Hogyan működik? Kémiai kísérletek hétköznapi és kevésbé hétköznapi anyagokkal

Civilizációnk jelentős részben a tapasztalatok révén kifejlődött tudományokon és azok gyakorlati alkalmazásán, a különféle technológiákon alapul. A tudomány művelőinek feladata a valóság megismerése, az így szerzett ismeretek felhasználása valós problémák megoldására és az előbbi ismeretek széles körű terjesztése. A filmfelvétel során bemutatott kísérletek célja az, hogy bemutassuk az általunk használt, a környezetünkben megtalálható vagy viszonylag könnyen fellelhető anyagok tulajdonságait és ezáltal hozzásegítsünk minden érdeklődőt, hogy jobban megismerje a világot. A kísérletekben gázképződést, periodikus folyamatokat, a fény és a kémiai reakciók kapcsolatát, polimerek viselkedését, színváltozásokat és heves reakciókat mutatunk be. Az említett átalakulások a kémiai reakciók következtében előálló halmazállapotváltozások, a redox folyamatok, a kemilumineszcencia, a polimerek képződése, a komplexek tulajdonságai és a pH-változás illusztrálására szolgálnak.

Előadás első részének megtekintése:

Előadás második részének megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma