Pályázatok egyetemi állásokra, tisztségekre

Szakreferens könyvtáros (Klebelsberg Kuno könyvtár)
2018. november 14.

Pályázat szövege


Jelentkezési határidő: 2018.11.29.

Osztály- és csoportvezetői pozíciók (Klebelsberg Kuno könyvtár)
2018. november 13.
Dékánhelyettesi pályázatok (ETSZK)
2018. november 13.
Adjunktus (BTK - Altajisztikai tanszék)
2018. november 10.
Humánpolitikai referens
2018. november 10.

Pályázat szövege


Jelentkezési határidő: 2018. 12. 07.

Tanszéki mérnök (GYTK - Gyógyszeranalitikai Intézet )
2018. november 09.

Pályázat szövege


Jelentkezési határidő: 2018.11.30.

Segédlaboráns (GYTK - Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet)
2018. november 05.

Pályázat szövege


Jelentkezési határidő: 2018. november. 20.

Tanársegéd pályázatok (Állam- és jogtudományi kar)
2018. november 05.
Főiskolai docens (Mérnöki Kar - Műszaki Intézet)
2018. október 30.
Sportközpont igazgató
2018. október 26.
Pályázatok egyetemi tanári állásokra
2018. október 25.
Egyetemi docens - Gazdaságtudományi Kar
2018. október 15.

Pályázat a Gazdaságtudományi Kar Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézetébe.


Pályázat szövege


Rektori hatáskörben dolgozók adatlapja

Hozzájáruló nyilatkozat


Jelentkezési határidő: 2018. november. 15.2018. október 15.
Pályázatok a Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Főigazgatóságra
2018. október 12.
Pályázatok az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságára
2018. április 05.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma