SZTE Info

Még három napig lehet pályázni az SZTE ÁOK Klinikai Módszertani Pályázatára

Az SZTE Általános Orvostudományi Kara Klinikai Módszertani Pályázatot hirdet, melynek célja, hogy fiatal, de már tapasztalattal rendelkező klinikai szakemberek külföldi tanulmányút keretében, új, a betegellátásban közvetlenül hasznosítható módszert, műtéti technikát sajátítsanak el. A pályázat benyújtási határideje 2017. április 7. (péntek).

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A támogatás 4 (maximum 6) hetes külföldi tanulmányutat finanszíroz 2017 második félévében, amelynek célja valamely új metodika elsajátítása, gyakorlása olyan európai intézményben, amely az adott szakma vezető intézményei közé tartozik.


A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat témáját képező szakvizsgával, de a szakvizsga elteltét követően még 10 éven belül kell lennie (2007-ben megszerzett szakvizsgával még pályázható a támogatás).


A pályázó által benyújtandó anyagok:

  • Önéletrajz, melyben a pályázott tanulmányúttal kapcsolatos személyi kompetenciák kerüljenek részletesen ismertetésre; nyelvismeret, valamint a tudományos teljesítmény, nemzetközi és hazai konferenciákon való aktív részvétel (előadás és poszter) szintén legyen része az életrajznak (max. 2 oldal)
  • Publikációs jegyzék
  • A szakmai út ismertetése, a cél intézmény pontos megjelölése, az ott töltendő tanulmányút hosszának megadása, a tanulmányút indoklása (max. 1 oldal)
  • Szervezeti egység vezető ajánlása, annak alátámasztása, hogy a pályázó kiutazása egyaránt szolgálja annak szakmai előmenetelét és az adott klinika betegellátó tevékenységének fejlődését (max. 1 oldal).
  • A fogadó intézmény vezetőjének befogadó levele

Abban az esetben, ha 4 hetet meghaladó tanulmányútra pályázik, akkor azt külön kell indokolnia, és azt a szervezeti egység vezető ajánlásába is bele kell foglalni.


A pályázatot az aláírásokat követően pdf formátumban Sasi-Pokriva Eszternek kell elküldeni e-mail-ben (sasi-pokriva.eszter@med.u-szeged.hu) 2017. április 7. (péntek) határidővel.


A Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: Klinikai Módszertani Pályázat


Egy kinyomtatott, eredeti aláírt példányt kérünk leadni a Dékáni Hivatalban.


A pályázatokat az SZTE Általános Orvostudományi Karának Tudományos Bizottságából felkért öttagú bíráló bizottság bírálja el. A bizottság döntéséről a pályázó 2017. április 27. határidővel e-mailben kap értesítést.

 

A pályázat által támogatott tételek:


Az utazás költsége max. 150 eFt (Repülővel, vonattal vagy autóbusszal történő utazás esetén az SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodáján keresztül kell intézni a jegy beszerzését; saját gépjárművel való utazás esetén a hatályos dokumentáció kitöltésével lehet az üzemanyag díjat UTÓLAG igényelni. Az utazás költségeit - bármilyen formában is történjen – kizárólag egy oda- és egy visszaútra fedezi a támogatás.)


A szállás költsége max 40 EUR/nap (Erősen indokolt esetben lehetséges 50 EUR/nap.) (Preferált megoldás a fogadó intézmény vendégszobájának/vendéglakásának igénybevétele. Ha erre van lehetőség, akkor a fogadó intézménnyel tudatni kell, hogy a SZTE Nemzetközi Utazásszervezési Irodája által megbízott cég ajánlattételi kéréssel fogja őket megkeresni. Lehetőség van arra is, hogy a kiutazó helyben fizeti a szállás költségét, majd hazaérkezését követően számla ellenében visszaigényeli azt.)

Napidíj a hatályos rendelkezéseknek megfelelően. A napidíj 30%-a, de max. 15 EUR után nem kell adót fizetni, az e feletti összeg azonban adóköteles.


A tanulmányút végeztével, a hazaérkezést követő 2 héten belül a pályázatot elnyert kollégának úti beszámolót kell készítenie (max 1 oldal), amelyet a szervezeti egység vezetőjének előzetesen véleményeznie és ellenjegyeznie kell. A tanulmányút eredményéről szóbeli beszámolót is kell tartania a támogatott kollégának a kiküldő szervezeti egység Kari Hírlevélben előzetesen meghirdetett referálóján, amelyen a Kar vezetői is részt fognak venni. A szóbeli beszámolót a hazaérkezést követő 4 héten belül kell megtartani.


A támogatott kollégával a Kar támogatási szerződést köt a kiutazást megelőzően, amelyben az is rögzítésre kerül, hogy abban az esetben, ha a támogatott a tanulmányutat követően 3 éven belül munkaviszonyát megszünteti a Szegedi Tudományegyetemen, akkor a támogatási összeget köteles visszafizetni.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. július 02.

nyito

6 ezer oldalnyi dokumentum, 4 órán át tartó megbeszélés – ez a Szegedi Tudományegyetem vezérkarában az átadás – átvétel mérlege. Dr. Rovó László orvosprofesszor az SZTE 2018. július 1-jétől kinevezett rektora sajtótájékoztatón mutatta be az SZTE 4 új rektorhelyettesét.

SZTEtelevízió

2018. május 30.

kiemelt_SZG_diszpolgar

Idén a Szegedi Tudományegyetem rektora, Dr. Szabó Gábor lett Szeged díszpolgára. Az elismerést május 18-án a díszközgyűlésen adta át Botka László polgármester. A Szeged Televízió ebből az alkalomból készített vele egy életútinterjút.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *