SZTE Info

Sikerekről és tervekről a Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén

A XXI. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén az elmúlt évet értékelték a részt vevő egészségügyi egységek vezetői, és rangos kitüntetéseket, díszdiplomákat is átadtak.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A XXI. Szent-Györgyi Napok 2014. november 28-án a hagyományos díszünnepséggel folytatódott az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. Itt Pál József, az SZTE nemzetközi és közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, a Szent-Györgyi Napokon az egyetem nemcsak egykori rektorának, Nobel-díjas tudósának tudományos teljesítménye előtt tiszteleg, hanem az általa képviselt egyetemes emberi értékek előtt is. Az intézmény célja a hagyományok ápolása és a folyamatos fejlődés, megújulás, illetve az, hogy az itt végzetteket magához kötve bővítse, erősítse közösségét. Ezt követően a részt vevő egységek vezetői tartották meg évértékelő beszédeiket.

 


A versenyképesség a kulcsszó

 

Bari Ferenc, az Általános Orvostudományi Kar dékánja külön üdvözölte a 65, 60 és 50 éve diplomát szerzett orvos kollégákat, akik több évtizede fáradhatatlanul dolgoznak a betegségek megelőzésén, a betegek gyógyításán. Ismertette, az ÁOK a hazai orvosképzés meghatározó centrumaként szoros együttműködésben végzi munkáját a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központtal, és feladatának tekinti a színvonalas oktatást, kutatást, betegellátást egyaránt. A képzés a magyar mellett 30 éve angol, 15 éve német nyelven is zajlik. Jelenleg mintegy 2500 hallgató tanul a karon, közel 50 százalékuk külföldi, és körülbelül 400-an készülnek PhD-fokozatuk megszerzésére. 411 oktatójuk közül 320 minősített. A dékán hangsúlyozta, az ÁOK számára a versenyképesség a kulcsszó mind a graduális, mind a szakképzésben, mind pedig a tudományos munkában. Erőfeszítéseik sikerét jelzi, hogy a friss HVG-rangsorban az ország 131 egyetemi fakultása közül a 4. helyre került a kar, és csak három fővárosi előzte meg, így az SZTE ÁOK a vidék legerősebb felsőoktatási kara. Azt is megemlítette, az elvonások ellenére stabil és hatékony a gazdálkodásuk. Örömhír, hogy fokozatosan birtokba veszik a 265 ágyas új klinikai tömböt, de további kiemelt cél az oktatási infrastruktúra fejlesztése – a megürülő sebészeti klinikai épületet szeretnék oktatási-kutatási centrummá fejleszteni.

 

A felszólalók sorában Hajnal Ferenc professzor, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökhelyettese következett, aki szintén beszámolt róla, folyamatosan és ütemesen zajlik a 265 ágyas új klinikai tömb „belakása”, illetve ezzel párhuzamosan a 410 ágyas régi épület korszerűsítése, átépítése. Új, integrált sürgősségi betegellátó osztály is létrejött pályázati támogatásból, melyhez helikopter-leszálló is tartozik. Legalább ilyen jelentős fejlesztésként említette meg, hogy több milliárd forint értékben szereztek be új műszereket, így a szegedi klinikák mára e tekintetben is megközelítették a nemzetközi színvonalat.

 

Szent-Gyorgyi_Napok_kozponti_unnepseg_2014._november_28
Sikerekről és tervekről a Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén - GALÉRIA


Középpontban a gyakorlatorienált képzés

 

A Fogorvostudományi Kart Laczkóné Turzó Kinga dékánhelyettes képviselte, aki úgy kezdte beszédét: a hallgatókat ma is Szent-Györgyi Albert szellemében képzik. Szűkös infrastruktúrájuk ellenére kiváló fogorvosokat bocsátanak ki, emellett magas színvonalú speciális szakellátást nyújtanak. Felvázolta a szegedi fogorvosképzés történetét, ahol mérföldkőnek számít, hogy 2007-ben önálló karrá vált a FOK, mely nemcsak az SZTE legfiatalabb fakultásaka, de egyben az egyik legdinamikusabban fejlődő is. A képzés angolul és magyarul is folyik, jelenleg 238 fő tanul a magyar, 151 az angol tagozaton. A FOK elkötelezett a gyakorlatorientált képzés további fejlesztése mellett – szögezte le a dékánhelyettes. Hozzátette, a képzés tudományos hátterét adó kutatói tevékenység folyamatosan bővül, fejlődik, erre nagy hangsúlyt fektetnek. 42 főállású munkatársuk közül 18 minősített. Jelentős új vívmányuk az Egészségtudományi és Szociális Képzési Karral közösen életre hívott dentálhigiénikus szak, mely hiánypótló képzés, ennek megfelelően óriási iránti az érdeklődés. Laczkóné Turzó Kinga megjegyezte, a FOK esetében is az infrasturkturális fejlesztés a képzés színvonala biztosításának záloga.

 

A Gyógyszerésztudományi Kar fő feladatai a minőségi oktatás, kutatás, kutatás-fejlesztés és innováció – folytatta már Hohmann Judit, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánja. A GYTK mára országos és nemzetközi rangot vívott ki magának. 57 oktatójuk közül 53 minősített. A képzés iránt nem csökken az érdeklődés, kapacitásukat tanévről tanévre nagy magabiztossággal töltik fel. A gyógyszerészkar is folytat angol nyelvű képzést a magyar mellett, az angol tagozaton jelenleg 58 fő tanul. A fakultás pályázati aktivitása és sikeressége kiemelkedő, ipari együttműködési rendszere példás az egyetemen. A dékán kiemelte még, hogy a GYTK-n létrejött Kabay János Szakkollégium a hazai gyógyszerészképzésben az első szakkollégiumi rendszerű tehetséggondozó szervezet, ráadásul rendkívül sikeresen működik már az első évében.

 


Új mesterképzések előkészítése zajlik

 

Az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar célja, hogy széles képzési palettáját tovább bővítse, illetve fejlessze a képzései tudományos minőségét – mondta Barnai Mária dékán. Ő is hangsúlyozta, a FOK-kal közös új, dentálhigiénikus szak máris rendkívül sikeres, ahogy két éve indított szociálpolitika mesterképzésük is. Örömmel jelentette be, 50 oktatójukból már 19 rendkelkezik tudományos fokozattal, ráadásul döntő többségük az egészségügyi szakdolgozói körből kerül ki – ennek tekintetében szakterületén országos első az ETSZK. Határozott törekvésük, hogy a továbbiakban is bátorsítsák és támogassák a kollégáik fokozatszerzését. Emellett egy TÁMOP-projekt keretében két új mesterképzést dolgoznak ki, illetve azon dolgoznak, hogy a fakultás végzettjei bekapcsolódhassanak az ÁOK doktori iskoláinak rendszerébe.

 

Az ünnepségen a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, az Általános Orvostudományi Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar számos kitüntetést is átadott. Ezen alkalomhoz kapcsolódva nyújtották át jubileumi diplomáikat is az egészségügyi fakultások a 65, 60, 50 (az ETSZK esetében 70, 60, 50) éve végzett kollégáknak.

 

SZTEinfo – Pintér M. Lajos

Fotó: Herner Donát


A csatolt dokumentumban megtalálhatja a XXI. Szent-Györgyi Napok valamennyi kitüntetettjének nevét és méltatását.


Korábban írtuk: Szent-Györgyi Albert hármas ünnepe az SZTE-n

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. január 19.

_MG_8971

Javított kiválósága számarányain a Szegedi Tudományegyetem: a 2016-os adatokhoz képest száznál is több, 2017-ben összesen 225 tehetséges egyetemista, doktorandusz és ifjú oktató nyerte el az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját. A sikeres ifjú kutatók közül az Újvidékről az SZTE doktori iskolájába érkező Kartali Tündét kértük villáminterjúra.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • február 19.
  14:00 - 16:00
  Az MTA SZAB közgyűlés programja: Köszöntő - Lovász László, az MTA elnöke. Beszámoló a SZAB 2017. évi munkájáról, tájékoztatás a SZAB 2018. évi terveiről – Fülöp Ferenc, a SZAB elnöke. A SZAB szakbizottságainak 2017. évi munkájának összegzése – Görög Márta, a SZAB tudományos titkára. Jókai pozíciója kora kulturális térképén című tudományos előadás – Szajbély Mihály, az MTA doktora, SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Magyar Irodalmi Tanszék intézetvezető egyetemi tanára. A SZAB 2017. évi Média pályázat díjkiosztó ünnepsége – Csernus Sándor, a Bírálóbizottság elnöke.
 • február 21.
  17:55 - 19:00
  Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézet igazgatója "Megérteni Kínát – a kulturális különbségek kezelése a mindennapi élet során" című előadásában arra a kérdésre is válaszol, hogy Mindenki számára ismert, hogy Kína „más”, eltérő a kultúra, különböznek a szokások, de vajon mi ennek az oka? Honnan erednek a különbségek, mi a történelmi hátterük és hogyan hatnak a mindennapjainkra? Mai világunkban ezer szállal kötődünk Kínához, és a kapcsolódásunk során elengedhetetlen, hogy jobban megismerjük és ezáltal jobban elfogadjuk kulturális különbözőségünk okait. Az előadás a kínai és magyar gondolkodás hátterének elemzésén és különböző magyar-kínai együttműködések konkrét történetein keresztül mutat rá a kulturális különbségek okaira, ezáltal segítséget nyújt az eltérő viselkedés megértéséhez és elfogadásához.
 • február 21.
  18:00 - 19:30
  Jegyet vagy bérletet kell váltani az SZTE BTK AudMax Estekre. Vígh Éva irodalomtörténész professzor előadásának tartalma: Az olasz reneszánsz kor irodalom- és művelődéstörténetének nem szokványos megközelítésére vállalkozik az előadás, amikor az ember morális képét a szamár – irodalomban és festészetben megjelenő, szimbolikáját tekintve többértékű – alakján keresztül vázolja fel. Különböző műfajokban, Boccacciótól a barokk korig néhány érdekes példán keresztül láthatjuk az állatszimbolika szerepét a művelődésben. Az olasz reneszánsz egyik legismertebb képviselője, Niccolò Machiavelli kevéssé ismert, A szamár című szatirikus költeményének bemutatása az állatszimbolika szempontjából is igen tanulságosnak ígérkezik.
 • február 23.
  10:00 - 14:00
  A mindennapi oktató-nevelő munkában is hasznosítható, gyakorlatias témájú előadásokat és interaktív foglalkozásokat foglal magába az a pedagógus workshop, amelynek részletes programja itt olvasható: http://www.geosci.u-szeged.hu/hirek/2018/meghivo-pedagogus?objectParentFolderId=41274 A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni 2018. február 22-ig az alábbi linkről elérhető lapon lehet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-zUzsY7fp0T8R4zE3LV__Lr5-bN80GtjALDSOUZhjFKdu1Q/viewform
 • február 26.
  18:00 - 19:30
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt Pedagógiai Esték sorozatának visszatérő vendége: dr. Boldizsár Ildikó mesekutató-meseterapeuta, aki előadásában a felnőtté válással kapcsolatos mesék tanulságait összegzi.