SZTE Info

A Szegedi Ítélőtábla újabb gyakornoki programja zárult le

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Szegedi Ítélőtábla közös gyakornoki programjának harmadik záró rendezvényét tartották 2014. május 7-én.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája és a Szegedi Táblabíróság 2012 júniusában állapodott meg arról, hogy tanévenként két ciklusban, 3-3 hónapos időtartamban 4-6 nappali tagozatos joghallgatót fogad szakmai képzésre a tábla. A gyakorlati képzés célja a legtehetségesebb fiatalokat megnyerni a bírói hivatás számára, valamint, hogy a hallgatók közvetlenül is megismerjék a táblán folyó munkát, a bíróság működését. A program résztvevőit pályázat alapján választják ki, ahol fő szempont a jó tanulmányi eredmény és a szakmai érdeklődés. Az SZTE ÁJTK és az ítélőtábla minden gyakornoki program végén záró ülést tart, a 2014. évi tavaszi gyakorlat zárása azonban eltért a korábbiaktól, mivel a gyakornoki program egybeesett az ítélőtábla ÁROP szervezetfejlesztési projektével, melynek egyik csoportja kifejezetten a gyakorlati képzés fejlesztésével foglalkozott – összegezte Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese.


 

Partnerségben az SZTE és a Szegedi Ítélőtábla

 

Tóth Kinga bírósági titkár elmondta: a Szegedi Ítélőtáblának több partnerségi megállapodása van különböző felsőoktatási intézményekkel, többek között az SZTE Állam- és Jogtudományi Karával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint a szervezet részt vesz az SZTE Alma Mater munkaerő-piaci mentorprogramjában is. Az SZTE jogi karával kötött megállapodásban a Szegedi Ítélőtábla kötelezettséget vállalt arra, hogy a gyakornoki programra pályázókkal szemben meghatározza az elvárásokat, a foglalkoztatás rendjét, idejét és módját. A programban részt vevő gyakornokokat napi nyolc órában foglalkoztatják a bíróságon, a hallgatók a 3 hónapos gyakorlati idő alatt egyéni tanrend keretében folytatják az egyetemi tanulmányaikat. Az ítélőtáblán – részletes tájékoztatás és titoktartási nyilatkozat tétele után – egyéni választás alapján osztják be a gyakornokokat a büntető vagy polgári ügyszakban tárgyaló tanácsok mellé, ahol konkrét feladatokat kapnak. Így például jogszabályokat, bírósági határozatokat keresnek a tanács részére, bűnügyi költség átszámolásában segítenek, egyszerűbb megítélésű ügyekben határozattervezet készítenek, tanácskozáson, illetve tárgyaláson vesznek részt. A gyakorlat során lehetőség van más tanács vagy ügyszak munkájának megismerésére is, valamint a gyakornokok részt vehetnek az ítélőtábla szakmai rendezvényein, adott esetben – amint arra már volt példa – akár előadóként is. A hallgatók munkáját jelenléti ívvel és foglalkoztatási naplóval követik nyomon.


 

A gyakorlatba ültetik át a naprakész elméleti tudást

 

A Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánhelyettese, Gellén Klára kiemelte: ez a gyakorlati képzés kiválóan illeszkedik a kar azon célkitűzésébe, hogy a hallgatók naprakész elméleti tudásukat minél hamarabb és kiváló mentorok mellett ültethessék át a gyakorlatba. A hallgatóktól érkező pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy örömmel kapcsolódnak be a programba, és tanulmányaik rendkívül hasznos részének tartják. Az ítélőtábla és a jogi kar közötti együttműködés rendkívül sokrétű, minden kezdeményezésünk azt célozza, hogy a hallgatók megfelelő tájékoztatást kapjanak, megismerjék a gyakorlatot, a munkaerőpiac elvárásait és tudásukat minél inkább el tudják mélyíteni. – Megítélésem szerint – többek között – az ilyen együttműködések és szakmai gyakorlatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szegedi jogi kart az ország legjobb jogi karai között tartják számon, az itt szerzett diplomával gyorsan el tudnak helyezkedni a végzősök – mondta a dékánhelyettes.


Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke kiemelte: bár egy bíróság elsődleges feladata az ítélkezés, de nem lehet a bírói kar számára közömbös, milyen felkészültségű szakemberek lépnek majd be új dolgozóként a bíróságokra. Az ítélőtábla munkatársainak a jövő generációjával is foglalkozni kell. Ezért is vállal részt a táblabíróság a gyakornoki képzésben. Az ítélőtábla és a szegedi jogi kar közötti együttműködés abban különbözik a hagyományos szakmai gyakorlattól, hogy itt nem tömeges oktatás zajlik, a mentorok sokkal intenzívebben tudnak foglalkozni a hozzájuk beosztott hallgatókkal – mondta az elnök a sajtótájékoztatón.


 

Így látták a gyakornokok

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája és a Szegedi Táblabíróság közös három hónapos gyakornoki képzésében 2014 tavaszán 5 fiatal tehetséges jogászhallgató vett részt: Csókási Lívia, Dobó Réka, Gyárfás Luca, Gárgyán Gréta és Juhász Evelin, kiknek munkáját oklevéllel ismerték el a program záró ülésén.

– Nagyon jól éreztem magam, tetszett a gyakornoki program. Azzal a céllal jelentkeztem, hogy a bírói tevékenység háttérmunkáját megismerjem, ne csak azt, amit a tárgyaláson láthatok. Nagyon befogadóak és barátságosak voltak a bírák, az sincs kizárva, hogy a jövőben magam is bíró legyek fogalmazott Gárgyán Gréta jogászhallgató.


Juhász Evelin szerint nagyon nehéz bejutni a bírói pályára, bonyolult a kiválasztási rendszer. Az egyetem elvégzése után valamely járásbíróságra kell jelentkezni fogalmazónak, ahol több évig tartó gyakorlat után léphet továbblépni titkári pozícióban majd ezután lehet valakiből bíró. A jövőben bármilyen bírósági tevékenységgel kapcsolatos állást el tudok képzelni, de leginkább bíró szeretnék lenni. – A gyakornoki program nagyon hasznos volt, elsősorban határozatokat, végzéseket írtunk, tanácskozásokra, tárgyalásokra jártunk – árulta el az SZTE ÁJTK hallgatója.


– Nekem nagyon fontos volt, hogy én mint nő megtudjam, hogyan lehet összehangolni a bírói munkát és a családi életet – fogalmazott Csókási Lívia hallgató. Hozzátette: a gyakornoki program során a szakmai tudás gyarapítása mellett többször lehetősége nyílt női bírákkal erről beszélgetni.


– Ez a gyakornoki program több szempontból is kiváló alkalom nemcsak azoknak, akik bírák szeretnének lenni, hanem azoknak is, aki az ítélőtáblán folyó más tevékenységek iránt érdeklődnek. Az alsóbb éves jogászhallgatóknak mindenképp ajánlom ez a lehetősége – egészítette ki Dobó Réka.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.