SZTE Info

Az ápolók nemzetközi napján köszöntötték a szegedi dolgozókat

Minden év május 12-én ünnepelik világszerte az Ápolók Nemzetközi Napját. A jeles alkalomhoz kapcsolódóan, 2015. május 28-án, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ ápolóit köszöntötték.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az Ápolók Nemzetközi Napját világszerte megünneplik. Hagyományos időpontja május 12., annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale brit ápolónő, a modern nővérképzés, valamint a betegellátás reformjának elindítója, az ápolóképzés kiemelkedő alakja.Az SZTE 7 fakultásán folyik egészséggel kapcsolatos képzés


„Megtiszteltetés, hogy Önökkel szemben állva köszönhetem meg azt a munkát, amelyet nap, mint nap végeznek. Önökben azokat az embereket tisztelem, akikre rábízhatom magam és családtagjaim ápolását, abban a reményben, hogy Önökben értő, megértő és gondoskodó embereket találok”- köszöntötte a május 28-i ünnepség résztvevőit Bari Ferenc. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar dékánja elmondta: napjainkban az egészségügyi területeken alkalmazott egyik legfontosabb képzési elv, hogy az egészségügyi ellátás szereplői együtt dolgoznak, hiszen csak csapatként értelmezhető az a közösség, mely a betegek gyorsabb és hatékonyabb gyógyulását segíti elő.


A Szegedi Tudományegyetem hét karán folyik egészséggel összefüggő képzés. Az Általános Orvostudományi, a Fogorvostudományi, a Gyógyszerésztudományi, valamint az Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar mellett, az egészségnevelésben azok a pedagógusok is részt vesznek, akik a Juhász Gyula Pedagógusképző Karon végeznek. A Bölcsészettudományi Karon diplomázó pszichológusok az ápolókkal, gyógytornászokkal közösen segítik a betegek gyógyulását és rehabilitációját. Az egészségügy ki nem mondott szereplői pedig, azok a Gazdaságtudományi Karon tanuló közgazdászok, akik az egészséggazdasággal foglalkoznak.Egy nagy családot alkotnak az az egészségügyben dolgozók


Bari Ferenc professzor hangsúlyozta: az egyetem alapfeladata az oktatás, melybe az ápolók is részt vesznek, a jövő szakembereit pedig csak nyugodt alkotólégkörben lehet képezni. Az oktatás mellett az ápolók és az alapellátásban dolgozók tevékeny részesei az eredményes kutatómunkának is. A nehéz gazdasági és munkahelyi körülmények ellenére is meg kell őrizni a hivatásérzetet és a kollégák megbecsülését – tette hozzá. „Amikor egymást ünnepeljük, legyenek büszkék arra, hogy itt dolgoznak nálunk, hogy egy nagy család tagjaiként, megbecsülést kiérdemelve tudjuk Önöket köszönteni. Ne csak a mai nap legyen ünnep, hanem minden alkalom, amikor egy beteg gyógyultan hazatér, minden orvos avatás, minden diplomaosztó, hiszen ezekhez a sikerekhez Önök is hozzájárultak!” – zárta köszöntőjét.A világ legnehezebb hivatása


Az ápolás a világ legnehezebb hivatása, napi 24 órát, 52 hetet és 365 napot jelent. Emellett odaadást is jelent, hisz az ápolók tiszteletüket, a tudásukat is átadják – fogalmazott Facskó Andrea. Az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke Florence Nightinghale szavait idézte: „Az ápolás szent és tiszta hivatás, hiszen a szenvedőnek enyhülést, a haldoklónak könnyebbséget, a gyógyulónak életet ad.” Kiemelte: a jelenben, a múltban és a jövőben is az egészségügyben dolgozók munkája és az ápolás az, ami a fundamentum, egy olyan alap, amire lehet építkezni. Nightinghale nevének jelentése fülemüle, mely ugyan egy kicsi madár, de hangja gyönyörűen szól. „Lehet, hogy kicsik vagyunk, de a hangunk messze érhet, így a jövőbe vetett hitünket nem szabad elveszítenünk. Hálás vagyok, hogy a számos nehézség ellenére is, a klinikai központ minden helyzetében fáradhatatlanul helyt állnak!” köszönte meg az ápolók áldozatos munkáját.A változások motorjai


Az Ápolók Nemzetközi Napját az Ápolók Nemzetközi Tanácsának kezdeményezésére ünnepeljük világszerte. A Tanács minden esztendőben kiad egy állásfoglalást, melyben az egészségügyi ellátás helyzetére hívja fel a világ figyelmét. Az idei esztendő jelmondata: az ápolók a változások motorjai – ismertette Balogh Dénes. Az ápolók a legnagyobb számú egészségügyi dolgozói közösség. Így aztán kiemelt helyzetben vannak, mert növelhetik a betegellátás hatékonyságát. A mindennapos munkában az ápoló döntéseivel akár naponta többször is befolyásolja az ellátást és az egészségügyi rendszer költséghatékonyságát - idézte az állásfoglalás néhány gondolatát.


A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ főápolója elmondta: a világnap alkalmából Budapesten rendezett tüntetés megmutatta, hogy a társadalomnak és az egyéneknek is szüksége van az ápolókra, az egészségügyben pedig a változtatásokra. „Remélem, hogy a változásokba vetett hit és erő megmarad. Megmarad a hivatástudatunk és elkötelezettségünk” – mondta.A csapat ereje


A társadalom és az egyén részéről fokozódó minőségi elvárások, ugyanakkor nem megfelelő anyagi források állnak rendelkezésre. Ma az egészségügyben átalakulás figyelhető meg; a növekvő munkaterhek, az elvándorlás és az utánpótlás hiánya miatt csökken a szakdolgozói létszám, melynek hatására nő a kórházi kezelések hossza, a halálozások száma – vázolta az egészségügy helyzetképét Arany Ida. A Csongrád megyei vezető ápoló hozzátette: a nem megfelelő anyagi és munkahelyi körülmények miatt az ápolók testi és lelki egészsége romlik, korai kiégés jelentkezik. Hangsúlyozta: a fejlődés szükségszerű, a problémák megoldásáért, az új kihívások leküzdésért az egyéneknek ki kell lépniük a komfortzónából. Ezáltal javul az önbecsülés, gyarapszik a tudás, nő az egyén és a csapat ereje.A látásmódunkon kell változtatni, akkor a problémák értékké válhatnak. Vegyük észre a mások által teremtett értékeket és becsüljük meg egymást” – hívta fel a figyelmet.Az áldozatos munka elismerése


Az ünnepségen köszöntötték a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ nyugállományba vonult munkatársait.


Emlékplakettet és díszoklevelet vehetett át: Bába Istvánné, Bálint-Nagy Istvánné, Bársony András, Bende Istvánné, Csányiné Zrínyi Ilona, Dr. Tábori Zoltánné, Hajdú Károly, Kallósné Hanzó Ágnes Anna, Kaposvári Péterné, Kis Jánosné, Korpa Lajosné, László Józsefné, Mandák Jánosné, Menczel Szilveszterné, Oláh Pálné, Osztrogonac Valéria, Petre Béláné, Rabi-Kiss Katalin, Róta Béláné, Sárfi Tamás Józsefné, Siha Ida, Sipos Gyuláné, Szabó Lászlóné, Tamásiné Török Edit és Tóth Vincéné. A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ „kiváló ápoló” címet adományozott Hasznosné Bankó Ágnesnek, a Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály munkatársának, és Kószóné Czikora Juditnak, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika munkatársának. A „kiváló gyógytornász” címet Lenkó Mónika, a Központi Fizioterápiás Részleg és Oktatási Csoport munkatársa vehette át.


A Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elismerő oklevelet és emlékérmet adományozott Czékusné Farkas Mónikának, a Sebészeti Klinika munkatársának, Lövész Bélánénak, az I. számú Belgyógyászati Klinika munkatársának, Mészáros Rozáliának, a Bálint Sándor Szeretetotthon munkatársának a kiváló gyakorlati oktatómunkáért, a szakember utánpótlás biztosítása érdekében tett erőfeszítésekért.


A Klinikai Központ elismerése és köszönete megnyilvánulásaként elismerő oklevelet adományozott azon munkatársainak, akik a 2015-ös influenzajárvány idején példamutató ápolói attitűdről tettek tanúbizonyságot, a rendkívüli helyzetben szabadidejüket feláldozva, önként vállalták a segítségre szorulók ellátását. Az elismerésben Badó Tímea ápoló, Balla Tímea onkológiai szakápoló, Bárszky Orsolya ápoló, Bolgár Zsuzsa ápoló, Csonka Kitti ápoló, Fedina Jánosné ápoló, Haklik Melinda diplomás ápoló, Keresztúri Tóth Attiláné ápoló, Mészárosné Bakó Enikő ápoló, Mikusik József ápoló, Molnár Hajnalka diplomás ápoló, Mórocz Anikó onkológiai szakápoló, Rossuné Velencei Csilla onkológiai szakápoló, Süveg Lászlóné ápoló, Tóth-Baranyi Zsolt diplomás ápoló és Varga Dzsenifer ápoló részesült.


A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezete a kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozók munkájának elismerésére ’Pro Curatio Valetudine’ díjat alapított, melyet immár hagyományosan az Ápolók Nemzetközi Napján adnak át. A MESZK Csongrád Megyei Területi szervezete elnöksége a Pro CuratioValetudine díjat 2015-ben Dörmő Sándornénak adományozta.


SZTEinfo –Gajzer Erzsébet

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.