SZTE Info

„Szakértői műhelyben” a kreditrendszer

A Tempus Közalapítvány és a Campus Hungary támogatásával a Szegedi Tudományegyetemen rendezték meg 2014. május 15-én a „Minőségfejlesztés a felsőoktatásban az ECTS alkalmazásán keresztül” című workshopot.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Campus Hungary és a Tempus Közalapítvány országos rendezvénysorozatának első állomása a Szegedi Tudományegyetemre vezetett. A tanácskozást Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rektora nyitotta meg, az eseményen részt vett Derényi András szakértő, Somoskői György szakmai koordinátor, Bokay Antal szakértő, illetve számos, az ECTS kreditrendszer intézményi alkalmazásában kulcsszerepet betöltő szakember. A műhelymunkát annak szervezője, Balogné Molnár Gabriella intézményi ERASMUS és Campus Hungary programkoordinátor moderálta. A rendezvény során olyan területeket érintettek, mint minőségmenedzsment, minőségfejlesztés, tantervfejlesztés, kreditrendszer, közös képzések, újszerű oktatási módszerek, felsőoktatás és az üzleti szféra együttműködése, és szó esett még a Tempus Közalapítvány (TKA) céljairól, melyek a felsőoktatás nemzetköziesedése és az intézmények ilyen irányú törekvéseinek támogatása felé orientálódnak.


Somoskői György előadása alatt a vendégek hallhattak például arról, hogy a TKA különböző lehetőségekkel segíti elő a nemzetköziesedést a Campus Hungary programban. Idetartoznak például az innovatív képzések, melyek szerint négy témában felsőoktatási intézmények dolgozói és oktatói számára: EU-angol szaknyelvi képzés, interkulturális felkészítés, honlapkezelési és fejlesztési ismeretek, nemzetközi marketingképzés. Az eddigiek során a képzések több mint ezer résztvevővel valósultak meg a Közép-Magyarország régióban, illetve mind a hat konvergencia égióban. Továbbá a lehetőségekhez tartoznak még a hallgatói tréningek, melyek időtartama 3 órára redukálódott. Idetartozik a nemzetközi mobilitásban való felkészítés a következő témában: nyelvi készségek.


Az eddig felsoroltakon kívül a kutatások, az adatbázisok elkészítése, bemutatása és terjesztése mind segíti még a felsőoktatási szereplők munkáját. Ez olyan témákban valósul meg, mint a Magyarországon hallgató külföldi tanulók véleménye, a nemzetköziesedést célzó kurzusok a belföldi hallgatók szemszögéből, a belföldi hallgatók személyes és interkulturális kompetenciái és motivációi, a mobilitást akadályozó és ösztönző intézményi tényezők, a magyar felsőoktatás nemzetközi versenyképessége, oktatási innovátorok adatbázisa, a felsőoktatás és a K+F szféra együttműködése, a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatrendszere.


A rendezvény során Derényi András megkérte a résztvevőket, hogy mindenki mutatkozzon be, és beszéljen a munkaköréről. Ennek kifejezettek örültek a vendégek, hiszen „eddig csak e-mailen keresztül ismertük egymást” – mesélte egyikőjük mosolyogva. Majd ezután arra kérte őket a szakértő, hogy végezzenek el egy kis csoportmunkát. Feladatként azt kapták, hogy írják össze a három leglényegesebb problémát, melyekkel munkájuk során találkoztak.


Az ECTS műhely célja, hogy a kreditrendszer intézményi alkalmazásában részt vevők minőségben és mennyiségben is elegendő információhoz és tudáshoz jussanak. Ugyanakkor ismerjék meg a képzési programelemek rendszerkörnyezetét és ebben az elemek közti kapcsolatok természetét, hogy ezek alapján tudatosan gondolkodjanak a képzési programok céljáról, a tanulási eredmények alkalmazásáról, a képzési programegységek kialakításáról, a kreditallokációról, a kreditértékek kialakításáról, az oktatási módszerek és tanulásszervezési eljárások megválasztásáról, az értékelésről, a hallgatók tájékoztatásáról és támogatásáról és az egész rendszer minőségfejlesztéséről.

 

Herédi Renáta

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.