József Attila szobra a Rektori Hivatalnál

Karok


Állam- és Jogtudományi Kar - ÁJTK

Allam_es_Jogtudomanyi_Kar

Az SZTE elődjének számító kolozsvári egyetemen 1774-től működött jogi kar, s a Ferenc József által 1872-ben létrehozott négykarú univerzitásnak is szerves része volt a jogi fakultás. A nagy múltú ÁJTK-n nappali és levelező tagozatos, osztatlan jogászképzésre, valamint munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási; nemzetközi tanulmányok és politológia alapszakokra (mind nappali, mind levelező tagozaton), illetve jogi asszisztens felsőoktatási szakképzésre jelentkezhetnek az érdeklődők. A karon szakirányú továbbképzések, speciális képzések (francia jogi, amerikai jogi szakértői, német gazdasági jogi képzés) mellett doktori képzés is működik.


6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.

Tel.: (62) 544-197, Fax: (62) 544-204

Honlap: www.juris.u-szeged.hu
Általános Orvostudományi Kar - ÁOK

Altalanos_Orvostudomanyi_KarA kolozsvári egyetemen 1775-től, Szegeden az átköltözéstől, 1921-től kezdve létezik orvoskar. Az egyetem egyik legpatinásabb karának professzora volt az 1930-40-es években a Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert. Emlékét a róla elnevezett klinikai központ őrzi. Az ÁOK-n a magyar mellett angol és német nyelvű általános orvosképzés, illetve doktori képzés is működik, illetve egészségtudományi szakfordító és tolmács szakirányú továbbképzésre lehet jelentkezni. A kar klinikái és kórházai révén a városi, megyei, területi betegellátás központja.


6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 109.
Tel.: (62) 545-015, Fax: (62) 426-529

Honlap: www.med.u-szeged.hu
Bölcsészettudományi Kar - BTK

Bolcseszettudomanyi_KarA szintén komoly kolozsvári örökséggel és múlttal rendelkező szegedi bölcsészkar mind a bölcsészet-, mind a társadalomtudományok terén színvonalas és piacképes tudást nyújt. A karon több mint húsz alapképzésre, illetve az ezekhez tartozó szakirányokra lehet jelentkezni (nappali és levelező tagozaton egyaránt), de szakirányú továbbképzéseket, valamint mesterszakokat is indítanak (a BTK a szegedi tanárképzés szervezője), s doktori képzésekkel is rendelkeznek. Az SZTE BTK minden évben rendkívül népszerű a jelentkezők körében, hiszen az itt szerzett, a gyakorlatban is könnyen alkalmazható és konvertálható tudást nagyra értékeli a munkaerőpiac.


6722 Szeged, Egyetem u. 2.
Tel.: (62) 544-360, Fax: (62) 544-037

Honlap: www.arts.u-szeged.hu
Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar - ETSZK

Egeszsegtudomanyi_es_Szocialis_Kepzesi_KarA több mint harmincéves felsőoktatási múlttal rendelkező kar méltán tekinthető a diplomás egészségügyi szakemberképzés egyik legfontosabb hazai központjának. Az ETSZK-n ápolás és betegellátás, egészségügyi gondozás és prevenció, illetve szociális munka alapképzési szakokra, szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésre, ezek mellett pedig szakirányú továbbképzésekre is jelentkezhetnek az érdeklődők.


6726 Szeged, Temesvári krt. 31.
Tel.: (62) 544-947, Fax: (62) 545-515

Honlap: www.etszk.u-szeged.hu
Fogorvostudományi Kar - FOK

Fogorvostudomanyi_KarAz egyetem legfiatalabb kara 2007-ben alakult, de magát az 1960 óta az orvosegyetem/orvoskar keretei között működő szegedi fogorvosképzést hagyományai, oktatási és kutatási eredményei alapján méltán tartják az egyik legerősebbnek az országban. A FOK-on egységes és osztatlan fogorvosképzés zajlik, kizárólag nappali tagozaton, de doktori programot is kínálnak a kutatni vágyóknak.
 
6720 Szeged, Tisza L. krt. 64.
Tel.: (62) 545-299; Fax: (62) 545-282
Honlap: www.stoma.u-szeged.huGazdaságtudományi Kar - GTK

Gazdasagtudomanyi_KarA közgazdászok képzése 1994-ben indult meg Szegeden, a GTK 1999-ben alakult. A karon gazdálkodási és menedzsment (nappali és távoktatás tagozaton is), kereskedelem és marketing, valamint pénzügy és számvitel nappali tagozatos alapszakokra jelentkezhetnek az érdeklődők, illetve öt mesterszakot (közgazdálkodás és közpolitika, marketing, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, regionális és környezeti gazdaságtan, Master of Business Administration), továbbá felsőfokú szakképzéseket és szakirányú továbbképzéseket is kínálnak. A szegedi Gazdaságtudományi Kart mára mind a szakma, mind a munkaadók, mind a hallgatók az egyik legjobbnak tartják az országban.

6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.
Tel.: (62) 544-499, Fax: (62) 544-499
Honlap: www.eco.u-szeged.hu
Skype: marketing@eco.u-szeged.huGyógyszerésztudományi Kar - GYTK

Gyogyszeresztudomanyi_KarA GYTK története is Kolozsvárig, a kolozsvári egyetemig nyúlik vissza. Gyógyszerészképzés az átköltözés, azaz 1921, gyógyszerészkar pedig 1957 óta létezik Szegeden. A jelenleg működő magyar gyógyszerészek fele itt szerezte diplomáját. A nappali tagozatos, egységes és osztatlan gyógyszerészképzés öt évének letelte után a a GYTK-s hallgatók a különböző szakgyógyszerészi képzésekre jelentkezhetnek, vagy – a kutatni vágyók – a doktori iskola hallgatói lehetnek.

6720 Szeged, Zrínyi u. 9.
Tel.: (62) 545-022, Fax: (62) 546-424
Honlap: www.pharm.u-szeged.huJuhász Gyula Pedagógusképző Kar - JGYPK

Juhasz_Gyula_Pedagoguskepzo_KarMagyarország legrégebbi tanárképző intézményeként (budapesti előzményei 1873-ig vezethetők vissza, a szegedi kezdés 1928-ban történt) a kar – alkalmazkodva a bolognai rendszer kihívásaihoz – az óvodapedagógus-, a gyógypedagógus- és a tanítóképzés fő hazai központjává vált, de művészetközvetítő, sporttudományi és felnőttképzési alapszakjai is igen népszerűek, s legtöbbjük nappali, illetve levezető tagozaton egyaránt végezhető. A kar több mesterképzést is sikeresen akkreditált. Mindemellett nappali tagozaton majd két tucat piacképes felsőfokú szakképzéssel várják a hallgatókat, s szakirányú továbbképzéseket is végeznek. A JGYPK erős és összetartó közösségéről, sokrétű hallgatói életéről is híres.

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.
Tel.: (62) 546-050, Fax: (62) 420-953
Honlap: www.jgypk.u-szeged.huMérnöki Kar - MK

Mernoki_KarA több mint 45 éves szegedi élelmiszer-ipari mérnökképzés hagyományait őrző Mérnöki Kar dinamikusan fejlődő műszaki-gazdasági jellegű oktatást folytat. A képzés az élelmiszer-mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, illetve a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakokon, illetve az élelmiszermérnök mesterszakon (nappali és levelező tagozaton) folyik, ezen felül szakirányú továbbképzéseket is indít.

6724 Szeged, Mars tér 7.

Tel.: (62) 546-000, Fax: (62) 546-003

Honlap: www.mk.u-szeged.huMezőgazdasági Kar - MGK

MGK_LOGOA nagy hagyományokkal bíró hódmezővásárhelyi karon – agrárképzés 1896, felsőfokú képzés 1961 óta működik a városban – vadgazda mérnök és mezőgazdasági mérnök alapszakokon (nappali és levelező tagozaton) képeznek szakembereket. A kar korábban a Szegedi Élelmiszeripari Főiskola, később az Állatorvostudományi Egyetem, majd Debreceni Agrártudományi Egyetem szervezetéhez tartozott, 2000-től pedig az SZTE keretein belül működik.

6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.
Tel.: (62) 532-990, Fax: (62) 532-991
Honlap: www.mgk.u-szeged.huTermészettudományi és Informatikai Kar - TTIK

Termeszettudomanyi_es_Informatikai_KarAz SZTE TTIK története is Kolozsvárig nyúlik vissza, Szegeden 1921-ben kezdte meg működését az intézmény. A karon három képzési területen indulnak nappali és levelező tagozatos BSc-szakok, illetve szakirányok: a természettudományok, az informatika és a műszaki tudományok terén. A természettudományokon belül a biológia, fizika, földrajz, a földtudomány, valamint a kémia, a környezettan és a matematika közül választhatnak a felvételizők. Az informatikán belül gazdaságinformatikus, programtervező informatikus és mérnök informatikus szak indul; a műszaki képzési terület pedig az anyagmérnöki, a biomérnöki és környezetmérnöki szakokat tartalmazza. Mindemellett a kar mindhárom területen több mesterképzést akkreditált, de szakirányú továbbképzéseket és doktori képzést is nyújt.

6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: (62) 544-168, Fax: (62) 426-221
Honlap: www.sci.u-szeged.huZeneművészeti Kar - ZMK

Zenemuveszeti_KarA Zeneművészeti Kar egészen 1998-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola részeként működött. Szakmai feladatait a magyar zeneművészeti oktatás nagy múltra visszatekintő gyakorlata alapján végzi. Legfontosabb feladata Szeged és a régió hangszer-, illetve magánénektanár utánpótlásának biztosítása, továbbá a régióhoz tartozó zenekarok és színházak számára fiatal muzsikusok képzése. A karon két alapszak: az előadó-művészet, valamint az alkotóművészet és muzikológia vehető fel számtalan szakiránnyal, s a klasszikus énekművész mesterszak két szakirányát is akkreditálták.


6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 79-81.

Tel.: (62) 544-605, Fax: (62) 426-014

Honlap: www.music.u-szeged.huSZTE Tanárképző Központ - TKK

Az SZTE Tanárképző Központ feladata az egyetemünkön folyó tanárképzés szervezése, a tanárképzésben részt vevő karok munkájának összefogása, koordinálása.

SZTE Tanárképző Központ
6720 Szeged, Dugonics tér 13. 2. emelet.
tel: +36 62 544-014
e-mail: tkk@rekt.szte.hu
Honlap: www.u-szeged.hu/tanarkepzes

Eseménynaptár

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.