Az egyetem vezetése


Rektor

Prof. Dr. Szabó Gábor

rektor
egyetemi tanár
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

Kancellár

Dr. Fendler Judit

kancellár

Az egyetemi kancellár feladata többek között az egyetemek gazdálkodásának, menedzselésének, igazgatásának irányítása.

Rektorhelyettesek


Prof. Dr. Karsai Krisztina
oktatási rektorhelyettes
egyetemi tanár
SZTE ÁJTK Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék


Prof. Dr. Kemény Lajos
tudományos és innovációs rektorhelyettes
egyetemi tanár
SZTE ÁOK Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika


Prof. Dr. Martinek Tamás
közkapcsolati rektorhelyettes
egyetemi tanár
SZTE GYTK Gyógyszeranalitikai Intézet


Prof. Dr. Nagy Katalin
nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes

egyetemi tanár

SZTE FOK Szájsebészeti Tanszék


Szenátus

A 49 tagú Szenátus, a rektoron és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökén kívül az egyes karok, a nem oktató dolgozók, a hallgatók és az érdek-képviseleti szervek delegáltjait egyesíti.


A Szenátus bizottságai

A Szenátus saját működésének, az Egyetem vezetésének elősegítésére, meghatározott oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a hallgatói ügyeknek és az Egyetemre felvételre jelentkezők ügyeinek intézésére állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhat létre.Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma