SZTE Info

orvoskepzes_korszerusitese_kiemelt

A molekuláris medicina gyakorlat-orientált képzését tekinti az SZTE saját prioritásának

Hárommilliárd forintot költhet a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az SZTE, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpontja az élettudományi oktatás korszerűsítésére, képzőhelyeik nemzetközi versenyképességének erősítésére a következő másfél évben. A projektnyitót Pécsett tartották.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

2011 decemberében fogadta el a Parlament a felsőoktatási törvényt. Ennek két prioritására válaszul írták ki a pályázatot. Az egyik az, hogy felsőoktatás újradiverzifikálása jegyében a különböző szintek a nekik megfelelő szinvonalú oktatást a lehető legversenyképesebb formában tudják nyújtani. A másik prioritás az úgynevezett kapacitásfölösleg kezelése, aminek fő módszere, hogy a magyar ajkú hallgatóságon túl külföldi fiatalokat is célszerű a hazai felsőoktatási intézményekbe vonzani. Ezért 2012 tavaszán-nyarán a leginkább versenyképes ágazatok integrációját állították középpontba a pályázatok – a gépjárműfejlesztéstől kezdve a zöldtechnológián és lézertechnikán át egészen az informatikáig és az egészségügyig.

 

„Az egészségügyi ágazatban a felsőoktatás integrációja azt jelenti, hogy a három nagy vidéki képzőbázis, vagyis a szegedi, a pécsi és a debreceni egyetem összefog, és amit közösen meg lehet, azt ilyen formában oldják meg, miközben egymásnak átadják a jó tapasztalatokat” – jellemezte a projekt előzményét Dux László. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére című pályázat szegedi szakmai vezetője hozzátette: „Sikerágazat a hazai egészségügyi oktatás, ezt látja a nemzetközi felsőoktatási piac vonzónak. Ugyanakkor nagy a verseny: a képzés színvonalát, a szolgáltatásokat, a hallgatóbarát infrastruktúrát, a sportolási lehetőségeket vetik össze a külföldi hallgatók, mikor arról döntenek, hol folytatják tanulmányaikat” – fogalmazott Dux professzor. E szempontokat tette mérlegre a magyar kormány, mikor integrációs pályázatot írt ki, aminek eredményét idén április 22-én hirdették ki.

 

„Közös és korszerű tananyagfejlesztés, ennek elektronikus és más adathordozókon való közzététele” – említett példát a szegedi professzor a 3 hazai orvosképző hely együttműködési lehetőségére. Hat témakörben hangolják össze lépéseiket a 3 egyetem érintett karai. A Szegedi Tudományegyetem koordinálja a gyógyszerészképzést és a sürgősségi betegellátáshoz kötődő oktatást. A kardiológiai és neurológiai tananyag összefésülését a debreceni egyetem végzi, míg az egészségügyi főiskolai képzést és a manuális, vagyis műtéti szakmák oktatásának megújítását a pécsi egyetem „vezényli”. Tehát egyetemenként 2-2 témakört koordinálnak a partnerek. A pályázat lezárásáig közös tananyagok születnek, melyeket az azt követő 5 esztendőben folyamatosan korszerűsíteni szükséges, illetve hozzáférhetővé kell tenni. Így aztán e munka gyümölcsét a Semmelweis egyetem hallgatói is élvezhetik.

 

„A molekuláris medicina gyakorlat-orientált képzést tekinti az SZTE saját prioritásának” – hangsúlyozta Dux László. Ezért „vitte magával” a szegedi egyetem konzorciumi partnerként az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontot. „A szegedi témák olyan kurrens területek, melyek több diszciplínát is lefednek, melyek „hasító élei” az orvostudomány fejlődésének” – fogalmazott a nagyszabású pályázat szegedi szakmai vezetője, aki példaként említette az immunológiát, az őssejt-terápiát, a gyógyszerkutatást. „Ezek a kutatási együttműködések megalapozása szempontjából is hasznosak, miközben jól illeszkednek az SZTE tehetséggondozási programjaihoz.” De olyan hagyományainak ápolásához is, mint például Szent-Györgyi öröksége vagy a Nobel-díjasok Szegedre vonzásának új kezdeményezése, illetve a kutatás és az oktatás összekapcsolása.

 

1,2 milliárd fejlesztési forrás érkezik Szegedre, amelyből az SZBK részesedése 300 millió forint. A száz százalékban európai uniós pályázati támogatásból finanszírozott projektből „képzési programot és tananyagokat állítanak össze, bővítik a képzési kínálatot, erősítik a kutatóhelyi gyakorlati képzést, megkönnyítik az átjárhatóságot az intézmények között, optimalizálják a kutatási tevékenységeket, kapacitásokat és a leendő munkaadókat is bevonják a hallgatók felkészítésébe” – összegzett a pécsi projektnyitóról tudósító MTI. „Az érintett felsőoktatási intézmények emellett erősítik regionális és nemzetközi kapcsolataikat, konferenciákat, fórumokat szerveznek, népszerűsítik az idegen nyelvű képzéseket, bővítik a külföldi hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, támogatják a külföldiek képzésébe bekapcsolódó oktatók nyelvtudásának elmélyítését és a hátrányos helyzetű hallgatókat segítő mentori rendszer létrehozását is.”

 

A pécsi egyetem mint konzorcium vezető a projektet technikai jellegű megbeszéléssel és az egészségügyi karok szakmai rendezvényével nyitotta 2014 júniusának elején. A folytatást a szegedi munkacsoportok fölállítása, az SZTE-nek a programban érintett öt karának az aktivizálása jelenti: legközelebb 2014. június 16-án találkoznak, hogy elkezdjék és összehangolják a munkát, amely várhatóan 2015 szeptemberében zárul. A cél: a szegedi orvosképzés versenyképességének a megőrzése és erősítése.

 

A TÁMOP 4.1.1.C-13 számú, „Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére” elnevezésű pályázat projektnyitó rendezvényének sajtóközleménye itt elérhető:

 

SZTEinfo – Ú.I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.