SZTE Info

Tanulmánykötet Blazovich László tiszteletére

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2013. november 26-án barátok és pályatársak köszöntötték Blazovich László nyugalmazott egyetemi tanárt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Fenykep-0160„Blazovich László, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat) viselő, Eike von Repgow-díjas jogtörténészt, egyben Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárát és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro Urbe díjazottját 70. születésnapja alkalmából ünnepelték” – olvasható az SZTE Állam és Jogtudomnyi Kar honlapján. A jeles évfordulóra az SZTE ÁJTK egy – több mint ötven ünnepi tanulmányt tartalmazó –, az ‘Acta Juridica et Politica Szeged’ című periodika újabb köteteként közreadott emlékkönyvvel tisztelte meg professzorát. Az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar Jogtörténeti Tanszék által előkészített rendezvényen Hajdú József dékán, valamint Ruszoly József professor emeritus és Érszegi Géza egyetemi tanár mondott laudációt az ünnepelt nemes jellemének és szakmai eredményeinek bemutatására.

 

Fenykep-0153„Blazovich László a Csongrád Megyei Levéltár szolgálatában 29 éven át látta el az igazgatói teendőket, emellett 1989-től tanít alkotmány- és jogtörténetet az SZTE ÁJTK hallgatói számára. Aktív és termékeny tudományos munkássága eredményeként 1985-ben kandidátusi, 2003-ban pedig történettudományi MTA doktora fokozatot szerzett. A helyi és a megyei közművelődésben ugyancsak értékes feladatokat lát el. Évtizedek óta tagja, jelenleg elnöke a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek, elnöke továbbá a Péter László Várostörténeti Alapítvány kuratóriumának s a Szeged című folyóirat szerkesztő bizottságának. A Kisteleki Ede Alapítvány, valamint a – mesteréről elnevezett – Kristó Gyula Alapítvány kuratóriumi tagja; de részt vállalt/vállal a szegedi Dugonics Társaság s a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság működésében is. Az Elpusztult és Pusztuló Magyar Falvakért Alapítványnak szintén elnöke, minek keretében már nem létező települések emlékoszlopainak állítását szervezte meg Csongrád megyében. A Szeged története városmonográfia ötödik, zárókötetének szerkesztését eredményesen vezette és fejezte be 2010-ben, valamint önálló műként közreadta Szeged rövid történetét (2005). Joghistorikusként végzett munkásságából különösen két 13. századi német tartományi jogkönyv: a Szász és a Sváb tükör, valamint a hazai Budai jogkönyv magyar nyelven való kiadása, illetve a középkori várostörténet nemzetközi szintű kutatása emelkedik ki.”

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.