SZTE Info

SZAB_2014_06_18_elnokval2_kiemelt

Fülöp Ferenc a SZAB új elnöke – döntött a közgyűlés

A Szegedi Akadémia Bizottság idén két közgyűlést tartott. Dékány Imre, a SZAB eddigi elnöke a 2013-as évet értékelte idén március 6-án, illetve az elmúlt 6 év mérlegét vonta meg 2014. június 18-án. A tisztújító SZAB-közgyűlés megválasztotta az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság új elnökének Fülöp Ferenc akadémikust, az SZTE GYTK professzorát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Két közgyűlést tartott idén az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság: a múlt év munkáját értékelték 2014. március 6-án, új vezetőket választottak 2014. június 18-án.

 

A 2013. évet értékelő, 2014. március 6-án tartott SZAB-közgyűlést személyes részvételével tisztelte meg Szabadai Zoltán professzor, Dudits Dénes, az MTA alelnöke, valamint Venetainer Pál molekuláris biológus, akadémikus is. Dékány Imre SZAB-elnök köszöntötte a résztvevőket. Dudits Dénes bevezetőjében hangsúlyozta, hogy a szokásos évértékeléstől eltérő a mostani, mivel a 2013-as év mellett, az akadémiai ciklus is véget ért, így ez volt az utolsó alkalom, hogy alelnökként köszönthette a SZAB közgyűlését, melynek munkájához a továbbiakban is sok sikert kívánt. A területi bizottságokat a tudományos élet katalizátorainak nevezte. Kifejtette: habár a SZAB gazdálkodási feltételei megnehezedtek a központosítás miatt, de Pálinkás Józsefnek sikerült stabilizálnia az MTA helyzetét és növelnie a kutatásokra fordítható anyagi támogatásokat. Mivel a hazai kutatásfejlesztésnek nincs önálló minisztériuma, ezért az MTA tölti be ezt a szerepet. Az alelnök úr kiemelte, hogy a májusi vezetőségi választás tétje nagy, mivel az új MTA elnök véleményét is kikérhetik a paksi bővítéssel kapcsolatban.

Dékány Imre a SZAB 2013. évi tevékenységének beszámolójában külön kiemelte, hogy egyre több Phd védést rendeznek meg a székházban, ez a fiatalok megnövekedett tudományos jelenlétére utal. Hangsúlyozta: az egyetem Dugonics téri főépületén elhelyezett új, Szent-Györgyi Albert bronzszobor elkészülte a SZAB akadémikusainak javaslatára valósulhatott meg.

Vígh Éva, a SZAB tudományos titkára a szervezet szak- és munkabizottságainak munkájáról számolt be tartalmasan.

A SZAB 2014. évi első közgyűlését Venetainer Pál előadása zárta: a 100 éve született Srtaub F. Brunó nemzetközileg is elismert biokémikus, egyetemi tanár, akadémikus „5 arcát mutatta be”. Kiemelte: Straub F. Brunó nevéhez fűződik többek között az aktin felfedezése és a Szegedi Biológiai Központ megalapítása. Venetainer Pál előadásának zárásakor kiemelte Straub munkásságának talán legfontosabb örökségét: „Attól ketyegünk, hogy Straub belénk ültette a tudomány megismerése iránti vágyat.”

Dékány Imre zárszavában Berényi János, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács köszöntőjét olvasta fel. A jó hangulatról is gondoskodott a SZAB elnöke: bemutatta az ajándékba kapott jó minőségű délvidéki cirokseprűt, melynek felhasználását kilátásba helyezte…


 

*


Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság 2014. június 18-án tisztújító közgyűlést tartott. Két akadémiai ciklus, vagyis a SZAB-elnökké választása óta eltelt hat év munkáját tette mérlegre Dékány Imre akadémikus.

Beszámolójában Dékány Imre leköszönő SZAB-elnök jelentősnek nevezte – többek között – a Bolyai Klub megalapítását, illetve az SZTE rektorával az évenkénti konzultációra alkalmas Akadémiai Tanács létrehozását.

„Siker a térség tudósai és gyakorlati szakemberei, kamarái támogatásával életre hívott Dél-Alföldi Innovációs Díj folyamatos kiírása” – hangsúlyozta Dékány akadémikus. A SZAB hagyományai közül kiemelte a korábban 20-25, az utóbbi években 15-20 egyetemi és PhD-hallgató munkáját elismerő SZAB pályadíj fenntartását. A regionális szervezetekkel – önkormányzatokkal, kamarákkal, más akadémiai területi bizottságokkal – fenntartott kapcsolatokat, illetve a határon túli – például Temesvár és Kolozsvár tudósaival, a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanáccsal kialakult – együttműködéseket is jelentősnek értékelte. „A Délvidék Kutatóközpont integrálódott a SZAB munkájába önálló munkabizottságként” – mutatott rá az eltelt időszaknak egy további új elemére. Szerinte a SZAB munkájának értékeire irányította a figyelmet, hogy alapításának 50. évfordulós ünnepségét megtisztelte jelenlétével Pálinkás József MTA-elnök is.

„A Magyar Tudomány Ünnepe minden évben reprezentatív munka, amelynek célja a kutatók teljesítményének színvonalas bemutatása” – mondta a távozó SZAB-elnök. A rendezvények sorában megemlítette a Vinum Academiae at Universitatis borversenyt, az akadémiai könyvszemléket.


SZAB_kozgyules_elnokvalasztas_galeria
Fülöp Ferenc a SZAB új elnöke – döntött a közgyűlés - GALÉRIA


Szent-Györgyi Albert örökségének ápolásából és gyarapításából a SZAB tagjai nem csupán kutatómunkájukkal veszik ki részüket: például javaslatukra készült el a Nobel-díjas tudós egész alakos szobra a szegedi egyetem bejáratánál, amelynek népszerűsége vitathatatlan.

A SZAB és a művészetek találkozását személyes küldetésként fogta föl Dékány Imre, aki mérföldkőnek tekinti, hogy 2009-ben megalakult a művészeti szakbizottság, amely azóta is az egyik legaktívabb csoportként – például kiállításaival – változatosabbá, szebbé teszi a SZAB életét, miközben gyarapodik: legutóbb a temesvári neves alkotót, Szekernyés Jánost fogadta tagjai közé és mutatta be munkásságát, a magyarság Bánátban fellelhető emlékjeleit leíró kötetét. A SZAB Tudósklub színvonalas előadókat hív a kutatói közösséghez, érdekes témák megvitatását teszi lehetővé.

A rendezvények száma a SZAB-székházban 2009-ben érte el a csúcspontot, 2011-ben 245 volt, idén az első félévben 120. A PhD védések száma növekszik: 2009-ben 38, 2013-ban 69, idén eddig már 35 doktori beszámolónak adott otthont a SZAB.

A tervekről és feladatokról szólva elhangzott: 2014. július 15-én 17 órakor avatják föl a Gárdonyi emléktáblát, várhatóan szeptember második felében ismét Szegedre látogat az MTA-elnök Lovász László, november 6-án plenáris ülést tart a SZAB.

A SZAB-titkárság gazdasági működéséről is keresztmetszetet adott az elnök. Szó esett – többek között – a csökkenő létszám okozta nehézségekről, a gépkocsi használatról. Dékány Imre az elnöki munkájához nyújtott támogatást megköszönte a SZAB 12 munkatársának. A leköszönő SZAB-elnök emlékplakettel tüntette ki a kiváló munkát végző tisztségviselőket.

 

A tisztújító közgyűlésen a választási procedúrát Dudits Dénes akadémikus „vezényelte”. Köszönetet mondott mindenki nevében Dékány Imrének a nagyon eredményes periódusokért és az elvégzett munkájáért – további sikereket kívánva.

A határozatképes közgyűlésen Telegdy Gyula akadémikus – aki korábban 15 éven át volt elnöke a SZAB-nak – mint a jelölőbizottság elnöke ismertette a választási előkészületeket. A 29 szegedi akadémikus közül Fülöp Ferencet jelölte elnöknek, a két alelnöki posztra pedig Krisztin Tibort és Vígh Lászlót javasolta.

 

Az MTA SZAB új elnökének választotta Fülöp Ferenc akadémikust, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerkémiai Intézetét vezető professzort. A két alelnök: Krisztin Tibor matematikus akadémikus, az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Bolyai Intézet Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszéket vezető professzor, illetve Vígh László akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóintézet innovációs főigazgató-helyettese, az ottani Biokémiai Intézet Molekuláris stresszbiológiai csoportban dolgozó kutatóprofesszor. A SZAB vezető testületének MTA-doktorokat képviselő tagját, illetve tudományos titkárát később választják meg.


Fülöp Ferenc új SZAB-elnök rövid beszéd megköszönte a kollégáknak a bizalmat, illetve a korábbi vezetőség munkáját. Hangsúlyozta: „kiváló évek vannak a SZAB mögött. Kapaszkodnunk kell, hogy ezt a szintet elérjük. Megígérem a kontinuitást és azt, hogy legjobb tudásuk szerint látják el az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság vezetői tisztét az új ciklusban.”


SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 2. 08:00 - 31. 19:00
  Az SZTE Klebelsberg Könyvtár rendezvénye a Prof. Dr. Németh András (SZTE ÁOK) emlékére rendezett tárlat. További információ az SZTE Hírportálján: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-november/kiallitas-dr-nemeth
 • január 18. 10:00 - 20. 17:00
 • *
  január 18. 18:00 - február 18. 19:00
  A Magyar Kultúra napja alkalmából nyílik meg Árnyas Koppány festőművész tárlata. A fiatal alkotó a Szegedi Tudományegyetemen képi ábrázolás szakkal párhuzamosan végezte el a Tanító szakot, felsőfokú tanulmányait 2012-ben zárta. Börtönbe zárt perspektíva című tárlatát Pataki Ferenc festőművész ajánlja az érdeklődők figyelmébe. A tárlatnyitón közreműködik hegedűjátékával Dudás Virág Ervin, az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatója.
 • január 18. 18:00 - március 16. 18:00
  A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatói, művésztanárai közül a Temesvári Nyugati Egyetem Képzőművészet és Design Karán vizuális művészeti doktori fokozatot szerző Sinkó János, Kovács Keve, Molnár Sándor és ifj. Holler László képzőművészek tárlata. A kiállítás kúrátora a nagyváradi Körösvidéke Múzeum igazgatója, prof. univ. dr. Aurel Chiriac, aki a fent említett képzőművészek doktori képzésének témavezetője volt. A TEMESVÁR 7.X.4. címet viselő kiállításon ( a 7 doktoranduszból 4 állít ki most) többek között linómetszetek, installációk, tempera és olajfestmények, kollázsok,üvegfestéssel készült alkotások láthatók. Az alkotók által elmondottakból, íme egy gondolat: "A végcél, ami felé törekszünk hasonlít a földhöz: ugyanis az élő anyag számtalan rétegének szintéziséról van szó. Az igazi érzékiség akkor születik meg, amikor a festő felfedezi, hogy a fa suhogása és a víz kérge testvérek, a kavicsok és a saját arckép ikerképek, és ebben az áldott pillanatban a világ lassan-lassan összeáll, a művész pedig azt látja, hogy a látvány zuhatagok hátteréből kimagaslanak azok nagy és lényeges jelek, melyek egyformán képviselik az ember és a világegyetem valóságát..."
 • január 21.
  10:00 - 14:00