Az egyetem vezetése


Rektor

Prof. Dr. Róvó László

rektor
egyetemi tanár

SZTE ÁOK Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika


Kancellár

Dr. Fendler Judit

kancellár

Az egyetemi kancellár feladata többek között az egyetemek gazdálkodásának, menedzselésének, igazgatásának irányítása.

Rektorhelyettesek


Prof. Dr. Széll Márta

stratégiai rektorhelyettes

egyetemi tanár

SZTE ÁOK Orvosi Genetikai Intézet


Dr. habil. Gellén Klára
oktatási rektorhelyettes
egyetemi docens
SZTE ÁJTK Üzleti Jogi Intézet


Prof. Dr. Kónya Zoltán
tudományos és innovációs rektorhelyettes
egyetemi tanár
SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék


Dr. habil. Zakar Péter
nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes
egyetemi docens
SZTE BTK Modernkori Magyar Történeti Tanszék


Szenátus

A 49 tagú Szenátus, a rektoron és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökén kívül az egyes karok, a nem oktató dolgozók, a hallgatók és az érdek-képviseleti szervek delegáltjait egyesíti.


A Szenátus bizottságai

A Szenátus saját működésének, az Egyetem vezetésének elősegítésére, meghatározott oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére, azok végrehajtásának ellenőrzésére, valamint a hallgatói ügyeknek és az Egyetemre felvételre jelentkezők ügyeinek intézésére állandó vagy alkalmi bizottságokat hozhat létre.Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma