SZTE Info

_MG_9200-001

Díjat kaptak az SZTE hallgatói közül az alkotói, előadói vetélkedők, a sportversenyek legjobbjai

Világbajnokot is ünnepeltek az SZTE tehetségei között. Szabó Gábor, az SZTE rektora és Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester mondott köszöntőt azon a gálán, amelyen átadták a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak kiírt előadói versenyek és alkotói pályázatok díjait, valamint a Jó tanuló, jó sportoló okleveleket, illetve a Sófi Alapítvány elismeréseit.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

„… a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégsem adjuk fel…” – a Valahol Európában musical slágerével kezdődött 2016. december 6-án az a díjátadó gála, amelyen a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatói közül azokat köszöntötték, akik az alkotói vagy előadó művészetekben, vagy a sportban, vagy a kutatómunkában is jeleskednek, miközben tanulmányi kötelezettségeiket ugyancsak teljesítik. A Dés-Nemes dalt Szondi Tamás, az SZTE Kulturális Iroda által meghirdetett Egyetemi Zenei Verseny egyik díjazottja énekelte el a közönségnek. Köztük például az ünnepekteket jelenlétükkel megtisztelő dékánoknak.

 

 

A tehetség „hasznai”

„Milyen haszna származik egy egyetemi hallgatónak abból, ha többet nyújt, mint a kötelező?” A kérdésre nem csak a riporternek válaszolt Szabó Gábor rektor, mikor köszöntőjében elmondta: minden fiatalt gazdagabbá tesz, ha a választott pályájára készülve olyan hobbit űz, vagy olyan tevékenységet is kipróbál, amellyel másoknak is örömet szerez. Arról nem is szólva, hogy sokkal jobb egy olyan egyetemre járni, ahol a hallgatók a művészetek vagy a sport terén, és a kutatómunkában is kipróbálhatják magukat, mint egy szűk szakmai sávon mozgó intézménybe, ahol csakis a tanulmányokkal lehet foglalkozni.

 

A Szegedi Tudományegyetem nemes hagyományainak egyike, hogy alkotói tevékenységre ösztönzi hallgatóit, és 25 éve díjazza is azokat a fiatalokat, akik részt vesznek az intézmény Kulturális Irodája által hirdetett, a művészetekhez kötődő pályázatokon. A művészetpártoló és sportembernek számító Szent-Györgyi Albert, az SZTE Nobel-díjas rektora örökségére is emlékeztetett Szabó Gábor, mikor kiemelte: ugyancsak az SZTE küldetése, hogy elismerje a tanulmányaik mellett a sportban is eredményes hallgatókat. E sorba illeszkedik a választott szakmájukban már hallgatóként is a legtehetségesebbek közé sorolható fiatalok díjazása. E lehetőséget bővíti az SZTE Tehetségponttal együttműködő Sófi Alapítvány.

 

tehetseg_dijatado
A díjátadón készült képek megtekinthetők itt.
 


A „sófisok”

A Szegedi Tudományegyetem 2008-ban létrehozott Tehetségpontjával szorosan együttműködik a 2001 óta létező Sófi József a Szegedi tehetségekért Alapítvány. E magánalapítvány 2016-ig több mint 17 millió forintot juttatott a szegedi egyetemistáknak hallgatói ösztöndíjra.

 

A Sófi Alapítvány nem csupán díjakkal és ösztöndíjakkal, hanem közösségépítéssel is formálja a fiatalokat. A Sófi Alapítvány díjait ugyanis olyan közszereplő nyújtja át, akivel külön is találkozhatnak, beszélgethetnek az egyetemisták. A Sófi Alapítvány 2016-os díszvendége: Pál Tamás, Liszt Ferenc-díjas karmester, Kiváló Művész.

 

A tehetség és a „celeb” közötti különbségek vázolásával kezdte köszöntőjét Pál Tamás. Anekdotaként idézte a kérdés-feleletet: „Ki a „celeb”? Aki mindent megtesz azért, hogy minél többen ismerjék, s amikor ezt eléri, feltesz egy fekete napszemüveget, hogy senki se ismerje fel.” A tehetségről szólva utalt a Valahol Európában című musicalből elhangzott, a gálát indító dal soraira: „… Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás…” Mert a tehetség valamivel többet vagy másképpen tud, mint a többiek, a többség.

 

– A tehetséges embernek nem könnyű beilleszkednie abba a társadalmi közegbe, ahonnan másságával kiemelkedik – jelentette ki a karmester. Szerinte a tehetséget kibontakozásában és beilleszkedésében leginkább a tanár és a mecénás segítheti. A tanár és a mecénás akkor jó segítő, ha akkor is a tehetséges ember mellett áll, ha a tehetség éppenséggel – rossz korszakát élve – maga ellen dolgozik, és akkor is, ha a tehetség szárnyal – fogalmazott Pál Tamás, aki külön is megköszönte az ünnepségen jelenlévő Sófi Józsefnek, hogy a Szegedi Tudományegyetem tehetséges hallgatóinak ösztöndíjaival újabb és újabb esélyt ad, hogy szárnyaljanak.

 

Az SZTE Tehetségponthoz tartozó Sófi József a Szegedi tehetségekért Alapítvány díjait Szabó Gábor, az SZTE rektora és Pál Tamás karmester adta át. Az SZTE Sófi Alapítvány különdíjasai: Iván Sára (SZTE Zeneművészeti Kar), Kovács Balázs (SZTE Bölcsészettudományi Kar), Mészáros János (SZTE Természettudományi és Informatikai Kar), Szili Petra (SZTE TTIK).

Az SZTE Sófi Alapítvány kuratóriumi díjasai: Paluch-Kujáni Yvett (SZTE BTK), Rózsa Katinka (SZTE BTK).

 

A „sófisok” köszöntését követően Babits Mihály: Csillag után című versét a szavalóverseny díjazottja, Lengyel Kelementina mondta el.

 

 

Világbajnok sportoló a jól tanulók között

Világbajnok hallgatóját köszöntötte a Szegedi Tudományegyetem: Jéri Tamás, a mezőgazdasági mérnöki szak hallgatója ugyanis a gyorsított korongvadászat új bajnoka. Az SZTE Mezőgazdasági Kar tehetsége immár glóbuszunk legjobbja, hiszen a londoni rendezésű viadalon 200 korongból 198-at eltalált. A többszörös EB és VB helyezett, 2016-ban a Compak Sporting Világbajnokságon világbajnoki címet szerzett egyetemista immár az olimpiára készül. Jéri Tamásnak a Rektori elismerő oklevelet Szabó Gábor nyújtotta át.

 

Az SZTE négy hallgatója nyerte el 2016-ban a „Jó tanuló, Jó sportoló” elismerést, a kupát. A nők kategóriájában Bognár Anna (SZTE BTK, pszichológia szak) sportága a quadratlon, Süli Szabina (SZTE Állam- és Jogtudományi Kar, politológia szak) atléta, futásban a legjobb.

A férfi kategóriában Stumpf Csaba (SZTE Általános Orvostudományi Kar) sportága a judo, míg Szelepcsényi Zsolt (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, programtervező informatikus szak) atlétizál: futó.

 

 

Műkedvelő művészpalánták

A 2016-17. tanév I. félévében is nemes vetélkedésre hívta az előadó-művészetekben és az alkotásban megmérettetésüket vállaló egyetemistákat az SZTE Kulturális Iroda. A neves szakemberekből álló zsűri szerint a legjobbak pénzjutalomban részesültek, valamint Rektori elismerő oklevelet, egy-egy szál rózsát és – tekintettel Mikulás közelségére – egy-egy csoki figurát kaptak ajándékul.

 

tehetseg_dijatado_masodik
Képgaléria a rendezvényről.
 


A „Szabadság, szerelem” Verspályázat zsűrijének tagjai: Annus Gábor főszerkesztő (tiszatajonline), Egyed Erika kulturális szervező (SZTE Kulturális iroda). Az I. és II. helyezett – Erdei Anna (SZTE ÁOK PhD-hallgató) és Décsi Bálint (SZTE TTIK molekuláris bionika mérnök szakos egyetemista) – elismerését Szabó Gábor rektor és Annus Gábor adta át.

 

A versbarátokat a Ne félj című Pilinszky János költeménnyel az egyetemi szavalóverseny díjazottja, Péter Lea ajándékozta meg.

 

Az Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyre jelentkező 22 fiatal teljesítményének értékelésre vállalkozó zsűri elnöke Szabó Gabi színművésznő (Szegedi Nemzeti Színház), tagjai: Barnák László színművész/rendező (Szegedi Nemzeti Színház), Balog József újságíró, a MASZK művészeti vezetője, Tajti Gabriella irodavezető (SZTE Kulturális Iroda) volt. A díjakat Szabó Gábor rektor és a zsűrit képviselő Balog József adta át az I. helyezett Péter Leának (SZTE BTK pszichológia szak), a II. helyzetett Mihálffy Kingának (SZTE BTK magyar szak), illetve a III. helyezett Lengyel Klementinának (SZTE JGYPK ének-zene szak) és Annus Szabolcsnak (SZTE BTK szociológia szak).


versmondo_verseny
Az Egyetemi Vers- és Prózamondó Versenyen készült képek megtekinthetők itt.
 

 

Az Egyetemi Zenei Verseny díjátadójára Sári Tekla gordonka játéka is ráhangolta a közönséget.

A több kategóriában is népes versenyzők zsűrizésében részt vett Katona Judit igazgató (Király-Kőnig Péter Zeneiskola), Gyüdi Sándor főigazgató (Szegedi Nemzeti Színház), Németh Miklós (Fool Moon), Klebniczki György zongoraművész (SZTE ZMK), Varga Kornél gitáros, zeneszerző, népzenész (Fabula Rasa, Zűrös Banda). A döntnököket a díjátadón Katona Judit és Varga Kornél képviselte. Ők Szabó Gábor rektorral együtt nyújtották át az elismerést és a jutalmat.

A Komolyzene kategória díjazottjai közül a három I. helyezett: Bindics Blanka (SZTE ÁOK), Böcker Luca Réka (SZTE TTIK, biológia szak) és Sáry Tekla (SZTE Fogorvostudományi Kar); míg a III. helyezett: Rónaszéki Anna Jolán (SZTE Gyógyszerésztudományi Kar).

A Népzene kategória két díjazottja: az „aranyérmes” Csonka Balázs (SZTE JGYPK gazdaságinformatikus szak), és a „bronzérmes” Krett Krisztina Vivien (SZTE ÁJTK jogász szak)

A Könnyűzene kategóriában I. helyezett lett Szondi Tamás (SZTE BTK történelem-etika tanár szak), míg a két III. helyezett: Stayer Fanni (SZTE BTK pszichológia szak) és Kaszab Tamás (SZTE Gazdaságtudományi Kar kereskedelem és marketing szak).

 

A zenészek közül a prím tamburán játszó Csonka Balázs óbecsei dallamokkal örvendeztette meg a közönséget


 

zenei_kis_meret
Az Egyetemi Zenei Versenyen készült képek megtekinthetők itt.

 

A „Szabad élet, szabad madár” Fotópályázat zsűrijében 3 fotográfus – Jámbor Erika, Patai Hédi, Rómer János – mellett, Egyed Erika kulturális szervező, Tajti Gabriella irodavezető dolgozott. A dobogósoknak járó díjakat Szabó Gábor rektor és a fotósok munkáját tárlatnyitójával értékelő Újszászi Ilona, az SZTE közkapcsolati koordinátora adta át a mesterszakos hallgatóknak: Korsós Brigittának (SZTE BTK informatikus könyvtáros szak), Kóti Regina Zsófiának (SZTE BTK orosz nyelv és irodalom szak), valamint Kávai Zsuzsannának (SZTE JGYPK kulturális mediáció szak).

 

A díjazottakat és az őket is ünneplő közönséget is megajándékozta az Universitas Szimfonikus Zenekar. A 2005-ös újjáalakulása óta évente több fellépést is vállaló zenekar kamaracsoportja ízelítőt adott az együtt zenélés öröméből, a zenehallgatás élményét adta. Mert „… a zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégsem adjuk fel…”

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. március 20.

IMG_5825

Több mint 700 szerző 1700 könyve jelent meg eddig a József Attila Tudományos Egyetemi Kiadó és Nyomda (JATEPress) gondozásában. A kezdetben ofszet, ma már digitális nyomdagépen 1991 óta készülnek az SZTE oktatóinak, kutatóinak főként tudományos témájú kötetei, hiszen a kiadó egyik legfontosabb célja, hogy publikálási lehetőséget nyújtson az egyetem munkatársainak. Szőnyi Etelka főszerkesztővel beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • május 25.
  17:00 - 18:00
 • május 27.
  18:00 - 19:00
  Melyek a halogatás leggyakoribb okai? Mit tehetünk ellene? Tudjuk-e befolyásolni a halogatást? Kik halogatnak inkább? A nők vagy férfiak? A fiatalok vagy az idősebbek? Vendégünk a téma 1. számú hazai szakembere, dr. Takács Ildikó halogatáskutató, pszichológus! Az előadás a halogatók jellemzőit, magatartási sajátosságait mutatja be, olyan pszichológiai jelenségek kapcsán, mint az önbénítás, a kudarcfélelem és a tökéletességre törekvés.
 • május 28.
  09:00 - 15:00
  AZ SZTE Innovációs Hét 2019 programsorozat (2019. május 28-30.) 2019. május 28-án veszi kezdetét a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában. A szakmai programokból álló Innovációs Hét első napján az SZTE hallgatói egy gyakorlatorientált workshopon vehetnek részt, ahol üzleti kommunikációról hallhatnak előadást és gyakorlati PR tudásra tehetnek szert. Az esemény nyitánya után megkezdik a diákok képzését, melyet Szelei Balázs a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapesti Gazdasági Egyetem, Miskolci Egyetem oktatója fog megtartani.
 • május 28.
  15:00 - 16:00
 • május 28.
  17:00 - 18:00
  Május 28. és június 1. között kerül megrendezésre Szegeden a III. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál, amelynek külföldi versenyfilmjeit idén is a BTK fordító és tolmács mesterképzésének hallgatói fordították magyarra.