Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060

Kedves Látogató!


Üdvözöljük a Szegedi Tudományegyetem TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0060 projektjének weboldalán.

Projekt leírás


Projektünk célja magas színvonalú, nemzetközi szintű kutatómunka végzése az ultrarövid impulzusú lézerekkel összefüggő kutatás-fejlesztés, valamint a lézerek anyagtudományi, spektroszkópiai és biofotonikai, orvostudományi alkalmazása területén. A projekt több különböző, de egymással összefüggő kísérleti és elméleti kutatási területet céloz meg, melyekben az egyes témákat művelő kutatók (fizikusok, vegyészek, orvosok, biológusok, stb.) felhasználják egymás eredményeit és kísérleti technikáit, megszerzett tapasztalatait. Az alapkutatás mellett nagy hangsúlyt kap az elért eredmények gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felkutatása, kidolgozása is.

A kutatási program szervesen illeszkedik a Szegedre tervezett ELI kutatóközpont stratégiai kutatási céljaihoz. A projekt eképpen nagyban segítheti a szegedi lézeres valamint lézer felhasználói közösséget az ELI-hez szükséges lézeres technika kifejlesztésében valamint az ELI keretein belül történő majdani kutatások megalapozásához.

A projekt hat tudományos altémából áll. Az első két altéma keretén belül a projekt rendelkezésére álló fényforrások – impulzuslézerek és az általuk gerjeszthető, elsősorban UV –XUV sugárzás – kutatás-fejlesztését végezzük el, ez a munka a teljes projekt egyötödét adja. A projekt harmadát adó harmadik altémán belül elsősorban felületek fény-anyag kölcsönhatásait vizsgáljuk az előző kettőben kifejlesztett lézerekkel. A projekt negyedét adó biofotonikai alkalmazások egy részébe a negyedik altémán belül az olyan biofizikai- és környezetfizikai kutatásokat foglaltuk össze, amelyekben a lézerek és molekuláris, biológiai objektumok tulajdonságait, kölcsönhatásait vizsgáljuk, míg az ötödik altéma az orvosi alkalmazásokra koncentrál. A hatodik altémán belül kaptak helyet a lézer-anyag kölcsönhatások elméleti modellezésével, ezek matematikai hátterének felkutatásával foglalkozó kutatások.


Altémák:

1. Attoszekundmos fényimpulzusok keltése
Altémavezető: Dr. Osvay Károly

2. Nagy intenzitású terek keltése és alkalmazásai
Altémavezető: Dr. Szatmári Sándor

3. Lézerek anyagtudományi alkalmazásai
Altémavezető: Dr. Hopp Béla

4. Lézerek bio- és környezetfizikai alkalmazásai
Altémavezető: Dr. Dér András

5. Lézerek biomedikai alkalmazásai
Altémavezető: Dr. Bari Ferenc

6. Lézer atom kölcsönhatások elméleti és numerikus modelljei
Altémavezető: Dr. Benedict Mihály

 uszt_logo_rgbInfoblokk2_ESZA_egyes

tamop422a0060_jobb