SZTE Info

Gyakorlóiskolai szakemberek tanácskoztak Szegeden

Az érintettek arra keresték a választ, hogyan lehet a leghatékonyabban tanítani. Az SZTE rektora szerint elsőként a közvélemény eltorzult képét kell megváltoztatni, bebizonyítva az oktatás társadalmi hasznát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

gyakorlóiskolaOktóber 3-ától 5-éig a Szegedi Tudományegyetem adhatott otthont a Gyakorlóiskolák igazgatói konferenciájának és a Vezetőtanítók és -tanárok VIII. országos módszertani konferenciájának. A háromnapos rangos programsorozatot a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége, valamint az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskolája, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium és az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola szervezte.

 

Olyan oktatási alapkérdések, mint a Mit?, Kinek? és a Hogyan tanítsunk? merültek fel a Vezetőtanítók és -tanárok VIII. országos módszertani konferenciájának október 4-i, az SZTE Rektori Hivatal épületében tartott plenáris ülésén. Bácsi János, a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetség elnöke megnyitóbeszédében azt mondta, az oktatáspolitika ezek közül kettőt már megválaszolt helyettük azzal, hogy percre pontos tanmenetet írt elő, és 16 éves korra csökkentette a tankötelezettséget. Az egyik azonban továbbra is a levegőben lóg, mégpedig a „Hogyan?”.

 

Szabó Gábor: Túlképzés helyett alulképzettség

Erre a felvetésre próbálta megtalálni a választ Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora. A Kihívások a társadalomban, innovatív válaszok az iskolákban című plenáris előadás felvezetéseként az akadémikus azt mondta, megfejtéssel ugyan nem tud szolgálni, viszont felvázolja azokat a kihívásokat, melyekkel nemcsak a közoktatásnak, hanem a felsőoktatásnak is nap mint nap meg kell küzdenie. A rektor szerint elsősorban a közvélemény eltorzult képét kell megváltoztatni, és bebizonyítani a polgároknak, hogy mennyi társadalmi haszonnal jár egy diploma. – Az adófizetőknek jó biznisz az oktatásba invesztálni, hiszen nagyobb létszámú munkaerővel nőnek az adóbevételek, csökken a munkanélküliség, nem mellesleg pedig kevesebbet kell költeni szociális segélyezésre. Számos mítosz és hamis állítás kering manapság a felsőoktatásról, mint például a diplomás tömegképzés. Pedig a statisztikák azt bizonyítják, hogy hazánkban mindössze 22 százalékra rúg a diplomások aránya, míg az Európai Unió államiban ez összesen 30 százalék, az USA-ban pedig 50 százalék. Tehát nem túlképzésről, sokkal inkább alulképzettségről lehet beszélni. Az oktatáspolitikának ezért meg kell értenie, hogy ameddig nem zárkózik fel a humánerőforrás-bázis, addig a beruházásokért sem kapkodnak a cégek – szögezte le Szabó Gábor.

 

Gyakorloiskola
Gyakorlóiskolai szakemberek tanácskoztak Szegeden - GALÉRIA

 

Az akadémikus saját oktatói tapasztalati alapján úgy véli, alapvető probléma a magyar közoktatásban a funkcionális analfabetizmus, vagyis, hogy a diákok úgy állnak fel az iskolapadból, hogy képtelenek értelmezni az olvasott szöveget, esetleg csak a tananyag kulcsszavait ragadják ki, és magolják be. A rossz tartalmakkal oktatás pedig kárt okoz a felfogásban, mivel a társadalom tagjai döntésképtelenek húsba vágó kérdésekben, a rektor szerint ezen kell mielőbb változtatni.

 

Többletfigyelem a tehetséggondozásra, adminisztrációs nehézségekkel

A szakmai seregszemlén tíz szekcióban (magyar nyelv és irodalom; idegen nyelvek; matematika; ember és társadalom; ember és természet; földünk és környezetünk; művészetek; könyvtár, informatika; pedagógia; testnevelés, sport, napközi) nyolcvanhat előadás hangzott el. A szervezők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a résztvevők ötleteket adjanak egymásnak és minden olyan pedagógusnak, aki mer nyitott és fogékony lenni az új módszerekre, s szeretné tudni, a megváltozott körülmények között hogyan lehet a leghatékonyabban tanítani.

 

BC5K5464_sztAz eseményhez kötődően sajtótájékoztatón mutatták be a Nemzeti Tehetség Programot, s beszéltek a tehetséggondozás új típusú támogatásáról. A 2008-ben életre hívott, húsz évre szóló stratégia keretében a 2013-ban és 2014-ben rendelkezésre álló 4 milliárd forintos keretből több ezer gyerek számára nyílik meg a lehetőség arra, hogy tehetségsegítő programokban vegyen részt. A cél, hogy hazai és uniós pályázati források bevonása révén az iskolai tanterveken túlmutató oktatási, fejlesztési programok valósulhassanak meg. Ennek kapcsán Dobi János, az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium igazgatója örömét fejezte ki, hogy végre többletfigyelem jut a tehetséggondozásra, hiszen legyen az bár az iskolai feladatok része, mégis az átlagoshoz képest más típusú munkát kíván meg a pedagógusoktól. Felhívta a figyelmet, szerencsés lenne, ha a pályázatok mellett vagy helyett az intézmények költségvetésében külön is biztosítanának forrásokat erre a kiemelt célra, hiszen az adminisztráció komoly nehézséget jelent az iskoláknak és a pedagógusoknak is.

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének elnöke, Bajor Péter arról beszélt, hogy a magyar állampolgárok negyedik éve ajánlhatják fel személyi jövedelemadójuk kiemelt egy százalékát a Nemzeti Tehetség Program, illetve a Nemzeti Tehetség Alap céljaira. Tavaly 350 ezren éltek ezzel a lehetőséggel, így a következő másfél évben csak ebből származóan 1,4 milliárd forinttal gazdálkodhat az alap.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.