Pályázatok egyetemi állásokra, tisztségekre

Pályázat az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dékáni Hivatalának Tanulmányi Osztályára tanulmányi osztályvezető beosztás ellátására
2017. október 18.

A pályázat szövege

Beadási határidő: 2017. november 17.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REKTORA pályázatot hirdet a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszékére tanársegéd munkakörre
2017. október 16.
A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar pályázatot hirdet Tanító és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport adjunktusi munkakör betöltésére
2017. október 16.
Pályázat az SZTE Gyógyszerésztudományi Karának Dékáni Hivatalába ügyvivő szakértő/tanulmányi előadó munkakör betöltésére
2017. október 13.

A pályázat szövege

Beadási határidő: 2017. október 30.

Megjelent a Szegedi Tudományegyetem rektor (magasabb vezető) megbízásra szóló pályázati kiírás.
2017. október 09.

A pályázati felhívás szövege megtekinthető: www.kozigallas.gov.hu

Letölthető itt.

 

Beadási határidő: 2017. november 10.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM rektora pályázatot hirdet a Fogorvostudományi Kar Konzerváló és Esztétikai Fogászati Tanszékére tanszékvezetői tisztség betöltésére
2017. október 09.
A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Karának dékánja pályázatot hirdet az Állam- és Jogtudományi Kar Római Jogi Tanszékére tanársegéd munkakör betöltésére
2017. október 04.
Pályázat az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba Klinikai Központ főnővér beosztás betöltésére
2017. október 02.
Pályázat az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központba intézetvezető főgyógyszerész beosztás betöltésére
2017. október 02.
Pályázat az SZTE Általános Orvostudományi Kar Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézetébe szakmai szolgáltató (laborasszisztens) munkakör betöltésére
2017. október 02.

A pályázat szövege

Beadási határidő: 2017. október 20.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM kancellárja pályázatot hirdet a Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatalába hivatalvezető beosztás betöltésére
2017. szeptember 30.
Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma