SZTE Info

Az SZTE részvételével alakul meg az ÉKMSZ

A szegedi szakmai vezetők is támogatják az Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont létrehozását.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A négy meghatározó magyar felsőoktatási intézmény – a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem – együttműködésében megvalósuló TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 jelű, „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME” című projekt szegedi partnerei évzáró értekezéssel összegezték az eddigi tapasztalataikat az élelmiszer-biztonsági projektről 2014. július 2-án Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán.

A workshopon mindenki beszámolt a projekt egyes területeinek előrehaladásáról. Továbbá döntés született egy úgynevezett Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont (ÉKMSZ) létrehozásáról is. A négy partner által közösen tervezett központ lényegében egy az élelmiszer-gazdaságot kiszolgáló intézménycsoportként fog működni, amelyben a részt vevő szereplők a maguk speciális tudásával járulnak hozzá a hálózat hatékony működéséhez.

 

Hálózaton belüli feladatmegosztás

 

TAMOP_4.1.1.-C_Elelmiszerbiztonsagi_projektAz ÉKMSZ megalakulásával a hazai élelmiszer-ágazathoz kapcsolódó felsőoktatási intézmények szövetsége jön létre, melyek összehangolják képzési és szolgáltatási tevékenységüket egyaránt. A tevékenységek összehangolásának alapja a hálózaton belüli feladatmegosztás lesz, vagyis az, hogy a felmerülő konkrét oktatási, kutatási, szolgáltatási feladatokat a hálózatban az a szereplő oldja majd meg, mely a legnagyobb kompetenciával rendelkezik az adott területen. A kialakított Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató központ fenntartható módon, hosszú távon fenntartja a négy konzorciumi partner (Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Főiskola és a Nyugat-Magyarországi Egyetem) kapcsolatát. Mindez európai szinten is versenyképes szolgáltatást nyújthat az ágazat szereplőinek és a megrendelőknek egyaránt. Ennek a szerveződési formának eredményeként egy kiváló élelmiszer-ipari, gasztronómiai felsőoktatási klaszter jön majd létre, hordozva a szerveződési forma minden előnyét, amely támogatást nyújt majd az ágazat számára a felsőoktatás felől, biztosítva annak jövőbeli fenntarthatóságát. Ez az új, feladat-megosztáson alapuló szolgáltatásszervezet hatékonyan oldja majd meg az élelmiszer-biztonsággal, a hungarikumokkal, a gasztronómiával kapcsolatos feladatokat. Piacképes szolgáltatásai az élelmiszeripar és a társadalom széles rétege számára válnak elérhetővé. A rendszer lényege tehát, hogy a hazai élelmiszer-ipari vállalatok igényeihez illeszkedő, illetve a hazai felsőoktatásban az élelmiszer-ágazat területéhez kapcsolódó egyetemek/főiskolák tevékenységeinek összehangolásával egy egységes képzési, szolgáltatási feltételrendszert fejlesszenek ki az együttműködők.

 

Az ÉKMSZ szerepe az oktatásban

 

Milyen kapcsolatban áll mindez majd az oktatással kapcsolatos területekkel? – merülhet fel a kérdés. Mint a rendezvényen elhangzott, ez a szoros és minőségileg új együttműködés a magyar felsőoktatásban az élelmiszer-ágazati és az ahhoz szorosan kapcsolódó tudományok területén magasabb szintre emeli majd a gazdasági szereplőkkel való együttműködést, továbbá megteremti a partnerintézmények közötti oktatási tevékenység összehangolását (képzések nyújtása, tananyagok szerkesztése, szakmai programok szervezése). Az ÉKMSZ létrehoz tehát, egy közös, élelmiszer-ágazati kutató szervezetet, amelyben közössé teszik a kutatási erőforrásokat, (technológiák, kutatási eredmények, adatbázisok stb.) valamint ez az új kezdeményezés fejleszteni hivatott az egyes partnerek saját képzési és hallgatói szolgáltatásait is. Az Élelmiszer-kutató, marketing és szolgáltató tudásközpont egyik oktatással foglalkozó lába, a tervek szerint, az úgynevezett Képzési Koordinációs Központ lesz. Az ÉKMSZ keretében működő Képzési Koordinációs Központ jövőbeni feladatai többek között az új képzések kidolgozásának koordinálása, a hálózatban rejlő előnyök kiaknázásával az alap- és mesterszakok képzési szintjeinek összehangolása, kreditekvivalenciák megállapítása, az áthallgatás (speciális szakirányok végzése) lehetőségeinek segítése, propagálása, közös marketingtevékenység megszervezése a hálózatban folytatott képzések népszerűsítésére. A tehetséggondozáson belül az ÉKMSZ Képzési Koordinációs Központja a speciális bánásmódot igénylő, valamint hátrányos helyzetű hallgatók számára is nagy előrelépést jelenthet, hiszen tervei közt szerepel az is, hogy szervezett közös tanegységeket hoz létre, melyek segítségével a tanulók könnyebben, modernebb eszközökkel el tudnák sajátítani a tudást az élelmiszeripar terültén.

 

Mit vállal mindebből a Szegedi Tudományegyetem?

 

A Szegedi Tudományegyetem oktatói/ kutatói a tananyagfejlesztésen kívül az élelmiszerek technofunkcionális és élelmiszer-biztonsági tulajdonságainak meghatározására szolgáló SZTE-s infrastruktúra-adatbázis létrehozását segítik elő és bocsátják az ÉKMSZ rendelkezésre. Emellett többek között az élelmiszer-ipari célú infrastruktúra szélesebb körű vizsgálati alkalmasságát mérik majd fel. Az ÉKMSZ megalapítását a szegedi tanácskozáson a projektben részt vevő szakmai megvalósítók mindegyike egyöntetűen támogatta.Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 5. 17:00 - 15. 20:00
  Az SZTE 2017-es Szent-Györgyi emlékév programjaként az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda Minden, ami C-vitamin címmel fotópályázatot hirdetett. A felhívására érkező fényképeket tekinthetik meg a kiállításon. A kiállítást megnyitja: Dr. Datki Zsolt neurobiológus (SZTE ÁOK). Közreműködik: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet). A fotókiállítás 2017. december 15-ig, munkanapokon 8-20 óra között tekinthető meg.
 • december 15.
  06:16 - 06:16
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Somogyi-könyvtár közös, Pedagógiai esték című sorozatának advent váró programjának vendége: Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, akinek az ifjúságért végzett munkáját Pro Urbe Szeged-díjjal és Csongrád megye díszpolgári címével is elismerték már.
 • december 15.
  14:00 - 18:00
  Emlékülés Bellon Tibor halálának 15. évfordulóján. Ez alkalommal a szakmát művelő tanítványok köréből tisztelegnek személyes hangvételű, ugyanakkor kutatási eredményeiket is felvillantó előadásokkal Bellon Tibor emléke előtt. A teljes program a facebook eseménynél és a tanszék oldalán olvasható.
 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.