SZTE Info

A Szegedi Ítélőtábla újabb gyakornoki programja zárult le

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar és a Szegedi Ítélőtábla közös gyakornoki programjának harmadik záró rendezvényét tartották 2014. május 7-én.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája és a Szegedi Táblabíróság 2012 júniusában állapodott meg arról, hogy tanévenként két ciklusban, 3-3 hónapos időtartamban 4-6 nappali tagozatos joghallgatót fogad szakmai képzésre a tábla. A gyakorlati képzés célja a legtehetségesebb fiatalokat megnyerni a bírói hivatás számára, valamint, hogy a hallgatók közvetlenül is megismerjék a táblán folyó munkát, a bíróság működését. A program résztvevőit pályázat alapján választják ki, ahol fő szempont a jó tanulmányi eredmény és a szakmai érdeklődés. Az SZTE ÁJTK és az ítélőtábla minden gyakornoki program végén záró ülést tart, a 2014. évi tavaszi gyakorlat zárása azonban eltért a korábbiaktól, mivel a gyakornoki program egybeesett az ítélőtábla ÁROP szervezetfejlesztési projektével, melynek egyik csoportja kifejezetten a gyakorlati képzés fejlesztésével foglalkozott – összegezte Hámori Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnökhelyettese.


 

Partnerségben az SZTE és a Szegedi Ítélőtábla

 

Tóth Kinga bírósági titkár elmondta: a Szegedi Ítélőtáblának több partnerségi megállapodása van különböző felsőoktatási intézményekkel, többek között az SZTE Állam- és Jogtudományi Karával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, valamint a szervezet részt vesz az SZTE Alma Mater munkaerő-piaci mentorprogramjában is. Az SZTE jogi karával kötött megállapodásban a Szegedi Ítélőtábla kötelezettséget vállalt arra, hogy a gyakornoki programra pályázókkal szemben meghatározza az elvárásokat, a foglalkoztatás rendjét, idejét és módját. A programban részt vevő gyakornokokat napi nyolc órában foglalkoztatják a bíróságon, a hallgatók a 3 hónapos gyakorlati idő alatt egyéni tanrend keretében folytatják az egyetemi tanulmányaikat. Az ítélőtáblán – részletes tájékoztatás és titoktartási nyilatkozat tétele után – egyéni választás alapján osztják be a gyakornokokat a büntető vagy polgári ügyszakban tárgyaló tanácsok mellé, ahol konkrét feladatokat kapnak. Így például jogszabályokat, bírósági határozatokat keresnek a tanács részére, bűnügyi költség átszámolásában segítenek, egyszerűbb megítélésű ügyekben határozattervezet készítenek, tanácskozáson, illetve tárgyaláson vesznek részt. A gyakorlat során lehetőség van más tanács vagy ügyszak munkájának megismerésére is, valamint a gyakornokok részt vehetnek az ítélőtábla szakmai rendezvényein, adott esetben – amint arra már volt példa – akár előadóként is. A hallgatók munkáját jelenléti ívvel és foglalkoztatási naplóval követik nyomon.


 

A gyakorlatba ültetik át a naprakész elméleti tudást

 

A Szegedi Tudományegyetem jogi karának dékánhelyettese, Gellén Klára kiemelte: ez a gyakorlati képzés kiválóan illeszkedik a kar azon célkitűzésébe, hogy a hallgatók naprakész elméleti tudásukat minél hamarabb és kiváló mentorok mellett ültethessék át a gyakorlatba. A hallgatóktól érkező pozitív visszajelzések azt mutatják, hogy örömmel kapcsolódnak be a programba, és tanulmányaik rendkívül hasznos részének tartják. Az ítélőtábla és a jogi kar közötti együttműködés rendkívül sokrétű, minden kezdeményezésünk azt célozza, hogy a hallgatók megfelelő tájékoztatást kapjanak, megismerjék a gyakorlatot, a munkaerőpiac elvárásait és tudásukat minél inkább el tudják mélyíteni. – Megítélésem szerint – többek között – az ilyen együttműködések és szakmai gyakorlatok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a szegedi jogi kart az ország legjobb jogi karai között tartják számon, az itt szerzett diplomával gyorsan el tudnak helyezkedni a végzősök – mondta a dékánhelyettes.


Harangozó Attila, a Szegedi Ítélőtábla elnöke kiemelte: bár egy bíróság elsődleges feladata az ítélkezés, de nem lehet a bírói kar számára közömbös, milyen felkészültségű szakemberek lépnek majd be új dolgozóként a bíróságokra. Az ítélőtábla munkatársainak a jövő generációjával is foglalkozni kell. Ezért is vállal részt a táblabíróság a gyakornoki képzésben. Az ítélőtábla és a szegedi jogi kar közötti együttműködés abban különbözik a hagyományos szakmai gyakorlattól, hogy itt nem tömeges oktatás zajlik, a mentorok sokkal intenzívebben tudnak foglalkozni a hozzájuk beosztott hallgatókkal – mondta az elnök a sajtótájékoztatón.


 

Így látták a gyakornokok

 

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Karrier Irodája és a Szegedi Táblabíróság közös három hónapos gyakornoki képzésében 2014 tavaszán 5 fiatal tehetséges jogászhallgató vett részt: Csókási Lívia, Dobó Réka, Gyárfás Luca, Gárgyán Gréta és Juhász Evelin, kiknek munkáját oklevéllel ismerték el a program záró ülésén.

– Nagyon jól éreztem magam, tetszett a gyakornoki program. Azzal a céllal jelentkeztem, hogy a bírói tevékenység háttérmunkáját megismerjem, ne csak azt, amit a tárgyaláson láthatok. Nagyon befogadóak és barátságosak voltak a bírák, az sincs kizárva, hogy a jövőben magam is bíró legyek fogalmazott Gárgyán Gréta jogászhallgató.


Juhász Evelin szerint nagyon nehéz bejutni a bírói pályára, bonyolult a kiválasztási rendszer. Az egyetem elvégzése után valamely járásbíróságra kell jelentkezni fogalmazónak, ahol több évig tartó gyakorlat után léphet továbblépni titkári pozícióban majd ezután lehet valakiből bíró. A jövőben bármilyen bírósági tevékenységgel kapcsolatos állást el tudok képzelni, de leginkább bíró szeretnék lenni. – A gyakornoki program nagyon hasznos volt, elsősorban határozatokat, végzéseket írtunk, tanácskozásokra, tárgyalásokra jártunk – árulta el az SZTE ÁJTK hallgatója.


– Nekem nagyon fontos volt, hogy én mint nő megtudjam, hogyan lehet összehangolni a bírói munkát és a családi életet – fogalmazott Csókási Lívia hallgató. Hozzátette: a gyakornoki program során a szakmai tudás gyarapítása mellett többször lehetősége nyílt női bírákkal erről beszélgetni.


– Ez a gyakornoki program több szempontból is kiváló alkalom nemcsak azoknak, akik bírák szeretnének lenni, hanem azoknak is, aki az ítélőtáblán folyó más tevékenységek iránt érdeklődnek. Az alsóbb éves jogászhallgatóknak mindenképp ajánlom ez a lehetősége – egészítette ki Dobó Réka.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • január 2. 08:00 - 31. 19:00
  Az SZTE Klebelsberg Könyvtár rendezvénye a Prof. Dr. Németh András (SZTE ÁOK) emlékére rendezett tárlat. További információ az SZTE Hírportálján: http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2017-november/kiallitas-dr-nemeth
 • január 16.
  17:00 - 18:30
  Prof. Dr. J. Nagy László (SZTE BTK) beszél Gandhi munkásságáról, aki kijelölte a világ második lélekszámú országának, Indiának a XXI. századba vezető útját amely a Brit Gyarmatbirodalomból indulva erőszakmentesen vezetett el a függetlenségéig, kontrasztként a szelídséget megtestesítő Mahatma (Nagy Lélek) erőszakos halálával. Gandhi az emberiséget fenyegető halálos veszélyeket az alábbiakban fogalmazta meg: 1. Gazdagság, munka nélkül. 2. Élvezet, lelkiismeret nélkül. 3. Tudás, jellem nélkül. 4. Üzlet, erkölcs nélkül. 5. Tudomány, emberség nélkül. 6. Vallás, áldozatkészség nélkül. 7. Politika, elvek nélkül. Az SZTE professzorával Dr. Szalay István (SZTE JGYPK), a Közéleti Kávéház Egyesület kuratóriumi elnöke beszélget.
 • január 17.
  13:00 - 16:30
  Az új évben is folytatódik a Mentor(h)áló Klub – ismét vadonatúj programmal várják az érdeklődőket! A klubfoglalkozás alkalmával a vendégek részt vehetnek a Lehet egy lappal több? c. játékos matematikai program bemutatásán – a foglalkozás szervezője a Mentor(h)áló egyik legaktívabb köznevelési partnerintézménye, a Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola! A foglalkozáson való részvétel továbbra is ingyenes. További információ:http://www.jgypk.hu/mentorhalo/lehet-egy-lappal-tobb/
 • január 17.
  17:00 - 18:30
  Az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány által támogatott fiatal szegedi tehetségeket bemutató sorozat főszereplője: Paluch-Kujáni Yvett. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar régészhallgatójának érdeklődése igen szerteágazó: az ásatásokon és a kutatómunkában az ókori barbár népek hitvilágát és gazdálkodását kutatja a Kárpát-medencében és a keleti területeken egyaránt. A Sófi-ösztöndíjas fiatallal Szalay István matematikus (SZTE JGYPK), a Közéleti Kávéház Egyesület kuratóriumi elnöke beszélget.
 • január 18. 10:00 - 20. 17:00