SZTE Info

Nemzeti Kiválósági Díjban részesültek az SZTE polgárai

A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program 2015. május 21-én, a siófoki Szent Miklós rendezvényhajón tartotta meg a Nemzeti Kiválóság Díj átadó rendezvényét. Az ünnepségen a Szegedi Tudományegyetem 29 polgára részesült elismerésben.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program keretében 2012 és 2015 között összesen 1723 kutató részesült valamilyen ösztöndíjban. A program lezárásaként, 2015. május 21-én a program döntéshozó szerve, a Magyary Zoltán Kuratórium Nemzeti Kiválóság Díjat adományozott azon 102 kutatónak, akiknek a záró beszámolója kiváló minősítésű, kiemelkedő publikációs tevékenységük volt, továbbá kutatási eredményeik hasznosulása és disszeminációja kiemelkedő. A 102 díjazott kutatóból 29 szakember a Szegedi Tudományegyetemhez kötődik, pályázatuk megvalósítása során a Tisza-parti universitas volt a befogadó felsőoktatási intézmény. A Nemzeti Kiválóság Díjra célcsoportonként, a tudományterületek arányának figyelembe vételével kerültek kiválasztásra a jelöltek a Magyary Zoltán Kuratórium által jóváhagyott szempontok alapján.


A Szegedi Tudományegyetemhez kapcsolódó díjazottak névsora és tudományterülete:


Pályázó neve

Tudományági besorolás

Kutatási téma címe

Célcsoport

Kató Zoltán

Műszaki tudományok/Informatikai tudományok

Vizuális objektumok alakzat-alapú elemzése

tapasztalt kutatók

Dr. Balog János

Természettudományok/Fizikai tudományok

Integrálható modellektől az AdS/CFT megfeleltetésig

tapasztalt kutatók

Dr. Balog Attila

Orvostudományok/Multidiszciplináris orvostudományok

A veleszületett és az adaptív immunválasz jellemzői gyulladásos reumatológiai kórképekben

fiatal kutatók

Dr. Vasas Andrea Katalin

Orvostudományok/Gyógyszertudományok

Kárpát-medencében előforduló növényfajok biológiailag aktív anyagainak izolálása és szerkezet-meghatározása

fiatal kutatók

Dr. Keller-Pintér Anikó

Orvostudományok/Elméleti orvostudományok

Az izomnövekedés- és differenciáció folyamatában szerepet játszó jelátviteli utak jellemzése

fiatal kutatók

dr. Alapi Tünde

Természettudományok/Környezettudományok

Kiegészítő víztisztítási módszerek fejlesztése endokrin rendszert károsító vegyületek eltávolítására

fiatal kutatók

Dr. Kinyó László

Társadalomtudományok/Neveléstudományok

7–12 éves tanulók állampolgári műveltségének online diagnosztikus mérése

fiatal kutatók

dr. Szalai Anikó Klára

Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok

A roma kisebbség nemzetközi és európai jogi védelmének kihívásai és lehetőségei

fiatal kutatók

Fejes Zsuzsanna

Társadalomtudományok/Állam- és jogtudományok

A kormányzás új formái, az állami funkciók átalakulása Magyarországon a XXI. században

fiatal kutatók

Dr. Cziráki Zsuzsanna

Bölcsészettudományok/Történelemtudományok

Kora újkori erdélyi szász források feltárása és közzététele

fiatal kutatók

Hegedűs Péter

Műszaki tudományok/Informatikai tudományok

Szoftverek karbantarthatóságának mérése és javítása a jó és rossz kódolási gyakorlatok mélyebb megértése által

doktorjelöltek

Szabó Áron Dénes

Műszaki tudományok/Villamosmérnöki tudományok

Szál oszcillátorokban és speciális optikai szálakban történő impulzusterjedés matematikai és számítógépes modellezése

doktorjelöltek

Hajdu Zsanett

Orvostudományok/Gyógyszertudományok

Alkilamid-tartalmú növényfajok fitokémiai vizsgálata

doktorjelöltek

Gehér György Pál

Természettudományok/Matematika és számítástudományok

Hilbert terek oprátorai

doktorjelöltek

Hagymási Imre

Természettudományok/Fizikai tudományok

Sűrűségmátrixos renormálásicsoport-algoritmus alkalmazása erősen korrelált elektronrendszerekre

doktorjelöltek

Németh Tibor Mihály

Természettudományok/Biológiai tudományok

Gazda-patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések alkalmával

doktorjelöltek

Kiss Balázs

Természettudományok/Földtudományok

Magmakamra-folyamatok változása térben és időben a Csomád vulkán (DK-Kárpátok) alatt

doktorjelöltek

Nyári Diána

Természettudományok/Földtudományok

Emberi tevékenység következtében történt környezeti változások a Duna-Tisza köze félig kötött futóhomok területein.

doktorjelöltek

Ördög Attila

Természettudományok/Biológiai tudományok

A nitrogén-monoxid szerepe a zárósejtek membrántraszportjának és fotoszintézisének szabályozásában

doktorjelöltek

Beszédes Sándor

Agrártudományok/Multidiszciplináris agrártudományok

Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel

doktorjelöltek

Dr. Kósa Magdolna

Orvostudományok/Multidiszciplináris orvostudományok

Jelátviteli utak felderítése transzgenikus vázizommal

doktoranduszok

dr. Roza Orsolya

Orvostudományok/Gyógyszertudományok

Két afrikai gyógynövény, a Cyclopia genistoides és Hoodia gordonii fitokémiai és farmakológiai vizsgálata

doktoranduszok

Sinkó József

Természettudományok/Fizikai tudományok

Egymolekula detektálás pontosságának javítása a lokalizációs mikroszkópiában

doktoranduszok

Várvölgyi Evelin

Agrártudományok/Élelmiszertudományok

Különböző módszerek alkalmazhatóságának vizsgálata a kávéhamisítás felderítésére

doktoranduszok

Molnár Dávid

Bölcsészettudományok/Irodalomtudományok

Az erdélyi unitarizmus Bethlen Gábor és I. Rákóczi György korában

doktoranduszok

Kozák Gábor

Orvostudományok/Elméleti orvostudományok

Az agyi vérkeringés vizsgálata és analízise fiziológiás és patológiás állapotokban patkányban

mesterszakos hallgatók

Bohner Bíborka

Természettudományok/Kémiai tudományok

Áramlásvezérelt önszerveződés reaktív közegben

mesterszakos hallgatók

Kutus Bence

Természettudományok/Kémiai tudományok

Fémionok semleges és lúgos közegű reakciói cukorsav-származékokkal

mesterszakos hallgatók

Csernus-Lukács Szilveszter

Bölcsészettudományok/Történelemtudományok

Nemzetiségi kérdés a Kárpát-medencében

mesterszakos hallgatók

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.