Sejtszinten észlelhető hatások bemutatása a környezet kémiai terhelései kapcsán

A sejtek rendszerszerű működésének bemutatására sejtkultúrákat, mint modelleket készítünk. Ezeken tanulmányozzuk ismert tumor-keltő (benz-c-akridin) ágensek hatásit, valamint a vizsgálandó klórbenzolok hatásit. Az egészséges kezeletlen sejtkultúrák fiziológiai eseményeihez hasonlítjuk a tapasztalt történéseket.

Morfológiai, strukturális elváltozásokat mikroszkópos vizuális eszközök révén követjük nyomon.

Előadás megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma