SZTE Info

doktoravato_kiemelt

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Közel száz tudományos doktori fokozatról szóló oklevelet adtak át a Szegedi Tudományegyetem PhD-avató ünnepségén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 4, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 28, az SZTE Bölcsészettudományi Karon 15, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon 8, az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon 42 doktori fokozatot adományozott.


Szabó Gábor, az SZTE rektora köszöntötte a 2015. január 16-án a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott a doktoravató ünnepség résztvevőit.


doktoravatoAz ünnepélyen megjelent doktorjelöltek, valamint a hozzátartozóik, vendégeik az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatója, a 9. szegedi művészeti akadémia kortárs zenei versenye győztese, Farkas Erzsébet hegedűszólóját hallgathatták meg. Lehár Ferenc Paganini című operettjéből csendültek fel részleteket.


„Magnifice Rector! Tisztelt Avató Tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk és doktorságra érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy doktorrá fogadni szíveskedjenek” – hangzott a jelöltek kérelme.


A rektor arra kérte a doktorjelölteket, hogy tegyenek hitet, hogy az esküben foglaltakat híven megtartják. Erre összesen 96 doktorjelölt mondta hangosan az eskü szövegét: „Én, .... esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.


Toldi József, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke – az érintett karok dékánjaival egyetértve – feljogosította a jelölteket a tudományos doktori fokozat viselésére azt hangsúlyozva: „felruházzuk Önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. Önöknek most már kötelessége lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát”.


A doktorjelölteket az avató tanács tagjai kézfogásukkal fogadták doktorrá. A diplomájukat átvett új tudományos doktorok köszönetet mondtak – kiemelve, hogy esküjükhöz híven arra fognak törekedni, hogy a Szegedi Tudományegyetem tisztességére teljes lelkükből és minden erejükből szolgálják tudományukat és ezzel népünk és hazánk javát.


„Kívánom, hogy mindaz, amire itt Önök ünnepélyesen fogadalmat tettek és, amit a doktori tanács elnöke pályájuk most kezdődő szakaszára feladatul megjelölt életükben, beteljesült valósággá váljék” – fogalmazott Szabó Gábor. A rektor az új tudományos doktoroknak munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert kívánt.


SZTEinfo

Fotók: Dobsa József (dobsafoto@gmail.com)

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.