SZTE Info

Félúton a pedagógusképző kar mentorháló programja

Megvalósítása félidejéhez érkezett az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Mentro(h)áló 2.0 programja. Ebből az alkalomból 2014. december 16-án szakmai konferenciát tartottak a pedagógusképző kar főépületében az eddig történtek összefoglalására, a következő időszak feladatainak, fejlesztéseinek meghatározására.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0008 számú Mentro(h)áló 2.0 program a Szegedi Tudományegyetem vezetésével – a bajai Eötvös József Főiskolával, a Kecskeméti Főiskolával és a szegedi Gál Ferenc Főiskolával mint konzorciumi együttműködő partnerekkel – valósul meg 527 millió forint európai uniós támogatásból 2014. január 1. és 2015. október 31. között.

 


Hasznos és értékes munka

 

A projektben eddig elért eredményeket ismertető szakmai tanácskozás megnyitóján Marsi István, a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar dékánja kiemelte: nagy megtiszteltetés a kar számára, hogy egy ilyen sokszereplős, széleskörű összefogáson alapuló projektben lehet zászlóvivő. Olyan vállalkozás ez mely a karról indult, s melynek második része zajlik. Szeretném, ha ez a projekt úgy nemesedne, úgy bővülne tartalmakkal, ahogy a verziószámok növekszenek, és remélem, hogy ha nem is feltétlenül ilyen keretekben, de a gondolat tovább él, és valóban beteljesíti azt a célt, amiért létrejött. Pedagógusképzéseink felvevő piaca a közoktatás, és minél inkább érvényesül ezek között a szereplők között a közös gondolkodás, annál inkább megbizonyosodhatunk arról, hogy jó úton járunk, hogy hasznos és értékes munkát végzünk – mondta.

 

Mentorhalo_2.0_szakmai_konferencia_2014._december_16
Félúton a pedagógusképző kar mentorháló programja - GALÉRIA


Cél az együttgondolkodás és a hallgató útjának végigkísérése

 

A projekt megvalósítás eddigi eredményeit Pukánszky Béla szakmai vezető ismertette. Elmondta, a TÁMOP projekt egyik vezérgondolata, hogy hogyan segítsék a hallgatókat a képzés belső színtereiből, előadásokból és szemináriumokból kiindulva a gyakorlat felé, és hogyan gondolkozzunk azon, hogy ezt a gyakorlatot minél tartalmasabban, a korszerű és optimálisan hozzáadott értékkel felruházott pedagógusok képzésben használni lehessen. Emellett a program vezérmotívuma az együttgondolkodás, a közös gondolatok megfogalmazása. A közös munka általános célja a felsőoktatás szerepének bővítése a gyakorlat számára releváns tudástartalmak fejlesztésével és megosztásával. Célkitűzése a pedagógusok kompetenciáinak bővítése, a tanulási folyamat szervezésének hangsúlyosabbá tétele, a pedagógusképzés és a továbbképzés egységes rendszerbe szervezése, valamint a pedagógusképzésben dolgozók szakmai fejlődésének támogatása – ismertette. A tartalmi célok szervezeti keretei a Térségi Pedagógiai Szolgáltató és Kutatóközpontok és a Tanárképző Központok – tette hozzá. Kiemelte: a projektben részt vevő intézmények együttesen lefedik a pedagógusképzés szinte valamennyi területét, a gyógypedagógus-, az óvodapedagógus- és tanítóképzést, a közismereti és szakmai továbbképzést. A projekt filozófiája a hallgató útjának végigkísérése az intézményes képzéstől a gyakorlatig.

 


Megannyi elért eredmény

 

A félidőben járó projektben a Térségi Pedagógusképző Központ megkezdte a tanuló szervezeti modell kialakítását és az eszközfejlesztést, a meglévő programok felülvizsgálatát. Elkészítette az „Úton a tanulószervezetté válás” című 30 órás vezetői továbbképzést, valamint ebben a témában képzéseket indított. A Tanárképző Központ alprojekt fő irányelveiként a tanárképzés tartalmainak fejlesztését, bővített tematikák és digitális tananyagok kidolgozását, valamint a képzők képzésének megszervezését határozta meg. Az alprojektben megkezdődött a tanárképzés akkreditációs anyagainak kidolgozása, gyakorlati szabályainak megújítása, a tanárképző központok szervezeti és működési szabályzatának és középtávú stratégiájának kialakítása. Lezajlott a bővített tematikák, a digitális tananyagok és a képzők képzésének belső pályázati köre, 40 bővített tematika és 15 digitális tananyag kidolgozása jelenleg is folyik. Emellett megkezdődött a tanár szakok képzési terveinek felülvizsgálata, valamint megtörténtek az első lépések a gyakorlat megújítása felé.

 

A tanítóképző alprojektben a tananyagfejlesztésbe bekapcsolódó személyek első listája elkészült, megtörtént a tananyagok rövid leírásának kidolgozása, és megkezdődött a tanítók kompetenciaprofiljának kidolgozása. Az óvodapedagógus-képző terület bekapcsolódott a mentorképzésbe, műhelyfoglalkozásokat tartott, míg a gyógypedagógus-képző alprojekt megkezdte a Módszertani és Mentoráló Központ koncepciójának kidolgozását, a régión túli intézményekkel való kapcsolatfelvételt. Az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézetének munkatársai nemzetközi szakmai konferenciákon vettek részt, valamint 2014 szeptemberében megszervezték a tehetségfejlesztő TDK-tábort – tudtuk meg. A kapcsolat tovább épül a képzők és a köznevelés intézményrendszerében dolgozó mentorok között, a munkálatok lendületesen és ütemesen folynak minden területen, az eddigi tapasztalatok pedig hasznosak és a gyakorlati képzési munkába beépíthetők – összegezte Pukánszky Béla.

A projektről további információ itt olvasható.

 

SZTEinfo

Fotó: Herner Donát

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.