SZTE Info

orvoskepzes_korszerusitese_kiemelt

A molekuláris medicina gyakorlat-orientált képzését tekinti az SZTE saját prioritásának

Hárommilliárd forintot költhet a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az SZTE, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja az élettudományi oktatás korszerűsítésére, képzőhelyeik nemzetközi versenyképességének erősítésére a következő másfél évben. A projektnyitót Pécsett tartották.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

2011 decemberében fogadta el a Parlament a felsőoktatási törvényt. Ennek két prioritására válaszul írták ki a pályázatot. Az egyik az, hogy felsőoktatás újradiverzifikálása jegyében a különböző szintek a nekik megfelelő szinvonalú oktatást a lehető legversenyképesebb formában tudják nyújtani. A másik prioritás az úgynevezett kapacitásfölösleg kezelése, aminek fő módszere, hogy a magyar ajkú hallgatóságon túl külföldi fiatalokat is célszerű a hazai felsőoktatási intézményekbe vonzani. Ezért 2012 tavaszán-nyarán a leginkább versenyképes ágazatok integrációját állították középpontba a pályázatok – a gépjárműfejlesztéstől kezdve a zöldtechnológián és lézertechnikán át egészen az informatikáig és az egészségügyig.

 

„Az egészségügyi ágazatban a felsőoktatás integrációja azt jelenti, hogy a három nagy vidéki képzőbázis, vagyis a szegedi, a pécsi és a debreceni egyetem összefog, és amit közösen meg lehet, azt ilyen formában oldják meg, miközben egymásnak átadják a jó tapasztalatokat” – jellemezte a projekt előzményét Dux László. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére című pályázat szegedi szakmai vezetője hozzátette: „Sikerágazat a hazai egészségügyi oktatás, ezt látja a nemzetközi felsőoktatási piac vonzónak. Ugyanakkor nagy a verseny: a képzés színvonalát, a szolgáltatásokat, a hallgatóbarát infrastruktúrát, a sportolási lehetőségeket vetik össze a külföldi hallgatók, mikor arról döntenek, hol folytatják tanulmányaikat” – fogalmazott Dux professzor. E szempontokat tette mérlegre a magyar kormány, mikor integrációs pályázatot írt ki, aminek eredményét idén április 22-én hirdették ki.

 

„Közös és korszerű tananyagfejlesztés, ennek elektronikus és más adathordozókon való közzététele” – említett példát a szegedi professzor a 3 hazai orvosképző hely együttműködési lehetőségére. Hat témakörben hangolják össze lépéseiket a 3 egyetem érintett karai. A Szegedi Tudományegyetem koordinálja a gyógyszerészképzést és a sürgősségi betegellátáshoz kötődő oktatást. A kardiológiai és neurológiai tananyag összefésülését a debreceni egyetem végzi, míg az egészségügyi főiskolai képzést és a manuális, vagyis műtéti szakmák oktatásának megújítását a pécsi egyetem „vezényli”. Tehát egyetemenként 2-2 témakört koordinálnak a partnerek. A pályázat lezárásáig közös tananyagok születnek, melyeket az azt követő 5 esztendőben folyamatosan korszerűsíteni szükséges, illetve hozzáférhetővé kell tenni. Így aztán e munka gyümölcsét a Semmelweis egyetem hallgatói is élvezhetik.

 

„A molekuláris medicina gyakorlat-orientált képzést tekinti az SZTE saját prioritásának” – hangsúlyozta Dux László. Ezért „vitte magával” a szegedi egyetem konzorciumi partnerként az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontot. „A szegedi témák olyan kurrens területek, melyek több diszciplínát is lefednek, melyek „hasító élei” az orvostudomány fejlődésének” – fogalmazott a nagyszabású pályázat szegedi szakmai vezetője, aki példaként említette az immunológiát, az őssejt-terápiát, a gyógyszerkutatást. „Ezek a kutatási együttműködések megalapozása szempontjából is hasznosak, miközben jól illeszkednek az SZTE tehetséggondozási programjaihoz.” De olyan hagyományainak ápolásához is, mint például Szent-Györgyi öröksége vagy a Nobel-díjasok Szegedre vonzásának új kezdeményezése, illetve a kutatás és az oktatás összekapcsolása.

 

1,2 milliárd fejlesztési forrás érkezik Szegedre, amelyből az SZBK részesedése 300 millió forint. A száz százalékban európai uniós pályázati támogatásból finanszírozott projektből „képzési programot és tananyagokat állítanak össze, bővítik a képzési kínálatot, erősítik a kutatóhelyi gyakorlati képzést, megkönnyítik az átjárhatóságot az intézmények között, optimalizálják a kutatási tevékenységeket, kapacitásokat és a leendő munkaadókat is bevonják a hallgatók felkészítésébe” – összegzett a pécsi projektnyitóról tudósító MTI. „Az érintett felsőoktatási intézmények emellett erősítik regionális és nemzetközi kapcsolataikat, konferenciákat, fórumokat szerveznek, népszerűsítik az idegen nyelvű képzéseket, bővítik a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, támogatják a külföldiek képzésébe bekapcsolódó oktatók nyelvtudásának elmélyítését és a hátrányos helyzetű hallgatókat segítő mentori rendszer létrehozását is.”

 

A pécsi egyetem mint konzorcium vezető a projektet technikai jellegű megbeszéléssel és az egészségügyi karok szakmai rendezvényével nyitotta 2014 júniusának elején. A folytatást a szegedi munkacsoportok fölállítása, az SZTE-nek a programban érintett öt karának az aktivizálása jelenti: legközelebb 2014. június 16-án találkoznak, hogy elkezdjék és összehangolják a munkát, amely várhatóan 2015 szeptemberében zárul. A cél: a szegedi orvosképzés versenyképességének a megőrzése és erősítése.

 

A TÁMOP 4.1.1.C-13 számú, „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” elnevezésű pályázat projektnyitó rendezvényének sajtóközleménye itt elérhető:

 

SZTEinfo – Ú.I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.