SZTE Info

_MG_6955-001

Az egészségtudományi karok és a klinikai központ mérlege a XXIII. Szent-Györgyi Napokon

Az SZTE XXIII. Szent-Györgyi Napok programsorát idén is a Richter Tudósklub nyitotta, a 4 kar közös díjátadó ünnepsége után szakmai továbbképző előadások zárták. Szent-Györgyi Albert születésének centenáriumi évében, 1993-ban határozták el, s azóta minden év őszén megtartják a szegedi egyetem egészségtudományi karai és a klinikai központ ünnepi rendezvény-sorozatát.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem egészségtudományokhoz kötődő 4 karának, a klinikáknak, az ott dolgozóknak immár 23. éve kitüntetett rendezvénye a Szent-Györgyi Napok. Ilyenkor a nemzetközi eredmények tükrében pillanatnak munkájukra és eredményeikre az SZTE Általános Orvostudományi Kar, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, az SZTE Fogorvostudományi Kar, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar és az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ vezetői és munkatársai.

 

Időszerű téma, az Adherencia – az egyenrangú partnerség gyümölcse című előadás mozgatta meg a Richter Tudósklub interaktív programjának résztvevőit a XXIII. Szent-Györgyi Napok nyitó napján, 2016. november 17-én.

 

Az egészségtudományi karok és a klinikák közös, az elmúlt egy év keresztmetszetét adó és díjátadó ünnepségét 2016. november 18-án tartották az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében.


galeria
A rendezvényen készült fényképek itt megtekinthetőek.
 

A művészet eszközeivel is köszöntötték az egészségtudományhoz kötődő egyetemi polgárokat: Farkas Erzsébet hegedűművész és Kovács Péter harmadéves orvostanhallgató adta elő Jean-Marie Leclair két hegedűre komponált szonátáját.A Nobel-díjas rektor öröksége

– Főhajtás a nagy elődök, különösen Szent-Györgyi Albert emléke előtt; tudományos seregszemle; az egészségtudományok ünnepe és a számvetés ideje a szegedi egyetemen a Szent-Györgyi Napok – emlékeztetett Martinek Tamás egyetemi tanár. A Szegedi Tudományegyetem közkapcsolati rektorhelyettese köszöntötte az intézmény vezetése nevében az SZTE 4 egészségtudományi kara és klinikai központja több napos rendezvényét, a XXIII. Szent-Györgyi Napokat. – Idén is méltán irányítja magára a figyelmet a Szegedi Tudományegyetemnek az élettudományokhoz kötődő négy kara és a klinikai központ, hiszen nehéz financiális körülmények közepette értek el jelentős eredményeket. A szegedi orvos– és gyógyszerészképzés messze földről vonz ide tanulni egyetemistákat – hangsúlyozta a rektorhelyettes. Kiemelte: jórészt az SZTE most ünnepelt karain végezett tudományos munka teszi lehetővé, hogy még mindig jegyzett egyetem a különböző rangsorokban az SZTE.


Először 1994-ben rendeztek Szent-Györgyi Napokat a szegedi egyetemen. Az elmúlt évek hagyományainak és a mérlegkészítés elveinek megfelelően a napi munkát jellemző nehézségek közül a rektorhelyettes megemlítette: az elmúlt tíz évben bizonyos tudomány-metriai mutatók nem a kívánatos módon alakulnak. Ezért fontos, hogy például az SZTE ÁOK és az SZTE GYTK az élére tudott állni egy országos kezdeményezésnek, és jelentős mennyiségű pénzösszeget sikerült elnyernie az Európai Uniótól. – Ha ez a támogatás kiegészül modern kutatásfejlesztési módszerekkel, akkor megfordítható a trend, és a kiváló SZTE tudományos szempontból is a világ élvonalában marad – fogalmazott Martinek Tamás professzor, aki tartalmas tanácskozást kívánt a XXIII. Szent-Györgyi Napok résztvevőinek.

 

 

Az SZTE ÁOK hallgatói között több a külföldi, mint a magyar

Egészséges stabilitás és óvatos optimizmus. Így jellemezte az SZTE Általános Orvostudományi Kar helyzetét a dékán, Bari Ferenc professzor. Beszédében a stabilitás magyarázataként az említette, hogy a 4 orvosképző hely évente 900 diplomás orvost ad át az egészségügynek. – Tehát az SZTE ÁOK hosszú távon készülhet arra, hogy az ország egyik legjelentősebb orvosképző intézménye – összegzett.

 

– Több mint ezer külföldi és mintegy ezer magyar hallgató tanul az SZTE ÁOK-n – jelentette ki a dékán. – Az elmúlt 3 tanévben 200-zal nőtt a külföldi hallgatók száma az előzőekhez képest. Ennek köszönhető, hogy immár többen tanulnak az SZTE ÁOK angol és német nyelvű képzésén, mint a magyaron.

 

Új tudományterületeket feltárva épülhet meg Szegeden 12-14 milliárd forintból az új molekuláris biológiai kutatóközpont. A nők is egyre sikeresebben kapcsolódnak be az SZTE ÁOK tudományos kutatómunkájába – sorolta a dékán. Hozzátette: az universitas nyújtotta előnyöket kihasználva a legtehetségesebb medikusok zenei, vagy fizikus vagy éppen informatikus diplomát is szerezhetnek.

 

Óvatos optimizmusra az ad okot Bari Ferenc szerint, hogy évek óta nem látott fejlesztés időszakát éli az SZTE ÁOK. A klinikakertben sétálók is tapasztalhatják, hogy egyik építkezés és épület felújítás követi a másikat. Példaként említette a dékán az országban egyedülálló, már átadott Telemedicinai kutatóközpontot. A világ élvonalához tartozónak minősítette azt is, hogy olyan új szolgáltatás-rendszert fejlesztenek ki, amely lehetővé teszi, hogy a kutatás bizonyos részei a betegágynál kezdődjenek és ott végződjenek úgy, hogy közben integrációra is lehetőség nyílik. – A fejlesztéseket a betegellátás és az oktatás színvonalának fenntartása mellett zökkenőmentesen vezényeljük le – hangsúlyozta. De a vár, az épület erejét az ott harcoló és dolgozó emberek kiválósága adja. Ezért köszönte az SZTE ÁOK munkatársainak, a régió egészségügyi ellátásában dolgozóknak a munkáját.

 

A XXIII. Szent-Györgyi Napok ünnepségén az SZTE ÁOK dékánja nyújtotta át Dr. Bálint Beatrixnak, a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza főigazgatójának címzetes egyetemi docensi címét. „A Kar Kiváló Oktatója” elismerésben részesült tavaly, a díjat most vette át Dr. Bencsik Krisztina egyetemi docens a Neurológiai Klinikáról. Dékáni dicséretben részesült Szepes Borbála orvostanhallgató a JPEMS programban végzett munkájáért; Hawchar Fatime orovstanhallgató a 2016. évi Apáthy István Emlékérem és Jutalomdíj pályázatra benyújtott kiemelkedően magas színvonalú tudományos pályamunkája elismeréseként.

 

 

A klinikai központ kitüntető napja

A XXIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ általános elnökhelyettese, Lázár György professzor kiemelte az Európai Uniós pályázat zárását, melynek legkiemelkedőbb eredménye az új egészségügyi komplexum, mely kiváló egészségügyi ellátást nyújt a dél-alföldi régióban élők számára. Kifejezte örömét, hogy az összefonódó sürgősségi betegellátó, valamint a 410 ágyas és az új 265 ágyas korszerű klinika szárnyaiban végre megvalósul a betegek egy épületen belüli ellátása.

 

– A fejlesztés magasabb színvonalú betegellátást, javuló költséghatékonyságot, a betegutak rövidülését eredményezi, melyek javítják a betegek és az egészségügyi dolgozók körülményeit és elégedettségét – mondta az SZTE klinikai központ általános elnökhelyettese. A felújított 410 ágyas épületbe modernizált helyükre költözhettek vissza a szervezeti egységek, a 265 ágyas új klinikai épületben pedig valamennyi, tervek szerint beköltöző szervezeti egység elfoglalhatta végleges helyét. Új Dialízis Központot alakítottak ki, amit korszerű, saját tulajdonú gépekkel szereltek fel, másrészt továbbfejlesztették a klinika képalkotó diagnosztikai osztályainak gépparkját és távdiagnosztikai rendszerét.

 

Az idei Szent-Györgyi Napok ünnepségén a Klinikai Központ Emlékérem kitüntetésben részesült Dr. Nagy Ferenc professzor (Belgyógyászati Klinika); Dr. Szabó Ágnes egyetemi docens (Szemészeti Klinika).

A Klinikai Központ Elnöki Dicséretét kapta: Bosch Zoltán (Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika); Hágelmann Endréné (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Klinikai Gazdasági Hivatala); Molnárné Lauly Emese (SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet, DNS laboratórium); Szépné Tóth Katalin (SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatal); Tóth Ferenc (Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika); Varga Henriett (Neurológiai Klinika); Vér Szilvia (SZTE SZAKK Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatás).

Vastaps kíséretében az SZTE Klinikai Központ Elismerő Oklevélben részesült az SZTE I. számú Belgyógyászati Klinika Geriátriai és Krónikus Belgyógyászati Osztály valamennyi munkatársa, a díjat Lövész Béláné osztályvezető ápoló vette át. Ugyancsak a Klinikai Központ Elismerő Oklevelének örülhettek a Kórházhigiénés Osztály munkatársai, Dr. Nagy Kamilla főorvos vette át a bekeretezett diplomát. Elismerő Oklevélet kaptak az Ortopédiai Klinika munkatársai, akiknek a nevében Tóth Kálmán professzor, a klinika tanszékvezetője vitte el a díjat; a Szemészeti Klinika járóbeteg szakellátás dolgozói nevében Balogh Zsuzsanna vezető asszisztens vette át az elsimerést..

A Klinikai Központ Minőségéért díjat Dr. Szabó Mária klinikai gyógyszerész kapta.

 

 

Az SZTE FOK kinőtte épületét

A szegedi fogorvostanhallgatók száma növekedésnek az SZTE FOK épületének a befogadóképessége szab határt – mondta Laczkóné Dr. Turzó Kinga egyetemi docens. Az SZTE Fogorvostudományi Kar dékánja beszédében arra is kitért, hogy az SZTE legifjabb kara szép sikereket könyvelhet el, az itteni képzés iránt a külföldi fiatalok érdeklődése is töretlen.

 

Hagyományaira is büszke az SZTE FOK: a dékán hosszan sorolta, miként emlékeznek a nagy elődökre, milyen nagy figyelmet szentelnek a tehetséggondozásra.

 

„A Fogorvostudományi Kar Kiváló Oktatója” kitüntető címet Dr. Berkovits Csaba, az SZTE FOK Szájsebészeti Tanszékenek adjunktusa vehette át.

 

 

Az SZTE GYTK 95 éves múltja

A gyógyszerészképzés Szegeden 95 éve kezdődött el, és 59 éve önálló kari keretek között folyik. A Szegedi Tudományegyetem kutató- és kiváló egyetemi minősítéséhez, nemzetközi rangsorokban elfoglalt előkelő helyezéséhez az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar eredményei is hozzájárulnak, a kar méretéhez viszonyítva jelentős mértékben.

 

– Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon két nyelven folyik gyógyszerészképzés. A magyar nyelvű képzésben 547 hallgatót oktatunk. Ebben az évben kapacitásszámunknak megfelelően 128 I. éves hallgatót vehettünk fel. Az angol nyelvű képzésünkben jelenleg 51 fiatal folytat tanulmányokat – sorolta Hohmann Judit professzor, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar dékánja.

 

Az SZTE Gyógyszerésztudományi Karon 2016-ban szervezeti változásként összevontuk a Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézetet. Új számítógép parkkal bővült a kar informatikai kabinetje a Szegedi Gyógyszerészképzésért Alapítvány támogatásával. Ez év őszén geotermikus energia ellátáshoz csatlakozott a kari főépület fűtési rendszere. Laborfelújítás történt a Farmakognóziai Intézetben és pályázati támogatással installálásra került egy nagyértékű Orbitrap LC-MS készülék. Ebben az évben 3 új OTKA pályázatot nyertek el a kar kutatói, és a GYTK sikeresen szerepelt az ez évi Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program pályázataiban, illetve eredményes volt az infrastrukturális fejlesztéseket célzó, alapkutatási, valamint a K+F versenyképességi és kiválósági együttműködéseket támogató projektekben.

 

A XXIII. Szent-Györgyi Napok részeként Pro Facultate kitüntetésben részesül Csiszár Zoltánné (SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet); Dr. Georgiádes Ádám PhD hallgató.

A „Szegedi Gyógyszerészképzés Fejlesztésért Alapítvány” díjait Csóka Ildikó, az SZTE GYTK docense, az alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. Életmű díjat kapott Dr. Küttel Sándor, a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. igazgatósága elnöke. Pályadíjat vehetett át Dr. Sárközy András gyógyszerész. A „Kedvessy György pályadíj” nyertesei: Dr. Hegyesi Diána és Dr. Katona Gábor PhD hallgatók, valamint Katona Bálint gyógyszerészhallgató. Az Év Gyógyszerészhallgatója Gyógyszerészi Gondozási - Beteg Tanácsadási Versenyt 1. helyezéséért nyert elismerést az időközben már gyógyszerészdoktorrá avatott Dr. Polyákovity Réka.

 

 

Mesterképzést indított az SZTE ETSZK

– Az egyetemen tudományos munkát végzők és az egészségügyben dolgozók előtt tisztelgünk a Szent-Györgyi Napokon. A prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció is team munka – emlékeztetett Héderné Dr. Berta Edina főiskolai docens, az SZTE Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar általános dékánhelyettese. – E csapatmunkába bekapcsolódnak az SZTE ETSZK képzésein diplomázók, így például az ápolók, a gyógytornászok, a védőnők, a dentálihigiénikusok is.

 

Magas színvonalúak az SZTE ETSZK képzései, növekszik az ide jelentkezők felkészültsége. Örvendetes, hogy elindult a fizikoterápiás mesterszak. Sikeresen szerepeltek a Vöröskereszt és más szervezők versenyein is az ETSZK hallgatói. Az ápoló, valamint a gyógytornász és fizikoterápia szak angol nyelvű képzési programját dolgozzák ki e karon, így hozzájárulnak az SZTE nemzetköziesítéseihez.

 

 

Az örögdiákok szervezete a mai hallgatókért

Az egyetemi hallgatói és öregdiák sportélet, a Medikus Kupa témaköréről hirdetetett pályázatot a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi és Gyógyszerésztudományi Karai Öregdiák Szövetsége. A szervezet elnöke, Dr. Végh Mihály egyetemi docens hallgatói díjat adott át Kocsis Anna Ágnes II. éves orvostanhallgatónak; különdíjban részesítette Dr. Sáry Gyula nyugalmazott belgyógyász osztályvezető főorvost; megosztott első díjat kapott: Dr. Csiák Gyula és Dr. Farmasi Sándor pályázata.

 

A XXIII. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségét követően, kari rendezvényen adták át az SZTE ÁOK és az SZTE GYTK egykori hallgatóinak a jubileumi diplomát.

 

Szakmai előadások, posztgraduális továbbképzést szolgáló workshop zárta a XIII. Szent-Györgyi Napok program-sorozatát.

 

SZTEinfo – Ú. I.

Fotók: Bobkó Anna

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 5. 17:00 - 15. 20:00
  Az SZTE 2017-es Szent-Györgyi emlékév programjaként az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda Minden, ami C-vitamin címmel fotópályázatot hirdetett. A felhívására érkező fényképeket tekinthetik meg a kiállításon. A kiállítást megnyitja: Dr. Datki Zsolt neurobiológus (SZTE ÁOK). Közreműködik: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet). A fotókiállítás 2017. december 15-ig, munkanapokon 8-20 óra között tekinthető meg.
 • december 15.
  06:16 - 06:16
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Somogyi-könyvtár közös, Pedagógiai esték című sorozatának advent váró programjának vendége: Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, akinek az ifjúságért végzett munkáját Pro Urbe Szeged-díjjal és Csongrád megye díszpolgári címével is elismerték már.
 • december 15.
  14:00 - 18:00
  Emlékülés Bellon Tibor halálának 15. évfordulóján. Ez alkalommal a szakmát művelő tanítványok köréből tisztelegnek személyes hangvételű, ugyanakkor kutatási eredményeiket is felvillantó előadásokkal Bellon Tibor emléke előtt. A teljes program a facebook eseménynél és a tanszék oldalán olvasható.
 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.