SZTE Info

Középiskolák képviselőinek mutatták be a szegedi mérnökképzést

Mind az oktatási, mind a kutatási programokról tájékoztatást kaptak az érdeklődők szeptember 26-án az SZTE Mérnöki Karon.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE Mérnöki Kar Moszkvai körúti épületében tartott népszerűsítő tájékoztatót szeptember 26-án az MK vezetése. Számos szakközépiskola képviseletében jelentek meg osztályfőnökök, igazgatók, pedagógusok.

 

„Jövőnk záloga az értékteremtő mérnöki tudás” – csengett fel a Mérnöki Kar mottója Keszthelyi-Szabó Gábor dékán, rector emeritus köszöntőjében. Megemlítette, hogy a középiskoláknak és az egyetemnek közösek az érdekei, hiszen akkor boldog mindenki, ha az iskolapadok tele vannak érdeklődő, tehetséges tanulókkal. Így az universitas is akkor tudja magát fenntartani, ha a középiskolákban sokan tanulnak, a diákok meghatározó része a továbbtanulás mellett teszi le voksát; külön öröm persze, ha ezek a tanulók műszaki érdeklődéssel rendelkeznek.

Kiemelte, a Mérnöki Kar az elmúlt hét-nyolc évben már markáns fakultássá nőtte ki magát a Szegedi Tudományegyetemen. 2001-ben megálmodtak egy hosszabb távú elképzelést, mely szerint infrastrukturális fejlesztéssekkel a műszaki és az anyagtudományi képzés fejlődésnek indulhat. 2006 óta tart a Mérnöki Kar megújulása, az ekkori portfólióban szerepelt már az anyagmérnök, élelmiszermérnök, gépészmérnök és agrármérnök szak is. A 2007/2008-as tanévben már 10 BSc (alapképzés) és 3 MSc (mesterképzés) indításával büszkélkedhettek. A dékán megjegyezte, a mérnökképzés kifejezetten tudásorientált, teljes mértékben kutatás-fejlesztésre épül. Távlati terveiket is felvázolta, miszerint természettudományos alapismeretekkel kapcsolatban szakmai kurzusokat vezetnek majd be alap- és mesterszakon, valamint műszaki területen mester- és doktori képzéseket indítanak. Megemlítette az úgynevezett duális képzéseket, melyeknek célja a felfutó és tervezett szakok gyakorlati képzése megbízható hátterének kialakítása, kihelyezett képzések a versenyszférában.

Ezután Hodúr Cecília egyetemi tanár, általános dékánhelyettes vette át a szót, aki a karon folyó pályázati kutatásokat ismertette a résztvevőkkel. Jelenleg két TÁMOP-projektjük van folyamatban, melyek célja, hogy az eddigi kutatási eredményeket átültessék az oktatásba. Határon átnyúló pályázati együttműködésekben is részt vesznek szerbiai, romániai partnereikkel. Az OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok) pályázatuk a hulladékmentes szennyvíz feldolgozási technika kialakítására irányul. Ennek a kutatócsoportnak a mottója a „nincs hulladék, csak alapanyag rossz helyen”. Zárásként kiemelte, húsz olyan publikációjuk született, amelyben hallgatók is szerepet vállaltak.

Panyor Ágota egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes a Mérnöki Kar képzési palettáját mutatta be. Örömmel vázolta fel, hogy az utóbbi öt évben a hallgatói létszám 40 százalékos növekedést mutat. A kar alapképzései két csoportra bonthatók: az agrár- és a műszaki képzési területre, melyekben az egyes szakok elvégzése után a hallgatók különböző szakosodási lehetőségek közül választhatnak. A mesterszakok közül okleveles élelmiszermérnök, vidékfejlesztési agrármérnök és műszaki menedzser szakok választhatóak. Továbbá kínálnak szakirányú továbbképzéseket azoknak, akik már diplomát szereztek egy adott szakon.

A kultúra és az egészségtudat integrálása az élelmiszer-ipari szakképzésbe címmel Vincze-Lendvai Edina főiskolai docens tartott előadást a „Leonardo” pályázatról. Ehhez a pályázathoz Magyarország 1997-ben csatlakozott. A cél, hogy a résztvevők támogassák egymást, eredménye pedig lehet könyv, weboldal vagy épp konferencia is. Jelenleg egy 2012-2014-es projekt van folyamatban, melyben a középiskolások egészséges táplálkozásával kapcsolatos ismereteket kívánják fejleszteni egy új kötet megszerkesztésével. Az MK feladata a könyv egyes fejezeteinek megírása, weboldal létrehozása és kezelése, valamint kutatások elvégzése.

Az előadások után a résztvevők laborlátogatásokat tehettek, ahol a tanárok, doktoranduszok kíséretében tekinthettek meg különböző eszközöket, ismerhették meg azok működését és használatát.

 

Gábor Viktor

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.