2018. július 19., csütörtök

Egyetemi Habilitációs Bizottság

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tagjai


Tisztségüknél fogva
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság elnöke Dr. Krisztin Tibor
Az Egyetemi Habilitációs Bizottság titkára Dr. Ábrahám György
Tudományos rektorhelyettes Dr. Kemény Lajos


Bölcsészettudományok
Szakbizottság
tag
póttag
Filozófia Dr. Gyenge Zoltán Dr. Tóth János
Irodalomtudományi Dr. Pál József Dr. Penke Olga
Nyelvtudományi Dr. Bakró-Nagy Marianne Dr. Kocsis Mihály
Neveléstudományi Dr. Vidákovich Tibor Dr. Csapó Benő
Történelemtudományi Dr. Deák Ágnes Dr. Rácz Lajos
Külső tag Dr. Kroó Katalin
Dr. Németh András
Dr. Papp Imre
Dr. Hetesi István

Orvos- és Gyógyszerésztudományok
Szakbizottság tag póttag
Elméleti orvostudományok Dr. Jancsó Gábor Dr. Dux Mária
Klinikai orvostudományi Dr. Lázár György Dr. Bata Zsuzsanna
Multidiszciplináris orvostudományok Dr. Varró András Dr. Leprán István
Interdiszciplináris orvostudományok Dr. Kahán Zsuzsanna Dr. Nagymajtényi László
Gyógyszertudományok Dr. Révész Piroska  Dr. Fülöp Ferenc
Külső tag Dr. Párducz Árpád
Dr. Deli Mária Anna
Dr. Puskás László
Dr. Siklós László
Dr. Zimányi László

Társadalomtudományok
Szakbizottság tag
póttag
Állam- és Jogtudományi Dr. Homoki-Nagy Mária Dr. Badó Attila
Közgazdaságtani Dr. Farkas Beáta Dr. Hetesi Erzsébet
Külső tag
Dr. Kiss György
Dr. Szerb László
Dr. Meyer Dietmar

Természettudományok és Műszaki Tudományok
Szakbizottság tag póttag
Biológia Dr. Toldi József Dr. Maróy Péter
Fizika Dr. Szatmári Sándor Dr. Fehér László
Földtudományok Dr. Kevei Ferencné Dr. Mezősi Gábor
Kémia Dr. Gajda Tamás Dr. Tóth Ágota
Környezettudományi Dr. Sipos Pál Dr. Kónya Zoltán
Matematika- és Számítástudományok Dr. Stachó László Dr. Szendrei Mária
Informatika Dr. Csendes Tibor Dr. Kató Zoltán
Külső tag Dr. Ormos Pál
Dr. Benczúr András
Dr. Nagy Péter Tibor
Dr. Perjési Pál
Dr. Dér András
Dr. Győri István
Dr. Gábriel Róbert

Habilitált docensi képviselő

Dr. Zupkó István