SZTE Info

A közösségszervezés mint az érdekérvényesítés módszere

Az amerikai Leah Torrey vallási közösségekben dolgozik közösségszervezőként. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak beszélt munkájáról.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Leah Torrey közösségszervezőként dolgozott gyakornokként Waylandben (Massachusetts állam) a Wayland Interfaith Clergy Associationnél, míg a Harvard Divinity Schoolban tanult. Munkáját díjjal ismerték el. Mesterképzésen ugyanott vett részt, vallástudományokból diplomázott, majd az amerikai modern vallási mozgalmakat tanulmányozta ugyanezen az egyetemen. A tanulmányai befejezése után közösségszervezőként kezdett dolgozni, főleg mexikói bevándorlókkal foglalkozik, hogy jobb lehetőségeik legyenek az egészségügyi ellátásban és az oktatásban.
Az elmúlt években csatalkozott a Nagy-völgy Vallásközi Projekthez (UVIP), 2011-ben segített megszervezni egy olyan csoportot, amely sikeresen harcolt a nem tisztességes munkafeltételek és juttatások ellen, és New Hampshire-ben a jogalkotókra is hatással voltak a kampányuknak köszönhetően.
Szabadidejét a férjével farmjukon tölti, ahol organikus gazdálkodást folytatnak Vermontban.
Leah Torrey az év első időszakában több helyen járt Európában, hogy a közösségszervezésről tartson előadást. A Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak tartott előadásában elmondta: közösségszervezőként dolgozik az Egyesült Államokban. A közösségszervezők zöme világi, vagy az iskolában dolgozik, vagy lakóközösségekben. Leah Torrey egy templomban is dolgozik közönségszervezőként. Mint elmondta: fiatalkorában ő is tanulmányozta a különböző vallásokat, hogy választ kapjon a nagy kérdésre. A Harvardon tanult, majd elvégezett egy hároméves képzést, amely arra készítette fel, hogy hogyan dolgozzon vallásos környezetben. Öt éve diplomázott, és azóta főleg vallási közösségekben dolgozik.
Az amerikai előadó elsőként arra a kérdésre kereste a választ, hogy mi a vallás célja. Miért vallásosak az emberek, és miért nem gyakorolják a vallást? A diákokkal együtt többek között azt a választ adták a kérdésekre, hogy a vallás fontos az erkölcs miatt, hogy megtudjuk, honnan származunk, mi az emberiség eredete. A vallás azért fontos, hogy kapcsolatba kerülhessünk istennel. A vallás remény az életre és az élet utáni életre, könnyebbé teszi az életet, értelmet ad az életnek. A vallás kontrollálja az embereket.
A közösségszervezés, mutatott rá Leah Torrey, kontrollálja az embereket, képes egységet teremteni egy közösségben, és ugyanúgy képes kapcsolatot teremteni az emberek között. Mint elmondta, szerinte a vallás fő feladata az erőszak nélküli szervezés, amit a politika nem tud megtenni. Amerikában nagyon sok ember foglalkozik ezzel, mert úgy hiszik, hogy a politika nem tud hatással lenni a vallásra.
Leah Torrey úgy fogalmazott: őt erre a munkára hívta meg az úr, hogy közösséget szervezzen, ez a feladata. A közösségszervezés alapjai az erkölcs, a kapcsolatteremtés Istennel, a hit, az élet értelmének keresése, a kapcsolatteremtés emberekkel, és a kontroll bizonyos dolgok felett. A közösségszervezés nem más, mint amikor valaki olyan embereket gyűjt össze, akiknek nagyjából azonos az értékrendszerük, akiknek közösek az élettel kapcsolatos gondjaik és aggodalmaik, akikkel együtt képesek lesznek erőssé válni, és erőt képviselni a társadalomban. A társadalom pedig két dologból áll: magánszférából és kormányzati szférából. A közösség megszervezése a leggyakrabban méltányossághoz vezet, és elkerüli a nyomásgyakorlást.
Leah Torrey úgy gondolja, a templomok és a templomokban működő közösségek jó közösségszervezők, mert nem alkalmaznak nyomásgyakorlást és erőszakot sem a társadalomban. A vallás jó közösségszervező, még ha a vallás és a vallásosságintézménye haldoklik is az Egyesült Államokban.
A vallás legfontosabb célja az önzetlenség, és a közösségszervezésben is nagyon fontos az önzetlenség, önzetlenül törődni másokkal és saját magunkkal. A közösségszervezés az önös érdeken alapszik, ami nem egyenlő az önzéssel.


Nyemcsok Éva Eső

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.