SZTE Info
Kiemelt_JCs

89. Ünnepi Könyvhét – Jancsák Csaba: Reform-hullámvasúton a tanárképzés

A tanárképzésben részt vevő hallgatók a bolognai folyamat előtt és alatt. Ez a címe Jancsák Csaba angolul megjelent legújabb tanulmánykötetének. A szerzőt az Open Access információk jelentőségéről, illetve az oktatás- és ifjúságkutatás összefüggéseiről is kérdeztük – a 89. Ünnepi Könyvhéten.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Fontos kutatási téma a tanárképzés? – kérdeztük az ifjúságkutató szociológustól, Jancsák Csabától. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Alkalmazott Társadalomismereti és Kisebbségi Intézet főiskolai docense legújabb, Students of Teacher Education in Hungary: Before and during the Bologna Process című tanulmánykötetéről beszél 2018. június 6-án az MTA SZAB székházában tartandó könyvbemutatón.

– Magyarországon is nagyon fontos kihívás, hogy a közoktatásban nevelődő új generációk miként vannak felvértezve a XXI. század kihívásaira. Az iskolában a fiatalok – amellett, hogy tudást és jártasságot szereznek bizonyos tartalmakban – szembesülnek olyan tényezőkkel, új kihívásokkal, amelyek az egész magyar és európai oktatásügyet jellemzik. A tanárképzés hallgatói az oktatási rendszer utánpótlását jelentik, fontos tehát tudnunk, hogy kikből lesznek, miképpen gondolkodnak, milyen értékeket vallanak a következő tanárgenerációk.


JCs_kvel

 

– Miért vízválasztó Bologna a magyarországi tanárképzésben?

– Mert a magyar felsőoktatást a legutóbbi harminc évben folyamatosan reformálják. Ennek sajátossága: a reform újra megreformálása úgy történik, hogy az oktatáspolitika nem gyűjt be olyan adatokat, amelyek a korábbiak értékelését jelentenék és a további reform mérföldköveit kijelölnék. E reform-hullámvasúton folyamatosan változó felsőoktatásnak ugyanakkor fontos része a tanárképzés. Sőt, a legtöbbet reformált képzési terület! Az Európai Unió oktatási miniszterei szerint a Bologna-folyamat töretlen lendületben halad, hazánkban az EU-s csatlakozás óta a harmadik rendszerben képződnek a tanárok. Megjegyzem, egyre kisebb létszámban – már a jelentkezések számát is kevésnek értékeljük, és a kibocsátott diplomák száma is elmarad a Bologna Folyamat előttitől. Ugyanakkor tartalmi megújulás nem igazán történt meg, noha a jogi környezetet leíró reformok jó lehetőséget jelentenek a képzések tartalmának értékelésére és a folyamatos modernizálásra.


JCs_konyva

– Tizenöt éve foglalkozik ifjúságkutatással Jancsák Csaba. Ennek a munkának hogyan lett része az oktatáskutatás?

– A szociológiai tudományos kutatások érdeklődése sokszínű. Az én kutatási érdeklődésemben sem válik élesen ketté az oktatás és az ifjúság világának mélyebb megértése. Nemzetközi viszonylatban is igaz: az oktatásszociológia kutatási centrumában találhatók a fiatalok, és az ifjúságszociológusok megkerülhetetlen témája az oktatás, a két érdeklődés metszetében állnak tehát a fiatalok, mint az oktatási terek aktorai. Ennek oka, hogy a fiatalok életvilágát jelentősen meghatározza az iskola.

 

– Ezt a művét a 89. Ünnepi Könyvhéten Kósa Maja doktorandusz (SZTE NDI) ismerteti. Mi az oka annak, hogy csak angol nyelven jelent meg a magyarországi tanárképzés helyzetét bemutató kötete?

– Magyarország része az unió felsőoktatási térségének, tehát nem egy közigazgatási határokon belüli zárvány. A szociológusoknak napjainkban olyan globális folyamatokra is reflektálniuk kell, amelyek az új típusú munkaerőpiacról, új típusú generációk neveléséről, a gyermekek világának a változásáról szólnak. E változások az egész Európai Unióban megjelenő kihívások. A felsőoktatás, a tanárképzés és a hallgatók kutatásának eredményei nemzetközi dimenzióban is relevánsak. Fontos a nemzetközi tudományos térben is közzétenni a kutatási eredményeket, mert ezzel része lesz a tudományos diskurzusnak. Fontosnak tartom azt is, hogy a kutatások kooperatív légkörben, szinergikus szemléletmódban valósuljanak meg nemcsak a nemzetközi és hazai, hanem a kutatói generációk között is átívelő módon, ezért megtisztelő a számomra, hogy a SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktori hallgatója Kósa Maja mutatta be a könyvet.

 

– Az ingyenes hozzáférésű, illetve az akadémiai szféra által látogatott portálokon, valamint a kolozsvári egyetemi kiadó honlapján is megjelent legújabb műve. Miért preferálja az Open Access, az OA, vagyis munkáinak ingyenesen elérhető, online, digitális típusú megjelentetését?

– Ha csak az adott könyvem kiadójának filozófiája vagy szempontjai nem tiltják, ragaszkodom a nyílt hozzáféréshez és szabad terjesztéshez. Az Open Access információ segíti a tudományos eredmények szabad és jogszerű felhasználását. A magyarországi tanárképzésről írt könyvem is így lett része annak a párbeszédnek, amely a szakmai térben folyik.


800

– Miért éppen a kolozsvári egyetem kiadója, a Presa Universitara Clujeana gondozta ezt az angol nyelvű kiadványt?

– A kolozsvári egyetemen mély, árnyalt kutatásokkal foglalkozik az szociológiai műhely. Ehhez a szociológiai iskolához közvetlen kapcsolódási lehetőséget, hidat teremtett az egykor a Babes-Bolyai Tudományegyetemen diplomázó, ma az SZTE Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékén professzorként oktató és kutató, Pászka Imre, akit felkértem a könyvbemutatón beszélgetőpartneremnek. A kolozsvári egyetem kiadója nemzetközileg is jegyzett, az oxfordi vagy cambridge-i egyetemi kiadóhoz hasonló modell alapján működik. Tehát a kolozsvári szociológiai kutatások és a kolozsvári egyetemi kiadó nívója teszi lehetővé, hogy nemzetközi szerzőgárdával dolgozhatnak. Ugyanakkor azt a személyes dimenziót is meg kell említenem, hogy a kolozsvári és a szegedi egyetem – Szent-Györgyi Albert, a szegedi egyetem Nobel-díjas rektorának gondolatára utalva – ugyanannak a fának két hajtása. Ezért a hallgatók, az oktatók, a tanszékek és az egyetemek közötti kapcsolat ápolását, bővítését fontos küldetésünknek érezzük. Például – Pászka Imre professzor számunkra példát adó formájú ösztönzésére – a kolozsvári Erdélyi Társadalom című folyóiratban szegedi szociológusok is közölnek, mint ahogy ottani szerzők tanulmányait megjelenteti az általa szerkesztett, Belvedere Meridionale – Történelem és Társadalomtudományok című folyóiratunk angol nyelvű különszámaiban is.

 

– Mi minden következik A tanárképzésben részt vevő hallgatók a bolognai folyamat előtt és alatt című kötetének a megjelenéséből?

– Két országos adatfelvétel jelenti az alapját a kötetnek: kutatásvezetőként több hazai tanárképző helyről gyűjtöttem információt a 2000-es évek elején, tehát Bologna előtt, majd a Bologna-folyamat közepette, 2012-2013 táján. Ezt folytatva az a célom, hogy idősorosan is meg lehessen nézni, mi minden változott meg napjainkra. A Bologna-folyamat nem állt meg, az EU-tagállamok miniszterei május 24-25-én Párizsban a folyamat kiszélesítéséről állapodtak meg. Magyarországon viszont a felsőoktatás, azon belül is a tanárképzés részben visszatért a Bologna-folyamat bevezetése előtti állapotra. Meg kell néznünk, hogy például miként alakult a tanárképzésbe bekapcsolódó hallgatók száma, motivációi, pályaelkötelezettsége, a változások mögött milyen trendek húzódnak. A kutatás folytatásával is reflektálni szeretnék arra az állításra, hogy képzett és motivált tanárok nélkül Magyarország társadalma nem képes válaszolni a jövő kihívásaira.

 

SZTEinfo

Fotó: Ú. I.


További információ:

89. Ünnepi Könyvhét Szegeden: a programok több mint fele SZTE-kötődésű


89. Ünnepi Könyvhét: 60 éves a Hupikék törpikék képregény – e műfaj kulcs az olvasás népszerűsítésében

 

89. Ünnepi Könyvhét – J. Nagy László: „A múlt benne van a jelenben – Algériában és Franciaországban is”
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. június 15.

Kiemelt_Konyvhet_2019

„Amelyik város nincs megírva, nem létezik” – jelentette ki a József Attila-díjas, egykor a szegedi egyetemen tanuló író, Grecsó Krisztián a 90. Ünnepi Könyvhét nyitányán. A szegedi könyvünnep 2019-ben is korábban kezdődött és tovább tart, mint más városokban. A közel 150 program harmadát az SZTE NKI szervezte, minden második rendezvény főszereplője vagy közreműködője kötődik a szegedi universitashoz.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • június 17.
  14:00 - 15:30
  Jogtudósok titkai. Történetek a titkosszolgálatok és a jogtudományok neves művelőinek XX. századi kapcsolataiból címmel jelent meg a Iurisperitus Kiadó gondozásában dr. Révész Béla (egyetemi docens, SZTE ÁJTK) kötete. A szerzővel Laczkó Sándor (osztályvezető, SZTE Klebelsberg Könyvtár, Különgyűjteményi Osztály) beszélget. Az SZTE NKI Szegedi Egyetemi Kiadó szervezésében.
 • június 17.
  14:00 - 16:00
  Innovatív, saját fejlesztésű történelmi társasjátékaikat mutatják be az SZTE BTK Történettudományi Doktori Iskola hallgatói, Szegedi Történészhallgatók Egyesületének tagjai: Lengyel Ádám, Mezey Bence, Szabó Levente.
 • június 17.
  16:00 - 17:30
  Legtisztább boldogság – Művelődéstörténeti kalandozás Bolyai Farkas és Bolyai János világában. Vekerdi László Bolyai-színművével és Dávid Lajos két matematikai kéziratával című művét – képekkel illusztrálva – bemutatja a szerző, dr. Szabó Péter Gábor (adjunktus, SZTE TTIK Informatikai Intézet, Számítógépes Optimalizálási Tanszék) Újszászi Ilona újságíró (SZTE NKI) kérdései nyomán. Az SZTE NKI Szegedi Egyetemi Kiadó szervezésében.
 • június 17.
  18:00 - 19:00
  Pejin Leával, az SZTE szociológia szakos hallgatójával a Nyugati csiga körfűrésszel álmodik című könyvéről Bene Zoltán író, szerkesztő beszélget. Az SZTE NKI Kulturális Iroda szervezésében Ha most nem ölök meg senkit, akkor soha – mondja tiszta szívvel ez a 21 éves vajdasági lány, aki történetesen a Szegedi Egyetem diákja… Pejin Lea egyik nagy erénye, hogy nem próbál meg koraérett verseket – pardon, leákat – írni. Jól is teszi, mert ilyen mélyen, érzelmesen és színesen csak a húszas éveink elején tudunk alkotni. Nyugati csiga körfűrésszel álmodik – micsoda pompás és hátborzongató cím! Pontosan jellemzi a kényelmetlen dolgokat feszegető, érzelmes, de egyben karcos, gyakran kegyetlen szövegeket, melyek nemcsak a szerelem és a magány regiszterében mozognak, hanem gyakran politikai töltetük is van. Hiába, ha valakinek éppen a mezítlábas Szerbia fekszik az ágyában, az másképpen magyar, és másképpen szerelmes. Pejin Lea a Vajdaságban, Zentán született. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem szociológia szakos hallgatója. A Nyugati csiga körfűrésszel álmodik az első verseskötete. Publikált a Magyar Naplóban, az Irodalmi jelenben, az Előretolt Helyőrség magyarországi és vajdasági mellékletében és a Bárka folyóiratban. Az írás mellett saját dalok szerzésével és versmegzenésítéssel foglalkozik.
 • június 20.
  16:30 - 17:30
  Az előadás címe: Gondolatok a magasvérnyomás-betegségről (DR. ÁBRAHÁM GYÖRGY)