SZTE Info

Kiemelt_Kovacs_B_100_fr

100. születésnapja alkalmából tanítványok és diplomaták köszöntötték Kovács Béla francia-latin-magyar szakos középiskolai tanárt

Levélben írt köszöntőt a miniszterelnök és az igazságügyi miniszter, énekelt és zenélt a francia nagykövet, verset mondott a klinikai orvos, emlékeit idézte az államtitkárként közismert egykori tanítvány, méltatta tanárát a pedagógussá lett egykori diák… Így ünnepelték háromszáznál is többen Kovács Bélát, a szegedi egyetem gyakorló gimnáziuma legendás francia-latin-magyar szakos tanárát 100. születésnapja alkalmából.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

– Kedves tanárunk, Kovács Béla tiszteletére, 100. születésnapja alkalmából szervezzünk rendhagyó ünnepséget! Az ötletet a Szegedi Tudományegyetem több egysége – így például az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, az SZTE Frankofon Egyetem Központ –, illetve az Alliance Francaise de Szeged is támogatta – árulta el Pálfi György. Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Embertani Tanszékét vezető egyetemi docensen kívül Csernus Sándor, az SZTE BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék egyetemi docense, valamint Dlusztus Imre borszakíró ötlete nyomán szerveződő rendezvényen, 2017. április 21-én, pénteken az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola dísztermében háromszáznál is többen – egykori tanítványok és kollégák, frankofon diplomaták is – köszöntötték a 100 éves Kovács Bélát.


Kovacs_Bela_100_eves

 

Egy évszázados életút

„Kovács Béla Tolcsván, 1917. április 18-án született. Középiskolai tanulmányait Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban (1926-34) végezte; felsőfokú tanulmányait a premontrei kanonokrend Teológiai Főiskoláján folytatta (1934-38), ahonnan közben egy évig Svájcban végzett tanulmányokat (1936-37); latin-francia szakos tanári oklevelét Budapesten, a Pázmány Péter Tudományegyetemen szerezte (1940-41)” – idézte az életrajzot Pálfi György.

 

„Oktató munkáját a Gödöllői Premontrei Gimnáziumban, mint szakvizsgás óraadó kezdte meg (1940-41), majd kinevezett oktatóként folytatta (1941-48) Kovács Béla. Közben katonai szolgálatra kellett mennie (1944. április), melyet szovjet hadifogság követett (1945. március 30-1947). Ezt követően Csongrádon volt egyházi szolgálatban 1954-ig. Oktatómunkáját a közoktatásban a Székkutasi Általános Iskolában (1954. szeptember – 1956. július), majd Szatymazon folytatta (1956. aug.-1962. aug.). Közben elvégezte az ELTE magyar szakát (1958).”

 

„Szatymazról érkezett Szegedre a Radnóti Miklós Gimnáziumba (1962-68), ahonnan később a JATE Ságvári Endre Gyakorló Gimnáziumába került szakvezető tanárként (1968-82) Kovács tanár úr, aki mindkét intézményben elsősorban a francia nyelvet oktatta, s nagy szerepe volt abban, hogy a francia tagozatok mindkét középiskolában folyamatosan a legeredményesebb és a legsikeresebb osztályok közé tartoztak, így növelve az intézmények és Szeged város oktatási potenciáljának hírnevét. Kovács Béla tanítványai az OKTV rendszeres és rendkívül eredményes résztvevői voltak, rendre szerepeltek első tíz hely valamelyikén (nem ritkán első helyén: így 1979, 80, 81-ben) sőt, volt olyan különleges esztendő (1980), amikor négy Kovács Béla tanítvány is került az első tízbe.”

 

„Kovács Béla nagyon sokat tett a francia nyelv- és kultúra megismertetéséért és a magyar-francia kapcsolatok ápolásáért. A francia nyelvi és civilizációs felkészültséget, amelyet tanítványainak adott, sokan használták fel későbbi életükben - olyanok is, akik nem ezen a konkrét területen találták meg hivatásukat. A francia nyelv és kultúra fejlesztésében betöltött szerepét a francia állam két alkalommal ismerte el kitüntetéssel, előbb az Akadémiai Pálma rend lovagi fokozatát kapta meg (1985), majd ugyanennek a kitüntetésnek a legmagasabb (parancsnoki) fokozatát vehette át (2009)” – idézte Kovács Béla legfontosabb életfordulóit az egykori tanítvány, a 100. születésnapi ünnep moderátora, Pálfi György.


Kovacs_B_100_eves_1

A 100. születésnap alkalmából szervezett iskolai ünnepségen Szeged önkormányzata nevében a kulturális bizottság elnöke, Kozma József (SZTE TTIK Geometria Tanszék), valamint a szegedi Radnóti-gimnázium igazgatója, Gál Béla is köszöntötte Kovács Bélát. A gödöllői Premontrei Gimnázium és Öregdiákok küldötte is méltatta az évszázados életutat.

 

 

100 éves bor a 100. szülinapra

– „Ha egy ajtó bezárul előttünk, akkor egy másik kinyílik” – mondják. Tanítványok nemzedékeinek személyes példájával mutatta meg Kovács Béla, miként lehet „nyitott ajtókat” keresni, és azokon belépni egy új világba – fogalmazott Dobi János, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola igazgatója köszöntőjében. Arra is emlékeztetett: a szegedi Radnóti-gimnáziumból érkezett az egyetemi gyakorló gimnáziumba Kovács Béla. Így a legendás francia nyelvtanár személye is összeköti Szeged két gimnáziumának históriáját. Az igazgató szerint, ha egy szóval kellene jellemezni Kovács Béla életét, akkor ez a szó: a TELJESSÉG, mert életében, hivatástudatában, hitben úgy dolgozott, hogy mindenre figyelt, miközben világa középpontjába a diákot, a tanítványt helyezte.

 

100 éves bort nyújtott át a szülőfalu, Tolcsva község nevében a település alpolgármestere, Pogácsás László a 100 éves ünnepeltnek.

 

– „Ahány nyelv, annyi élet” – mondják. A frankofon kultúrával lettek gazdagabbak Kovács Béla tanítványai – vélekedett Dlusztus Imre borszakíró, aki kilenc osztálytársával egyetemben vett részt a volt francia tanáruk, Kovács Béla 100. születésnapja alkalmából szervezett ünnepségen. A szegedi egyetem egykor „Ságvárinak” nevezett gyakorló gimnáziumában franciául tanuló Dlusztus Imre ötlete nyomán a tolcsvai származású Kovács Béla a világ egyetlen 100 pontos borásza, Áts Károly Tokaj-hegyaljai borából kapott szülinapi ajándékot. – Az alkalmi címkével ellátott több mint kétszáz palackra személyes üzenetet írhattak a tanítványok – árulta el a borszakíró. – Én „csak” annyit írtam Béla bácsinak, ajánlásként, csupa nagybetűvel: A TANÁRNAK…


Kovacs_B_100_koszontok

 

A francia kultúra dicsérete

Franciául és magyarul, váltakozva beszéltek a hozzászólók Kovács Béla 100. születésnapi ünnepségén.

 

Az igazságügyi miniszter, Trócsányi László az SZTE Állam és Jogtudományi Kar professzora levélben köszöntötte az ünnepeltet. A méltató sorokat az SZTE Frankofon Egyetem Központ nevében Kruzslicz Péter (SZTE ÁJTK) olvasta fel.

 

Eric Fournier budapesti francia nagykövet is ecsetelte Kovács Bélának a francia kultúra magyarországi népszerűsítése, a francia nyelv oktatása érdekében tett erőfeszítéseit és érdemeit. Nem csak meleg szavakkal, de meglepetés-koncerttel is ajándékozott a diplomata: énekelve és zenélve adott ízelítőt a francia sanzon és dzsessz örökérvényűségéből. Kovács Béla 100. születésnapi ünnepe a francia kultúra dicséretévé növekedett.

 

Francia bordalt adott elő a Vox Nova kórus. Verlaine költeményét szavalta el Novák Zoltán, az SZTE Általános Orvostudományi Kar gyermekgyógyász oktatója. A Pálfi Zsombor-Kuzma Levente páros „zenés slam” produkciója után dalra fakadt a tanárát ünneplő közönség is: felcsendült a „Ma Normanie…”

 

 

Tanítványok emlékei

Az általános műveltséget gyarapító tanárt köszöntötte 100. születésnapja alkalmából Orbán Viktor. Magyarország miniszterelnökének levelét és jó kívánságait az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára, Novák Katalin tolmácsolta – a családi és diákkori emlékek felidézését követően. Ugyanis az EMMI külkapcsolataival is foglakozó államtitkár számára Kovács Béla távoli rokon is, nem csupán a szigorúságáról is emlékezetes francia nyelvtanár alakja.


Kovacs_B_100_eves_koszontok


Ady-verset, Mécs László-sorokat idézve köszönte a köszöntőket Kovács Béla. A 100 gyertyával díszített tortát tanítványaival beszélgetve kóstolgatta.


Kovacs_B_100_torta

 

Egy kiváló pedagógus munkájának messzire kiterjedő hatását igazolták a pedagógus Kovács Bélát köszöntő volt „radnótis” és egykori „ságváris” diákok történetei.

 

– Már általános iskolásként is tanított a „kis Ságváriban” Béla bácsi, mikor a francia nyelvet számunkra megalapozó Nemes Gábor tanár úr Franciaországban épp ösztöndíjas volt. Később a gimnáziumban is tanárom lett Kovács Béla, akitől azt a tudást, azt az igényességet, lendületet láttam, amit később a pedagógus pályámon is mintaként követtem – válaszolta a 100. szülinapra készült tortának egy szeletét falatozva, kérdésünkre válaszolva Pignitzky Beáta, az SZTE gyakorló gimnáziuma magyar-francia szakos tanára. – Béla bácsi tanórán kívüli tevékenységének is sokat köszönhetek: franciaországi csere utazásokon vehettünk részt, UNESCO-szakkört tartott, ahol felkészített minket a nyelvvizsgára azokban az években, amikor még ez a lehetőség rendkívülinek számított. Bátorított minket, több diákot is indított az OKTV-re. De az is újdonságnak számított akkoriban, hogy a beszélt nyelv elemeit igyekezett átadni. A lépésről lépésére felépítetett, az olvasmányokra, szókincsbővítésre és nyelvtani ismeretekre, az írásbeli és a szóbeli készségekre alapozó nyelvtanítás módszerét is tőle tanultam, majd adtam tovább – más tanítványaival egyetemben. Hozzám hasonlóan francia nyelvtanár lett például Könczöl Lívia, aki Béla bácsival közös tanítványunk, vagy Béla bácsi unokája, a szegedi Deák gimnáziumban tanító Piros Éva is.


Kovacs_B_100_Pigniczky


– Meghatározó, markáns tanár egyéniség Béla bácsi, ő indított el a pályámon – mosolygott a tanítványaival beszélgető ünnepeltre Veressné Farkas Ildikó. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar Romanisztika Intézet Francia Nyelvi és Irodalmi tanszék adjunktusa emlékeit idézve említette: Franciaország földrajzát is számon kérte, például a térképen is meg kellett mutatni, melyik folyó vagy város hol található. – Mert Béla bácsi a nyelvtanítást összekapcsolta a civilizáció és a kultúra átadásával. Számára sem közhely, hogy „a nyelv nem létezik kultúra nélkül.” – idézte az összefüggést az egyetemi oktató. – Anyanyelvünk ismeretének az elmélyítésében is segít, ha megismerjük egy másik nemzet kultúráját és kommunikációs szokásait. Egy másik nyelv ismerete segít kitörni a provincializmusból, a szellemi nyitottságot szolgálja, a kíváncsiság kielégítésének eszköze lehet – érvelt Farkas Ildikó. Az SZTE oktatójának a tapasztalatai szerint tanítványaik diplomázás után szinte azonnal munkát találnak, pályájuk igazolja: egyetemi szinten is érdemes franciául tanulni.


SZTEinfo – Újszászi Ilona

Fotók: Ú. I.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 18.
  10:00 - 14:30
  A Paál Zoltán díj átadása. A Katalízis Munkabizottság elnökének megválasztása. Sápi András (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Tervezett Katalízis: Nano- és in-situ technológiákkal a nagy aktivitás és szelektivitás felé. Havasi Viktor (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, PhD munka bemutató) – Ritkaföldfémekkel dópolt stroncium-aluminátok hasznosítása a fotokatalízisben. Ádám Adél (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Nikkel nanorészecskék előállítása, jellemzése és felhasználása katalizátorként SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék). Varga Gábor (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Átmenetifém-aminosav komplex-CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik. Mészáros Rebeka, Ötvös Sándor Balázs, Varga Gábor, Kocsis Marianna, Pálinkó István, Fülöp Ferenc (SZTE Gyógyszerkémiai Intézet) – Hatékony heterogén ezüst katalizátor fejlesztése terminális alkinek közvetlen nitrillé alakításához. Gyulavári Tamás Zsolt (SZTE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék) – Látható fénnyel gerjeszthető titán-dioxidok előállítása és jellemzése. Musza Katalin (SZTE Szerves Kémiai Tanszék) – Cu/Cu2O nanorészecskék szintézise, jellemzése és katalitikus aktivitásuk egy kapcsolási reakcióban. Tungler Antal (MTA Energiatudományi Kutatóközpont) – Gyógyszeripari szennyvizek ártalmatlanítása és hasznosítása.
 • december 19.
  10:00 - 16:47
  Az MTA Elektrokémiai Munkabizottság tudományos ülésének programja: Janáky Csaba (SZTE) – Új eredmények és kutatási irányok a szegedi fotoelektrokémiában. Kormányos Attila (SZTE) – Vezető polimer alapú összetett elektródok fotoelektrokémiája. Samu Gergely Ferenc (SZTE) – Optikailag aktív perovszkit elektródok vizsgálata. Kovács Noémi (ELTE) – Titánötvözetek elektrokémiai stabilitásának vizsgálata kettős potenciodinamikus vezérlést alkalmazó módszerekkel. Szekeres Krisztina Júlia (ELTE) – Vezető polimerfilm elektródok elektrokémiai és morfológiai vizsgálata. Pap Sándor József (MTA Energiakutató) – Réz(II)-peptid komplexek tervezése O2 elektrokatalitikus termeléséhez. Péter László (MTA Wigner) – Cirkónium elektrolitikus hidrogénezése. Tóth Péter Sándor (SZTE) – Grafén és egyéb kétdimenziós nanoszerkezetek (foto)elektrokémiai vizsgálata. Pajkossy Tamás (MTA TTK) – Egyebek. A rendezvény szervezője: SZAB Kémiai Szakbizottság Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Munkabizottság.
 • december 19.
  15:00 - 17:00
  SZAB Orvostudományi Szakbizottság Sprottudományi Munkabizottság.
 • *
  december 19.
  17:00 - 18:30
  Mikszáth Kálmántól kezdve Wass Alberten át Oravecz Imréig több író, illetve számos tanulmány tudós szerzője is foglalkozik az amerikai kontinensen diaszpórában élő magyarok helyzetével. Újszászi Ilona újságíró, az SZTE közkapcsolati koordinátora legújabb riportkönyvében családtörténetekkel válaszol a kérdésre: Hogyan lettek ők „amerikai magyarok”? A fotókkal, számokkal, tényekkel illusztrált könyvbemutatón szó esik az amerikai bevándorlási hullámok különbözőségeiről és tanulságairól, ami segítheti a napjainkban Európát érintő migrációs válság értelmezését is.