labor_nyito

MTA támogatott kutatóhelyek a Szegedi Tudományegyetemen (2017-2022)


MTA-SZTE Agykérgi Neuronhálózatok Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Tamás Gábor
az MTA rendes tagja
Természettudományi és Informatikai Kar
Kutatási téma: Agykérgi neuronhálózatok

 

MTA-SZTE Analízis és Sztochasztika Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Totik Vilmos
az MTA rendes tagja
Természettudományi és Informatikai Kar
Kutatási téma: Matematikai analízis, differenciálegyenletek, sztochasztika

 

MTA-SZTE Oszmán-kori Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Papp Sándor László
az MTA doktora
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kutatási téma: A magyar királyok (Habsburg császárok) és az Oszmán szultánok békekötései a 15. századtól 1739-ig; A 17-18. századi erdélyi-török békeszerződések kiadása;Az Oszmán Birodalom és a Habsburg Birodalom diplomáciája

 

MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Kemény Lajos
az MTA doktora
Általános Orvostudományi Kar
Kutatási téma: Multifaktoriális betegségek és genodermatózisok vizsgálata

 

MTA-SZTE Biomimetikus Rendszerek Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Tóth Gábor
az MTA doktora
Általános Orvostudományi Kar
Kutatási téma: Fehérjekölcsönhatások

 

MTA-SZTE Idegtudományi Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Vécsei László
az MTA rendes tagja
Általános Orvostudományi Kar
Kutatási téma: A triptofán metabolizmusa, szerepe különböző idegrendszeri kórképek pathomechanizmusában és terápiás lehetőségei

 

MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Csapó Benő
az MTA doktora
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kutatási téma: A tanulmányi lemaradások korai felismerésére és megelőzésére szolgáló eszközök és módszerek

 

MTA-SZTE Keringésfarmakológiai Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Varró András
az MTA doktora
Általános Orvostudományi Kar
Kutatási téma: A sportolói hirtelen szívhalál vizsgálata kísérletes elektrofiziológiai módszerekkel


MTA-HIM-SZTE-MNL Magyar Medievisztikai Kutatócsoport

Vezetők:
Dr. Veszprémy László (HIM)
az MTA doktora
Dr. Piti Ferenc
az MTA rendes tagja
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kutatási téma: Középkori magyar forráskiadás

 

MTA-SZTE Mesterséges Intelligencia Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Gyimóthy Tibor
az MTA doktora
Természettudományi és Informatikai Kar
Kutatási téma: Gépi tanulás és alkalmazásai

 

MTA-SZTE Reakciókinetikai és Felületkémiai Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Kónya Zoltán
az MTA doktora
Természettudományi és Informatikai Kar
Kutatási téma: Felületi rétegek kémiája

 

MTA-SZTE Sztereokémiai Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Fülöp Ferenc
az MTA rendes tagja
Gyógyszerésztudományi Kar
Kutatási téma: Környezettudatos, katalitikus aszimmetrikus reakciók

 

MTA-SZTE Antikvitás reneszánsz: források és recepció Kutatócsoport

Vezető:
Dr. Vígh Éva
az MTA doktora
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kutatási téma: Az antik irodalmi, művelődéstörténeti források, valamint azok reneszánsz kori recepciójának vizsgálata

 

MTA-DE-SZTE Elméleti Nyelvészet Kutatócsoport

Vezetők:

Dr. Kertész András (DE)

az MTA rendes tagja
Dr. Németh-T. Enikő (SZTE)
az MTA doktora
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kutatási téma: Divergáló evidencia az elméleti nyelvészetben

 

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

Vezetők:

Dr. Hamar Imre (ELTE)

az MTA doktora

Dr. Zimonyi István
az MTA doktora
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kutatási téma: Vallások és kultúrák kölcsönhatása a Selyemút mentén. Az anyagi kultúrát vizsgáló régészetet, az eredeti (kínai, török, mongol, tibeti) forrásokkal foglalkozó filológiát és a történettudományt alkalmazva a korábbinál pontosabb kép rajzolható a Selyemút mentén zajló anyagi és szellemi jellegű interkulturális kapcsolatokról.


MTA-DE-SZTE-ELTE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

Vezetők:

Dr. Debreczeni Attila (DE)

az MTA doktora

Dr. Szajbély Mihály

az MTA rendes tagja

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar

Kutatási téma: Klasszikus magyar irodalmi textológiai kutatásokAz Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma