SZTE Info

„Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés” projektben vesz részt az SZTE

A TÁMOP 4.1.1.C-2012/1/KONV-2012-0012 azonosítószámú „Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés” című projekt fontos szerepet játszik a Magyarországi egyetemek zöldenergia-kutatásának összehangolásában. Szeptember 10-én Debrecenben tartják a nyitórendezvényt.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

1A „Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés” (ZENFE) projekt célja a versenyképes, modern felsőoktatási együttműködés létrehozása az öt konvergenciarégióban, annak érdekében, hogy a résztvevők kutatási, oktatási, szolgáltatási tevékenységük összehangolásával bővítsék a zöldenergia-ipar tudásbázisát, és az ágazati igényeknek megfelelő tudással rendelkező hallgatókat bocsássanak ki. Partnerek: Debreceni Egyetem, Károly Róbert Főiskola, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem.

 

A program hat alprojekt keretében valósul meg, melyek koordinációjában mindegyik partner részt vállal. Az alprojektek a következők: 1, Szervezetfejlesztés – VIR-DPR (Debreceni Egyetem), 2, Képzésfejlesztés-mentorszolgáltatás (Szegedi Tudományegyetem), 3, Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, hálózatfejlesztés (Nyugat-Magyarországi Egyetem), 4, Karrierszolgáltatás fejlesztése (Pécsi Tudományegyetem), 5, Intézményi-kistérségi együttműködés (Károly Róbert Főiskola), 6, Horizontális alprojekt (Debreceni Egyetem).

 

grafikonAz öt egyetem (DE, KRF, NYME, PTE, SZTE) együttműködésének kiemelt eredménye, hogy létrehoznak és működtetnek egy olyan Zöld Energia Virtuális Intézetet (ZEVI), amelynek feladata az öt intézmény kutatási, oktatási-, és szolgáltatási tevékenységének koordinálása a zöld energetika területén. A Zöld Energia Virtuális Intézet (továbbiakban röviden: ZEVI) kiemelt feladatai az alábbiak: ellátja a zöldenergia területéhez kapcsolódó oktatások, kutatások koordinációját a pályázat partnerei között. Feltárja a kapcsolódási lehetőségeket EU-s és más nemzetközi projektekhez a zöldenergia területén. Kapcsolatokat épít ki a potenciális FP7-es és Horizon 2020 partnerekkel. Ennek érdekében látogatásokat, illetve vendégmeghívásokat szervez belföldi és külföldi szervezetekkel, intézményekkel. Konferenciákat szervez az adott kutatási területen kutatási eredmények, tapasztalatok, és legjobb gyakorlatok megosztása érdekében. A ZENFE projekt futamideje alatt egy workshopot és egy nyitó- és egy zárókonferenciát szervez, amelyekhez elkészíti az előadások kiadványát is. A zöld energiához kapcsolódó tudományos eredmények, nemzetközi együttműködések tapasztalatainak disszeminációja érdekében folyamatos és szoros kapcsolatot tart fenn a ZENFE projekt menedzsmentjével és az alprojektjeivel. További feladat EU-s és más források feltárása a zöldenergia területen kutatásokat végzők számára, a kutatóközpont és egyéb kutatóhelyek fejlesztése érdekében.

 

Szeptember 10-én Debrecenben tartják a projekt sajtótájékoztatóval egybekötött nyitórendezvényét, melyen Gaál István, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese mond köszöntőt. Az eseményen a Szegedi Tudományegyetemet Rákhely Gábor, az SZTE TTIK Környezettudomány Intézetének vezetője képviseli, aki „Az alternatív energiahordozók szerepe az energiagazdálkodásban” címen előadást is tart.

 zenfe

További információ: http://zenfe.unideb.hu/

 

SZTEinfouszt_logo_rgb Infoblokk3_ESZA_egyes

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.