SZTE Info

Kiemelt_56nyito

1956 egyetemi hősei előtt tisztelgünk: az SZTE-ünnepségen a köztársasági elnök is részt vesz

Magyarország köztársasági elnöke, Áder János jelenlétében a Szegedi Tudományegyetem 2016. október 16-i ünnepsége nyitja meg az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulós őszi országos rendezvény-sorozatát. Az SZTE számos programmal emlékezik arra, hogy a szegedi egyetemen alakult meg 1956. október 16-án a MEFESZ, pattant ki az 1956-os forradalom és szabadságharc szikrája. Az SZTE polgárai regisztrálhatnak az ünnepségre.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az 1956-os forradalom és szabadságharc szegedi egyetemi eseményeire számos programmal emlékezik az SZTE 2016 őszén.

 

 

  … ahol a forradalom szikrája kipattant

Először a szegedi egyetemisták mondták ki 1956 jelszavait és követeléseit. Először a szegedi egyetem oktatói támogatták az ifjú forradalmárokat céljaik megvalósulásában. A genius loci, „a hely szelleme” és a kor hangulata Szegeden nyert formát 1956. október 16-án, amikor a szegedi egyetemisták megalakították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét, a MEFESZ-t, azt az első forradalmi szervezetet, amelynek programját átvették az ország felsőoktatási intézményei, így elindítva az országon végigsöprő forradalmi hullámot.

 

Nem múló büszkeséggel emlékeznek a Szegedi Tudományegyetem polgárai a 60. esztendővel ezelőtti forradalmi napra a 2016. október 16-i ünnepségségen. Az SZTE jubileumi ünnepélye nyitja meg a 60. évfordulós őszi országos rendezvény-sorozatot. 1956 szegedi egyetemi hősei előtt az SZTE ünnepségen tiszteleg Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is.

A 60 évvel ezelőtti szegedi egyetemi eseményekre és hősökre a történelmi helyszínen, az SZTE BTK épületének Auditórium Maximumában emlékeznek az 1956-os hallgatók és oktatók, a díszvendég, valamint a meghívott vendégek egy kisebb köre. Az 1956-os forradalom és szabadságharc jubileumi ünnepség-sorozata folytatásaként az emlékezők megkoszorúzzák az SZTE MEFESZ emlékművét. A 60. évfordulót köszöntve a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa ünnepi ülést tart, ahol beszédet mond Áder János, Magyarország köztársasági elnöke is. Itt vetítik le először az 1956-os szegedi egyetemi eseményekről szóló, a 60. jubileumon tisztelgő Szegedi láng című SZTE-filmet. Az SZTE 1956. Emlékbizottsága 2016. október 4-i ülésén véglegesítette az egyetemi ünnepség-sorozat részleteit.

 

Az SZTE Szenátusának ünnepi ülésére 2016. október 16-án, vasárnap 12 órától az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (Szeged, Ady tér 10.) kongresszusi termébe minden egyetemi polgár hivatalos.

Az SZTE Szenátusának 2016. október 16-i ünnepi ülésére szóló, Prof. Dr. Szabó Gábor rektor és Dr. Fendler Judit kancellár által aláírt Meghívó itt olvasható.

 

Az SZTE 2016. október 16-i programjára csak az egyetemi polgárok, a meghívott vendégek, illetve az újságírók, a médiumok munkatársai regisztrálhatnak itt.

(A szervezők kérik, hogy az SZTE polgárai legkésőbb 2016. október 13-ig regisztráljanak a Szegedi Tudományegyetem 2016. október 16-i ünnepség-sorozatára.)

 

 

  A joghallgatók is büszkék 1956-os elődeikre

„… október 13-án Lejtényi András barátommal, aki szintén joghallgató volt, sétáltunk. Mutatott nekem egy (…) röplapot, amelyen az a követelés szerepelt, hogy az orosz nyelv oktatását tegyék fakultatívvá. (…) én azt javasoltam a barátomnak, hogy ha mi valamit csinálni akarunk, ha föl akarunk lépni valami ellen, akkor azt hatékonyan kellene, tehát alakítsunk egy szervezetet. Ezután elmentünk Tóth Imre (ugyancsak joghallgató) barátunkhoz, s hármasban, egymást szinte túllicitálva adtuk az ötleteket, hogy is nézzen ki, milyen programot vállaljon föl az egyetemistáknak ez az új szervezete” – mesélte Kiss Tamás a MEFESZ megalakulásának történetéről szóló első interjújában, amelyet a Szegedi Egyetem című lap 1990. február 5-én közölt.

 

A MEFESZ megalakításában kulcsszerepet játszó három joghallgatóra ugyanúgy büszkék az SZTE és az SZTE Állam és Jogtudományi Karának oktatói és diákjai, mint a kar egykori dékánhelyettesére, dr. Perbíró Józsefre, aki engedélyezte a MEFESZ nagygyűlést, azon részt vett, majd vállalta a szegedi néptanács elnöki tisztét is.

 

Emléknapot rendez 2016. október 13-án (csütörtökön) 10 órától az SZTE Állam és Jogtudományi Kar. Az SZTE ÁJTK épületének kari társalgójában (Szeged, Tisza Lajos krt. 54.) tartandó emlékkonferencián délelőtt egyetemi kutatók – köztük Prof. Dr. Trócsányi László professzor, igazságügyi miniszter – tartanak előadást, délután mai jurátusok mutatják be pályamunkáikat, 16 órától pedig a Pro Jure Egyesület hívja beszélgetésre a MEFESZ-alapító dr. Kiss Tamást.

A szegedi egyetemi polgárok 14 órától a szegedi Fogadalmi templom altemplomában dr. Perbíró József előtt tisztelegnek.

Az SZTE ÁJTK emléknapján bemutatják Csoma Lajos: Az elfelejtett forradalom című könyvét és levetítik A szegedi szikra című filmet.

 

 

  ’56 tudományos kutatása és helye az oktatásban

„… 5. pont: Követeljük a halálbüntetés eltörlését politikai bűncselekményekben. 6. Új alapokra fektetett, szabad demokratikus választási rendszert követelünk. (…) 8. Március 15-e legyen nemzeti ünnep, állítsák vissza az 1848-as Kossuth címert. 9. Az orosz csapatokat az országból távolítsák el…” – mondták ki a MEFESZ 1956. október 20-i nagygyűlésen a szegedi egyetemisták.

 

A MEFESZ megalakítása, a szegedi egyetem polgárainak a MEFESZ-nagygyűlésen megfogalmazott követelései adták a szikrát az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz. E történelmi jelentőségű mozzanat miként épül be 1956 históriájába és a korszakról szóló tananyagba? E kérdésre válaszol a 2016. október 14-én 10 órakor az MTA SZAB székházban kezdődő és 2016. október 16-án 10 órakor az SZTE Egyetem utca 2. szám alatti épülete falán a MEFESZ-emléktábla koszorúzásával záruló konferencia.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban című tanácskozás 4 szekciója: Új tudományos eredmények 1956 kutatásában, Megtorlás és felsőoktatás, 1956 külföldi tükröződései, 1956 tanítása.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc tudományos kutatása, valamint helye az oktatásban című konferencia részletes programja itt olvasható.

 

 

  Hallgatói mozgalom és fesztivál

A Szegedi Tudományegyetem 2016 őszén többféle módon is emlékezik az 1956-os ifjakra, a 60 évvel ezelőtti forradalomra és szabadságharcra.

 

Az SZTE 21. Őszi Kulturális Fesztivál rendezvényeinek egy része is kötődik az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójához.

A vidék forradalma címmel nyílik meg 2016. október 14-én 14 órakor az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ átriumában az SZTE Klebelsberg Könyvtár Társadalomelméleti Gyűjteménye által összeállított kiállítás.

10 évvel ezelőtt, 2006. október 16-án a Szegedi Nemzeti Színházban volt a bemutatója a SZTEage Szegedi Egyetemi Színpad azóta legendássá vált Utazás című előadásának. Ebből az alkalomból 2016. október 17-én 20 órától a Milleniumi Kávéházban levetítik az előadásról forgatott filmet is.

 

Az SZTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata szervezésében tartják meg a HÖOK ünnepi tisztújító rendezvény-sorozatát, melynek részeként 2016. október 16-án a hallgatói mozgalom előzményeire emlékeznek.

 

Az SZTE 21. Őszi Kulturális Fesztivál különleges csemegéje a „12 óra non-stop Wikipédia szerkesztés 1956-ról az SZTE Klebelsberg Könyvtárban”. A 2016. október 20-án 9 órakor kezdődő program célja, hogy – egyrészt – profi segítők támogatásával minden érdeklődő beletanulhasson a Wikipédia szerkesztésébe, másrészt növeljék és javítsák a weben található 1956-ról szóló tartalmat, különös tekintettel a szegedi eseményekre és a DélmagyARCHÍV anyagára.

Az SZTE TIK elől 2016. október 23-án 15 órakor indul a 60 éve történelmi pillanatok helyszínéül szolgáló szegedi egyetemi épületeket érintő emlékséta, melynek címe: 56 lépés Szegeden.

Az SZTE hallgatói számára hirdetett felhívásra érkező fotókból 2016. november 2-án 17 órakor az SZTE Dugonics téri épülete átriumában nyílik kiállítás, melynek címe: „Szabad élet, szabad madár”.

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. jubileuma alkalmából szervezett szegedi programok közül többet is ismertet az SZTE 21. Őszi Kulturális Fesztivál programfüzete, amely itt elérhető.

 

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.