SZTE Info

Az SZTE részvételével alakul meg az ÉKMSZ

A szegedi szakmai vezetők is támogatják az Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont létrehozását.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A négy meghatározó magyar felsőoktatási intézmény – a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem – együttműködésében megvalósuló TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 jelű, „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME” című projekt szegedi partnerei évzáró értekezéssel összegezték az eddigi tapasztalataikat az élelmiszer-biztonsági projektről 2014. július 2-án Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán.

A workshopon mindenki beszámolt a projekt egyes területeinek előrehaladásáról. Továbbá döntés született egy úgynevezett Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont (ÉKMSZ) létrehozásáról is. A négy partner által közösen tervezett központ lényegében egy az élelmiszer-gazdaságot kiszolgáló intézménycsoportként fog működni, amelyben a részt vevő szereplők a maguk speciális tudásával járulnak hozzá a hálózat hatékony működéséhez.

 

Hálózaton belüli feladatmegosztás

 

TAMOP_4.1.1.-C_Elelmiszerbiztonsagi_projektAz ÉKMSZ megalakulásával a hazai élelmiszer-ágazathoz kapcsolódó felsőoktatási intézmények szövetsége jön létre, melyek összehangolják képzési és szolgáltatási tevékenységüket egyaránt. A tevékenységek összehangolásának alapja a hálózaton belüli feladatmegosztás lesz, vagyis az, hogy a felmerülő konkrét oktatási, kutatási, szolgáltatási feladatokat a hálózatban az a szereplő oldja majd meg, mely a legnagyobb kompetenciával rendelkezik az adott területen. A kialakított Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató központ fenntartható módon, hosszú távon fenntartja a négy konzorciumi partner (Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem) kapcsolatát. Mindez európai szinten is versenyképes szolgáltatást nyújthat az ágazat szereplőinek és a megrendelőknek egyaránt. Ennek a szerveződési formának eredményeként egy kiváló élelmiszer-ipari, gasztronómiai felsőoktatási klaszter jön majd létre, hordozva a szerveződési forma minden előnyét, amely támogatást nyújt majd az ágazat számára a felsőoktatás felől, biztosítva annak jövőbeli fenntarthatóságát. Ez az új, feladat-megosztáson alapuló szolgáltatásszervezet hatékonyan oldja majd meg az élelmiszer-biztonsággal, a hungarikumokkal, a gasztronómiával kapcsolatos feladatokat. Piacképes szolgáltatásai az élelmiszeripar és a társadalom széles rétege számára válnak elérhetővé. A rendszer lényege tehát, hogy a hazai élelmiszer-ipari vállalatok igényeihez illeszkedő, illetve a hazai felsőoktatásban az élelmiszer-ágazat területéhez kapcsolódó egyetemek/főiskolák tevékenységeinek összehangolásával egy egységes képzési, szolgáltatási feltételrendszert fejlesszenek ki az együttműködők.

 

Az ÉKMSZ szerepe az oktatásban

 

Milyen kapcsolatban áll mindez majd az oktatással kapcsolatos területekkel? – merülhet fel a kérdés. Mint a rendezvényen elhangzott, ez a szoros és minőségileg új együttműködés a magyar felsőoktatásban az élelmiszer-ágazati és az ahhoz szorosan kapcsolódó tudományok területén magasabb szintre emeli majd a gazdasági szereplőkkel való együttműködést, továbbá megteremti a partnerintézmények közötti oktatási tevékenység összehangolását (képzések nyújtása, tananyagok szerkesztése, szakmai programok szervezése). Az ÉKMSZ létrehoz tehát, egy közös, élelmiszer-ágazati kutató szervezetet, amelyben közössé teszik a kutatási erőforrásokat, (technológiák, kutatási eredmények, adatbázisok stb.) valamint ez az új kezdeményezés fejleszteni hivatott az egyes partnerek saját képzési és hallgatói szolgáltatásait is. Az Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont egyik oktatással foglalkozó lába, a tervek szerint, az úgynevezett Képzési Koordinációs Központ lesz. Az ÉKMSZ keretében működő Képzési Koordinációs Központ jövőbeni feladatai többek között az új képzések kidolgozásának koordinálása, a hálózatban rejlő előnyök kiaknázásával az alap- és mesterszakok képzési szintjeinek összehangolása, kreditekvivalenciák megállapítása, az áthallgatás (speciális szakirányok végzése) lehetőségeinek segítése, propagálása, közös marketingtevékenység megszervezése a hálózatban folytatott képzések népszerűsítésére. A tehetséggondozáson belül az ÉKMSZ Képzési Koordinációs Központja a speciális bánásmódot igénylő, valamint hátrányos helyzetű hallgatók számára is nagy előrelépést jelenthet, hiszen tervei közt szerepel az is, hogy szervezett közös tanegységeket hoz létre, melyek segítségével a tanulók könnyebben, modernebb eszközökkel el tudnák sajátítani a tudást az élelmiszeripar terültén.

 

Mit vállal mindebből a Szegedi Tudományegyetem?

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatói/ kutatói a tananyagfejlesztésen kívül az élelmiszerek technofunkcionális és élelmiszer-biztonsági tulajdonságainak meghatározására szolgáló SZTE-s infrastruktúra-adatbázis létrehozását segítik elő és bocsátják az ÉKMSZ rendelkezésre. Emellett többek között az élelmiszer-ipari célú infrastruktúra szélesebb körű vizsgálati alkalmasságát mérik majd fel. Az ÉKMSZ megalapítását a szegedi tanácskozáson a projektben részt vevő szakmai megvalósítók mindegyike egyöntetűen támogatta.Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.