhasználásával valósul meg a Szegedi Tudományegyetem és konzorciumi partnere, a MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont együttműködésben:

A projekt elszámolható összköltsége:

Szegedi Tudományegyetem - Főkedvezményezett

620 021 826 Ft

MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont - Kedvezményezett

134 000 000 Ft

Összesen:

754 021 826 Ft

 

  Projektnyitó program

 

Március 12-én tartották a Környezeti tényezők és genetikai faktorok interakciójának vizsgálata immunmediált és daganatos betegségek kialakulásában TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0035 projekt nyitó rendezvényét. Itt bemutatták a 4 alprojektet.

A Gyulladásos folyamatok és betegségek alprogramot Boros Mihály professzor ismertette. Ezen belül A sejt és szövet-védelem kísérletes lehetőségei altémát Kaszaki József, míg A sejt és szöveti védelem klinikai lehetőségei altémát Hegyi Péter professzor .vezényli.

A természetes immunrendszer szerepe különböző kórokozók és károsító anyagok által kiváltott szisztémás megbetegedések kezelésében alprogram keresztmetszetét Bata Zsuzsanna professzor adta. Az ehhez kötődő Immunológiai és biokémiai alapkutatások altémát Dux László professzor, míg a Humán vizsgálatok altémát Szabó Kornélia irányítja.

A Környezeti tényezők alprogram Boros Imre professzor révén vált ismertté. Az ide kapcsolódó Abiotikus és biotikus környezeti hatások kiváltotta válaszreakcióik: az élő sejtek érzékelő, jeltovábbító és válasz reakciói altéma Vágvölgyi Csaba professzor, míg az Abiotikus és biotikus környezeti hatások szerepe humán gyulladásos és daganatos megbetegedésekben; megelőzés, diagnózis, beavatkozás lehetőségei altéma Nagy Katalin professzor hatásköre.

Az Új terápiás lehetőségek alprogramot Hohmann Judit professzor tette nagyító. A Gyógyszer támadáspontok feltérképezése, vezérmolekulák experimentális és klinikai tesztelése altéma Zupkó István, míg az Akut és krónikus gyulladásos kórképek és daganatos betegségek terápiájában és prevenciójában alkalmazható új hatóanyagok kutatása altéma Szakonyi Zsolt, a Gyógyszertechnológiai megoldások krónikus gyulladásos mechanizmussal jellemezhető, immunmediált kórképek kezelésében altéma pedig Révész Piroska professzor vezetésével bontakozik ki.

SZTEinfo

uszt_logo_rgbInfoblokk3_ESZACikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.