SZTE Info

doktoravato_kiemelt

Doktorokat avattak a Szegedi Tudományegyetemen

Közel száz tudományos doktori fokozatról szóló oklevelet adtak át a Szegedi Tudományegyetem PhD-avató ünnepségén.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsa az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon 4, az SZTE Általános Orvostudományi Karon 28, az SZTE Bölcsészettudományi Karon 15, az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon 8, az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon 42 doktori fokozatot adományozott.


Szabó Gábor, az SZTE rektora köszöntötte a 2015. január 16-án a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében tartott a doktoravató ünnepség résztvevőit.


doktoravatoAz ünnepélyen megjelent doktorjelöltek, valamint a hozzátartozóik, vendégeik az SZTE Zeneművészeti Kar hallgatója, a 9. szegedi művészeti akadémia kortárs zenei versenye győztese, Farkas Erzsébet hegedűszólóját hallgathatták meg. Lehár Ferenc Paganini című operettjéből csendültek fel részleteket.


„Magnifice Rector! Tisztelt Avató Tanács! Miután a megszabott feltételeknek eleget tettünk és doktorságra érdemesnek ítéltettünk, tisztelettel kérem, hogy doktorrá fogadni szíveskedjenek” – hangzott a jelöltek kérelme.


A rektor arra kérte a doktorjelölteket, hogy tegyenek hitet, hogy az esküben foglaltakat híven megtartják. Erre összesen 96 doktorjelölt mondta hangosan az eskü szövegét: „Én, .... esküszöm, hogy a Szegedi Tudományegyetemen megszerzett tudás birtokában hivatásomat a tudományetikai elveket követve gyakorlom embertársaim javára. A Veritas, Virtus és Libertas szellemében minden igyekezetemmel arra törekszem, hogy a tudományos igazságot a legnagyobb lelkiismeretességgel, szabadon, elfogulatlanul és minél hitelesebben megismerjem, szaktudományom fejlődését további munkámmal elősegítsem, ismereteimet továbbadjam és a Szegedi Tudományegyetem, valamint a magyar tudományosság hírnevét öregbítsem, megbecsülését növeljem.


Toldi József, az SZTE Egyetemi Doktori Tanács elnöke – az érintett karok dékánjaival egyetértve – feljogosította a jelölteket a tudományos doktori fokozat viselésére azt hangsúlyozva: „felruházzuk Önöket mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, amelyek a jogszabály erejénél fogva a doktori fokozat viselőit megilletik. Önöknek most már kötelessége lesz, hogy szaktudományuk tovább művelésével a Szegedi Tudományegyetem tisztességére szolgálják embertársaik javát”.


A doktorjelölteket az avató tanács tagjai kézfogásukkal fogadták doktorrá. A diplomájukat átvett új tudományos doktorok köszönetet mondtak – kiemelve, hogy esküjükhöz híven arra fognak törekedni, hogy a Szegedi Tudományegyetem tisztességére teljes lelkükből és minden erejükből szolgálják tudományukat és ezzel népünk és hazánk javát.


„Kívánom, hogy mindaz, amire itt Önök ünnepélyesen fogadalmat tettek és, amit a doktori tanács elnöke pályájuk most kezdődő szakaszára feladatul megjelölt életükben, beteljesült valósággá váljék” – fogalmazott Szabó Gábor. A rektor az új tudományos doktoroknak munkájukhoz, pályafutásukhoz sok sikert kívánt.


SZTEinfo

Fotók: Dobsa József (dobsafoto@gmail.com)

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.