A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa


A SZENÁTUS SZAVAZATI JOGÚ TAGJAI:


Elnök:

 

DR. ROVÓ LÁSZLÓ egyetemi tanár, rektor

 

Tagok:

 

DR. FENDLER JUDIT kancellár

 

DR. BALOGH ELEMÉR egyetemi tanár, dékán (Állam- és Jogtudományi Kar)

DR. SZABÓ IMRE egyetemi tanár (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttag:

DR. KARSAI KRISZTINA egyetemi tanár

 

DR. LÁZÁR GYÖRGY egyetemi tanár (Általános Orvostudományi Kar)

Póttagok:

DR. PALKÓ ANDRÁS egyetemi tanár

 


DR. GYENGE ZOLTÁN egyetemi tanár, dékán (Bölcsészettudományi Kar)
DR. SZAJBÉLY MIHÁLY
egyetemi tanár (Bölcsészettudományi Kar)

Póttagok:

DR. SZŐNYI GYÖRGY ENDRE egyetemi tanár
DR. ALMÁSI TIBOR egyetemi docens
DR. VAJDA ZOLTÁN egyetemi docens

 

HÉDERNÉ DR. BERTA EDINA főiskolai docens, dékán (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttagok:

PRESZNERNÉ DR. DOMJÁN ANDREA főiskolai docens


 

DR. BARÁTH ZOLTÁN egyetemi docens dékán (Fogorvostudományi Kar)

DR PELSŐCZI-KOVÁCS ISTVÁN egyetemi docens (Fogorvostudományi Kar)

Póttagok:


 

DR. KOVÁCS PÉTER egyetemi docens, dékán (Gazdaságtudományi Kar)

DR. HETESI ERZSÉBET egyetemi tanár (Gazdaságtudományi Kar)

Póttagok:

DR. FARKAS BEÁTA egyetemi tanár

DR. KOTOSZ BALÁZS GYULA főiskolai docens

 

DR. ZUPKÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Gyógyszerésztudományi Kar)

DR. GÁSPÁR RÓBERT egyetemi docens (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttagok:

DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár

DR. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár

 

DR. DÖBÖR ANDRÁS főiskolai docens, dékán (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttagok:

DR. JANCSÁK CSABA főiskolai docens

 

DR. HORVÁTH JÓZSEF egyetemi docens, dékán (Mezőgazdasági Kar)

DR. PINNYEY SZILÁRD adjunktus (Mezőgazdasági Kar)

Póttagok:

DR. MONOSTORI TAMÁS főiskolai tanár

DR. KOMAREK LEVENTE főiskolai docens

 

DR. BÍRÓ ISTVÁN egyetemi docens, dékán (Mérnöki Kar)

HOVORKÁNÉ DR. HORVÁTH ZSUZSANNA egyetemi docens (Mérnöki Kar)

Póttagok:

DR. HODÚR CECÍLIA egyetemi tanár

DR. SÁROSI JÓZSEF főiskolai docens

 

DR. MUCSI LÁSZLÓ egyetemi docens, dékán (Természettudományi és Informatikai Kar)

DR. BOROS IMRE egyetemi tanár (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttagok:

DR. KÓNYA ZOLTÁN egyetemi tanár

DR. VARGA CSABA egyetemi docens

 

DR. TÓTH PÉTER egyetemi tanár, dékán (Zeneművészeti Kar)

DR. SZECSŐDI FERENC egyetemi tanár (Zeneművészeti Kar)

Póttagok:

DR. ZSIGMOND ZOLTÁN főiskolai docens

DR. S. DOBOS MÁRTA VERONA főiskolai docens

DR. TEMESI MÁRIA egyetemi tanár

 

DR. CSEJTEI DEZSŐ egyetemi tanár (BTK), a bölcsészettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. SZŐKE KATALIN egyetemi tanár (BTK)

DR. CSAPÓ BENŐ egyetemi tanár (BTK)

 

DR. FÜLÖP ZOLTÁN egyetemi tanár (TTIK),

a műszaki tudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. CSENDES TIBOR egyetemi tanár (TTIK)

DR. GYIMÓTHY TIBOR egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. JANCSÓ GÁBOR egyetemi tanár (ÁOK),

az orvostudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. DUX LÁSZLÓ egyetemi tanár (ÁOK)

DR. SZÉLL MÁRTA egyetemi tanár (ÁOK)

DR. FÜLÖP FERENC egyetemi tanár (GYTK)

 

DR. VOSZKA ÉVA egyetemi tanár (GTK)

a társadalomtudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. HOMOKI-NAGY MÁRIA egyetemi tanár (ÁJTK)

DR. HETESI ERZSÉBET egyetemi tanár (GTK)

 

DR. TÓTH ÁGOTA egyetemi tanár (TTIK),

a természettudományok doktori képviselője

Póttagok:

DR. MEZŐSI GÁBOR egyetemi tanár (TTIK)

DR. UNGER JÁNOS egyetemi tanár (TTIK)

DR. VÁGVÖLGYI CSABA egyetemi tanár (TTIK)

 

DR. KÉRCHY LÁSZLÓ egyetemi tanár (TTIK)

vezetői megbízással nem rendelkező oktató-kutató képviselő

Póttagok:

DR. CSUPOR DEZSŐ egyetemi docens (GYTK)

DR. RÚZS-MOLNÁR KRISZTINA egyetemi docens (ÁJTK)

 

DR. DOMBI GYÖRGY egyetemi tanár (GYTK),

a Közalkalmazotti Tanács vezetői megbízással nem rendelkező oktató-kutató képviselője

Póttagok:

DR. BARTYIK KATALIN egyetemi docens, orvosigazgató-helyettes (ÁOK)

DR. MAJSA JÓZSEF elnökhelyettes (Közalkalmazotti Tanács)

DR. ORVOS HAJNALKA egyetemi tanár (ÁOK)

 

IRINYI TAMÁS egyetemi okleveles ápoló (ÁOK), nem oktató-kutató képviselő

Póttagok:

ANNUS EDIT ügyvivő szakértő (TTIK Dékáni Hivatal)

BALOGHNÉ FŰRÉSZ VERONIKA ügyintéző

(SZAKK Védőnői Alapellátás)

CSISZÁRNÉ MAKRA ERZSÉBET ügyintéző (GYTK)

 

DR. ÁGOSTON ZSUZSANNA főorvos (SZAKK), a Közalkalmazotti Tanács elnöke, Közalkalmazotti Tanács nem oktató-kutató képviselője

Póttagok:

DR. FERENCSIK MÁRIA elnökhelyettes (Közalkalmazotti Tanács)

ANNUS GÁBOR ügyvivő szakértő (JGYPK Dékáni Hivatal)

DR. GOMBÁR ANGÉLA egészségügyi szakoktató (ÁOK-SZAKK)

 

LELE MÁRIA elnök, az FDSZ SZTE reprezentatív szakszervezet képviselője

Póttagok:

DR. BALÁZS PÉTER adjunktus (BTK)

 

DR. FERENCSIK MÁRIA főorvos (SZAKK) a Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Szakszervezetének (SZETESZ elnök) képviselője

Póttagok:

MISON TÜNDE ügyvivő alelnök (SZETESZ)

DR. SZEGESDI ILONA elnökségi tag (SZETESZ)

 

DR. PIFFKÓ JÓZSEF egyetemi tanár, elnök, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ választott oktató-kutató képviselője

Póttag:

DR. HAJNAL FERENC egyetemi tanár, (ÁOK)

 

TÖRÖK MÁRK EHÖK-elnök (Egyetemi Hallgatói Önkormányzat)

Póttagok:

ORMÁNDI KATALIN általános alelnök (EHÖK)

KOZÁRI ZSOLT gazdasági alelnök (EHÖK)

 

TÓTH ATTILA TAS egyetemi hallgató (Állam- és Jogtudományi Kar)

Póttag:

SZABÓ EMIL egyetemi hallgató (ÁJTK)


BÁLIND ETA egyetemi hallgató (Általános Orvostudományi Kar)

Póttag:

DANI KRISTÓF egyetemi hallgató (ÁOK)


VARGA LEVENTE egyetemi hallgató (Bölcsészettudományi Kar)

Póttag:


RAFFAI MÓNIKA egyetemi hallgató (Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar)

Póttag:

BELSŐ ANNAMÁRIA egyetemi hallgató (ETSZK)

KOSÁRKÓ BENCE egyetemi hallgató (ETSZK)


CZUCZOR MÁTYÁS egyetemi hallgató (Fogorvostudományi Kar)

Póttag:

KERESZTÚRI MÁTÉ egyetemi hallgató (FOK)

BOKOR DÁNIEL egyetemi hallgató (FOK)

 

NAGY ÁGNES SÁRA egyetemi hallgató (Gazdaságtudományi Kar)

Póttag:

ADONYI KRISTÓF egyetemi hallgató (GTK)

HASKÓ ZSOMBOR egyetemi hallgató (GTK)


TORDAI HENRIETTA egyetemi hallgató (Gyógyszerésztudományi Kar)

Póttag:

BUKOVSZKI ANDRÁS egyetemi hallgató (GYTK)

SZAPLONCZAI ZSANETT egyetemi hallgató (GYTK)


ORMÁNDI KATALIN egyetemi hallgató (Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)

Póttag:

SZILÁGYI ÁDÁM egyetemi hallgató (JGYPK)

MOLNÁR EVELIN egyetemi hallgató (JGYPK)


BÁTHORI BARNABÁS egyetemi hallgató (Mezőgazdasági Kar)

Póttag:

TRIPON JÁNOS egyetemi hallgató (MGK)


KISS SÁNDOR TAMÁS egyetemi hallgató (Mérnöki Kar)

Póttag:

BORGULA VIKTOR egyetemi hallgató (MK)

VÁGÓ ORSZOLYA egyetemi hallgató (MK)


KOZÁRI ZSOLT egyetemi hallgató (Természettudományi és Informatikai Kar)

Póttag:

FUDERER DALMA egyetemi hallgató (TTIK)

PRONTVAI BENCE egyetemi hallgató (TTIK)


VÁRKOLY ETELE egyetemi hallgató (Zeneművészeti Kar)

Póttag:

BOZSÓKI GERGELY egyetemi hallgató (ZMK)

GULYÁS MERCÉDESZ egyetemi hallgató (ZMK)

 

SZILÁGYI ÁRPÁD elnök, az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Póttagok:

HEGEDŰS SZILVIA

KRAUSZ ANITA

 

 

A SZENÁTUS TANÁCSKOZÁSI JOGÚ TAGJAI:

 

 

DR. SZÉLL MÁRTA stratégiai rektorhelyettes

DR. GELLÉN KLÁRA oktatási rektorhelyettes

DR. ZAKAR PÉTER nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettes

DR. KÓNYA ZOLTÁN tudományos és innovációs rektorhelyettes

ZSIROSNÉ TÁCSI ILDIKÓ gazdasági főigazgató

DR. DÖMÖTÖR MÁTÉ jogi, igazgatási és humánpolitikai főigazgató

DR. CSÓKA ILDIKÓ, minőségfejlesztési és stratégiai főigazgató

DR. KEVEHÁZI KATALIN, az SZTE Klebelsberg Könyvtár főigazgatója

DR. KORÁN ZSÓFIA osztályvezető, az EMMI Intézményirányítási Főosztály

 

DR. FÜLÖP FERENC, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke

DR. DOBI JÁNOS, az SZTE fenntartásában lévő köznevelési intézmények képviselője

FEKETE CSABA, az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság igazgatója

ÚJSZÁSZI ILONA médiakoordinátorA Szenátus bizottságai

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma