SZTE Info

Az 50 éve elhunyt Miháltz Istvánra emlékeztek az SZTE TTIK-n

Különös bolygóegyüttállás a Földtani és Őslénytani Tanszék kozmológiájában: nemcsak a korábbi legendás tanszékvezető professzor emléke előtt tisztelegtek, de három születésnapost is köszöntöttek.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Nagyszabású emlékező és köszöntő konferenciát tartottak 2014. szeptember 26-án az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Földtani és Őslénytani Tanszékén. Egyrészt az 50 éve elhunyt legendás oktató-kutató, Miháltz István emléke előtt tisztelegtek, másrészt a 80 éves Molnár Béla emeritus professzort (aki 23 éven át volt tanszékvezető), a 75 éves Szónoky Miklós nyugalmazott egyetemi docenst és a 60 éves Geiger János tanszékvezető-helyettes egyetemi docenst ünnepelték. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Karsai Krisztina tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE megbízott rektorhelyettese és Mucsi László, az SZTE TTIK dékánja is.


 

Szilárd alapok, felejthetetlen örökség

 

Karsai Krisztina úgy kezdte köszöntő beszédét: Miháltz István vitathatatlanul az SZTE Földtani és Őslénytani meghatározó tanáregyénisége volt. Oktatási modelleket dolgozott ki, hosszú távú kutatási irányokat határozott meg, szellemisége a mai napig példaként szolgál. Tudósokat, tanárgenerációkat nevelt ki, tanítványai mellett immár tanítványainak tanítványait is a szakma jeles alakjai között tartjuk számon. A rektorhelyettes így folytatta: Miháltz István egy más kor szülötteként tudásával, éleslátásával, emberségével, szakmaiságával felejthetetlen örökséget hagyott ránk, szilárd alapokat rakott le. Kortársa, Hamvas Béla egy idézetével emlékezett rá. Mint mondta, Miháltz István a földtan tudományában hamvasi értelemben igazi művet alkotott, amit utódai visznek tovább. – Ma örömmel emlékezünk a mesterre, és további mestereket is ünnepel az egyetem és a kar vezetése. Tesszük mindezt egy tudományos üléssel, ahol az egybegyűlteket Miháltz István érdeklődési körének megfelelő előadásokkal ajándékozzák meg. Ily módon igaz az, hogy Miháltz István „művéből az ember ma sem hiányzik” – fejtette ki Karsai Krisztina.


Geologus_emlekkonferencia_2014._szeptember_26_galeria
Az 50 éve elhunyt Miháltz Istvánra emlékeztek az SZTE TTIK-n - GALÉRIA

 

Trianon után a magyar geológiát is újjá kellett szervezni

 

Ezt követően Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi tanár foglalta össze a tanszék első 93 évét, és szólt arról, hogy az eseményre kötetet is megjelentettek. – A tanszéki kozmológiában különös bolygóegyüttállás következett be 2014-ben, ugyanis nemcsak az 50 éve elhunyt Miháltz Istvánra emlékezünk, hanem a 80 éves Molnár Béla emeritus professzort, a 75 éves Szónoky Miklós nyugalmazott egyetemi docenst és a 60 éves Geiger János tanszékvezető-helyettes egyetemi docenst is ünnepeljük egyúttal – jelentette be. Elmondta, Miháltz István 1897-ben született Erdélyben. Felsőfokú tanulmányait a trianoni békediktátum után Budapesten, majd Szegeden fejezte be természettan-földrajz szakos tanárként. 1922-től kezdve a szegedi egyetem földtani intézetének gyakornoka, később munkatársa, oktatója, kutatója lett, 1956-tól egyetemi tanárként. A tanszékvezető felidézte, az akkori nemzedék nagy problémája volt, hogy a selmeci akadémia és a kolozsvári egyetem – ahonnan a magyar geológia kinőtt – Trianon után más országokba került. Az ezekben az intézményekben felhalmozott tudást, az ásványgyűjteményeket, a tanárokat és a diákokat mind-mind „át kellett menteni” az anyagországba: Sopronba, Miskolcra, Szegedre.


 

A jövő és a múlt összefüggései

 

Sümegi Pál hangsúlyozta: Miháltz István úttörő geológiai munkásságot fejtett ki az Alföld vonatkozásában. A geológus, egyetemi tanár az Alföldre vonatkozó földtani összegzés megszerkesztője, a Nagy Magyar Alföld negyedkori rétegeinek felépítéséről és fejlődéstörténetéről részletes anyagvizsgálati tényekre támaszkodó földtani összegezés megalkotója. Feleségével, Faragó Máriával kezdte meg a kiskunsági édesvízi mészkővizsgálatokat. Kiemelkedő kutatási eredményei mellett jelentős oktatási tevékenység is fűződik a nevéhez. A szegedi földtani iskola második-harmadik generációjának kinevelésében elévülhetetlen érdemeket szerzett. Érdekesség, hogy több földtani eredménye a halálát követően jelent meg kollégái jóvoltából, és az általa megkezdett kutatási irányok a mai napig folytatódnak a tanszéken. Az emlékezést követően a tanszékvezető három születésnapot kollégáját köszöntötte. – Múlt nélkül nincs jövő, de a jövő nélkül nem sok értelme lenne a múltnak sem – ezekkel a gondolatokkal vezette fel Sümegi Pál az ünnepi tudományos ülést, ahol fiatal tehetségek mutatták be kutatási eredményeiket.

 

SZTEinfo – P. M. L.

Fotó: Edelmayer Zsolt

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.