SZTE Info

Tanulmánykötet Blazovich László tiszteletére

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 2013. november 26-án barátok és pályatársak köszöntötték Blazovich László nyugalmazott egyetemi tanárt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Fenykep-0160„Blazovich László, a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat) viselő, Eike von Repgow-díjas jogtörténészt, egyben Szeged Megyei Jogú Város díszpolgárát és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Pro Urbe díjazottját 70. születésnapja alkalmából ünnepelték” – olvasható az SZTE Állam és Jogtudomnyi Kar honlapján. A jeles évfordulóra az SZTE ÁJTK egy – több mint ötven ünnepi tanulmányt tartalmazó –, az ‘Acta Juridica et Politica Szeged’ című periodika újabb köteteként közreadott emlékkönyvvel tisztelte meg professzorát. Az Európai Jogtörténeti Tanszék és a Magyar Jogtörténeti Tanszék által előkészített rendezvényen Hajdú József dékán, valamint Ruszoly József professor emeritus és Érszegi Géza egyetemi tanár mondott laudációt az ünnepelt nemes jellemének és szakmai eredményeinek bemutatására.

 

Fenykep-0153„Blazovich László a Csongrád Megyei Levéltár szolgálatában 29 éven át látta el az igazgatói teendőket, emellett 1989-től tanít alkotmány- és jogtörténetet az SZTE ÁJTK hallgatói számára. Aktív és termékeny tudományos munkássága eredményeként 1985-ben kandidátusi, 2003-ban pedig történettudományi MTA doktora fokozatot szerzett. A helyi és a megyei közművelődésben ugyancsak értékes feladatokat lát el. Évtizedek óta tagja, jelenleg elnöke a Csongrád Megyei Honismereti Egyesületnek, elnöke továbbá a Péter László Várostörténeti Alapítvány kuratóriumának s a Szeged című folyóirat szerkesztő bizottságának. A Kisteleki Ede Alapítvány, valamint a – mesteréről elnevezett – Kristó Gyula Alapítvány kuratóriumi tagja; de részt vállalt/vállal a szegedi Dugonics Társaság s a Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság működésében is. Az Elpusztult és Pusztuló Magyar Falvakért Alapítványnak szintén elnöke, minek keretében már nem létező települések emlékoszlopainak állítását szervezte meg Csongrád megyében. A Szeged története városmonográfia ötödik, zárókötetének szerkesztését eredményesen vezette és fejezte be 2010-ben, valamint önálló műként közreadta Szeged rövid történetét (2005). Joghistorikusként végzett munkásságából különösen két 13. századi német tartományi jogkönyv: a Szász és a Sváb tükör, valamint a hazai Budai jogkönyv magyar nyelven való kiadása, illetve a középkori várostörténet nemzetközi szintű kutatása emelkedik ki.”

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.