Környezetünk kémiai ártalmainak, vázrendszerünkre gyakorolt hatásainak bemutatása csontkísérleteken keresztül

A csont két tulajdonságának, rugalmasság, szilárdság bemutatására a következő kísérleteket végezzük el!

A csont szerves alkotóinak eltávolítása a csont égetésével valósítható meg. Ebben az esetben a csont elveszíti rugalmasságát. A kiégetett csont kemény, porózus lesz a visszamaradt szervetlen sóknak köszönhetően. Könnyen morzsolódóvá, törékennyé válik.

A másik esetben, a csont dekalcinálását végezzük el, melynek következtében a csontot alkotó szervetlen sók kioldódnak és csak a szerves alkotók maradnak hátra. Így a csont rugalmas, hajlítható lesz.

A csont kalciumtartalmának demonstrálására a megtisztított, fertőtlenített csontra 10%-os salétromsavat csöppentünk. Az intenzív pezsgés a kalcium jelenlétének bizonyítéka.

A környezetei kémiai ártalmak csontokra gyakorolt hatásainak bemutatása során a kémiai ártalomnak (táplálékkel bevitt klórbenzol kezeléseknek) kitett élőlényekből (patkányok) nyert csontmetszetek és kezeletlen csontból nyert metszetek mikroszkópi összehasonlítása történik, valamint az egészséges csont és a kezelt állatból származó csont szilárdságának és rugalmasságának összehasonlítása.

Előadás megtekintése:

Az Egyetem neve:
Szegedi Tudományegyetem
Rövidített megnevezése: SZTE
Székhelye: Szeged, Dugonics tér 13.
Postacíme: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Központi telefonszáma: (62) 544-000

C_evszammal

Az egyetem megnevezése külföldi kapcsolataiban:
latinul:
Universitas Scientiarum Szegediensis
angolul:
University of Szeged
németül:
Universität Szeged
franciául:
Université de Szeged

Az egyetem alapítója:
Országgyűlés

Az egyetem felügyeleti szerve:
Emberi Erőforrások Minisztériuma