Egyetemi Doktori Tanács

Előterjesztések az EDT számára | Az EDT tagjai | Az ülések anyagai

Az Egyetemi Doktori Tanács legfontosabb feladata a doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése. A tanács összetételét, részletesebb feladatait a Szabályzat III. fejezetének 5-19. pontjai határozzák meg.

Előterjesztések az Egyetemi Doktori Tanács számára

A tanács üléseinek napirendje elsősorban a tudományterületi doktori tanácsoktól beérkezett előterjesztések alapján alakul ki. A leggyakoribb előterjesztések:

Doktori fokozatok odaítélése útmutató űrlap
Doktori iskolák új tözstagjainak felvétele útmutató űrlap
Doktori iskola vezetőjének váltása útmutató űrlap
Előterjesztés Dr. Honoris Causa kitüntető címre útmutató űrlap
Előterjesztés Pro Laudanda Promotione kitüntető címre útmutató űrlap


Az előterjesztési határidők a Doktori Intézet honlapján találhatók.

Az Egyetemi Doktori Tanács tagjai


Tisztségüknél fogva
Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke Dr. Toldi József
Az Egyetemi Doktori Tanács titkára Dr. Gingl Zoltán
Tudományos rektorhelyettes Dr. Kónya Zoltán


A Tudományterületi Doktori Tanácsok elnökei
Tudományterület
elnök
helyettes
Társadalomtudományok Dr. Homoki-Nagy Mária
Orvos- és Gyógyszerésztudományok Dr. Kemény Lajos

Bölcsészettudományok Dr. Pál József
Természet- és Műszaki Tudományok Dr. Mezősi Gábor Dr. Horváth Dezső


Bölcsészettudományok
Doktori iskola
tag
póttag
Filozófia Dr. Csejtei Dezső Dr. Gyenge Zoltán
Irodalomtudományi Dr. Nagyillés János
Nyelvtudományi Dr. Kenesei István Dr. Németh T. Enikő
Neveléstudományi Dr. Csapó Benő Dr. Molnár Gyöngyvér
Történelemtudományi Dr. Papp Sándor Dr. Tomka Béla
Külső tag Dr. Tverdota György
Dr. Fodor Pál
Dr. Németh András
Dr. Siptár Péter
Dr. Veszprémy László

Orvos- és Gyógyszerésztudományok
Doktori iskola
tag póttag
Elméleti orvostudományok Dr. Jancsó Gábor Dr. Dux Mária
Klinikai orvostudományi Dr. Kemény Lajos Dr. Bata Zsuzsanna
Multidiszciplináris orvostudományok Dr. Dux László Dr. Varró András
Interdiszciplináris orvostudományok Dr. Széll Márta Dr. Duda Ernő
Gyógyszertudományok Dr. Fülöp Ferenc Dr. Zupkó István
Külső tag Dr. Párducz Árpád
Dr. Deli Mária Anna
Dr. Krizbai István
Dr. Erdélyi Miklós

Társadalomtudományok
Doktori iskola
tag
póttag
Állam- és Jogtudományi Dr. Blutman László Dr. Balogh Elemér
Közgazdaságtani Dr. Voszka Éva Dr. Hetesi Erzsébet
Külső tag
Dr. Kiss György
Dr. Rekettye Gábor
Dr. Barakonyi Károly

Természettudományok és Műszaki Tudományok
Doktori iskola tag póttag
Biológia Dr. Vágvölgyi Csaba Dr. Boros Imre
Fizika Dr. Fehér László Dr. Maróti Péter
Földtudományok Dr. Mezősi Gábor Dr. Kevei Ferencné
Kémia Dr. Kiss Tamás Dr. Pálinkó István
Környezettudományi Dr. Kónya Zoltán Dr. Sipos Pál
Matematika- és Számítástudományok Dr. Czédli Gábor Dr. Molnár Lajos
Informatika Dr. Fülöp Zoltán Dr. Gyimóthy Tibor
Külső tag Dr. Ormos Pál
Dr. Fábián István
Dr. Pauk János
Dr. Pethő Attila
Dr. Hajdu Lajos
Dr. Sebestyén Zoltán
Dr. Pósfai György
Dr. Vigh László

Doktorandusz hallgatók képviselői
A Doktorandusz Önkormányzat képviselője
Szilágyi Árpád
Választott oktató
Dr. Molnár Erika