SZTE Info
GYTK1_2

Először avattak gyógyszerészdoktorokat Szegeden

A József Attila Tanulmányi és Információs Központban 2009. június 27-én avatták az első olyan végzős gyógyszerészeket, akik – a 2009. január 1-jétől hatályos törvény értelmében – diplomájukkal együtt doktori címet szereztek.
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés
Ezzel együtt Prof. Dr. Szabó Gábor rektor további, a megelőző években-évtizedekben a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karán diplomát szerzett régi hallgatókat is gyógyszerészdoktorrá avatott.

A rendkívüli gyógyszerészavató tanácsülés élén Prof. Dr. Szabó Gábor rektorral, a Magyar Rektori Konferencia július 1-jén hivatalba lépő elnökével, valamint Prof. Dr. Fülöp Ferenccel, a Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával; Prof. Dr. Nagy Katalinnal, a Fogorvostudományi Kar dékánjával és Prof. Dr. Benedek Györggyel, az Általános Orvostudományi Kar dékánjával ötvenegy frissen diplomázott gyógyszerészhallgatót, valamint további hetvenöt korábban végzett gyógyszerészt avatott doktorrá.

GYTK2_2

A szertartás alapján egy most diplomázott hallgató társai nevében tiszteletteljes kérelemmel fordult a rendkívüli gyógyszerészavató tanácsüléshez, hogy kérvényezze az ünnepélyes avatást. Fülöp Ferenc dékán szólalt fel ezt követően, hogy megerősítse a gyógyszerészek avatási kérelmét, egyúttal felterjessze azt a rektornak. Prof. Dr. Szabó Gábor rektor a jelöléseket elfogadta. Ezt ünnepélyes eskütétel követte, majd a rektor, az avatótanács és Prof. Dr. Fülöp Ferenc dékán a diploma átadásával egy időben gyógyszerészdoktorrá avatta a végzős hallgatókat. A korábban végzett gyógyszerészek következtek, a hetvenöt díszoklevelet néhány éve végzett hallgatóktól már deres halántékú gyógyszerészekig több szakember, köztük nem egy apa-fia vagy apa-lánya vehette át.

Prof. Dr. Fülöp Ferenc köszöntőjében külön kitért a rendkívül fontos eseményre, még különlegesebb ünnepnek nevezve meg ezt a napot, melyen nem felejtett el megemlékezni a tudományág példátlan fejlődéséről, továbbá sikeres és göröngyös történelmének fontos alakjairól. Külön kiemelte a kar régebbi professzorainak munkásságát, köztük a 2004-ben elhunyt Selmeczi Béláét, Erős Istvánét és Falkay Györgyét. Kiemelten köszönetet mondott a gyakorlati képzést biztosító helyszíneknek, köztük a Sanofi-Aventis Chinoin Zrt.-nek. A Chinoinnal folytatott partnerkapcsolat révén – árulta el – minden hallgató, aki doktori képzésre jelentkezett, felvételt nyert. A dékán búcsúzóul arra biztatta a gyógyszerészdoktorokat, hogy EU-kompatibilis diplomájukkal minél többen lássanak világot és szerezzenek többféle tapasztalatot, mellyel azonban – kérte –, térjenek vissza Magyarországra, hogy a hazai gyógyszerésztudomány eddigi elismeréseit bővítsék. Bár ehhez az itthoni feltételeknek is változniuk kell – folytatta –, de nem felejtette el figyelmeztetni a friss diplomásokat, hogy mekkora felelősséggel tartoznak a magyar lakosság felé.

A hallgatók nevében Deák Beáta köszöntötte Prof. Dr. Szabó Gábort és a rendkívüli gyógyszerészavató tanácsülést, búcsúzott oktatóiktól, mondott köszönetet szüleiknek. A kar Aranyérmét Juhász Hedvig, Arányi Péter, Hermecz István és Újhelyi Gabriella kapták. A Discipuli pro Universitate díjat – melyet az a végzős hallgató kap, aki a hallgatói tevékenységek szervezésében és a tanulmányi követelmények teljesítésében kiemelkedő teljesítményt nyújt – Biczók Zsuzsanna érdemelte ki. Az Idősebb Réthy Béla Pályadíjat annak a Békés megyéből származó végzős hallgatónak ítélik, aki a legjobb tanulmányi eredményeket érte el. Idén a megosztott és megemelt pályadíjat Deák Beáta és Seress Adrienn kapta, azt – az ugyancsak a Gyógyszerésztudományi Kar Aranyérmével kitüntetett Magyar Sándorné helyett ezúttal – Réthy Imre adta át. A kar zászlójának ünnepélyes átadóját Huszár Gergely, a Zeneművészeti Kar hallgatójának gitárjátéka követte.

Prof. Dr. Szabó Gábor, az SZTE rektora beszédét a Gyógyszerésztudományi Kar oktatói gárdájának dicséretével kezdte. Gratulált az itt tanítóknak, elismerte tudományos teljesítményüket, és tapssal köszöntötte őket. A rektor sem felejtett el megemlékezni a törvényi szabályozás folytán a karon végzetteket érintő változásokról. Bár beszédébe számos, az ünnepély résztvevőit megmosolyogtató és a szigorú szertartásokat kissé feloldó humoros megjegyzést is fűzött, tisztéhez híven búcsúztatta a frissen végzetteket. Kifejezte abbéli reményét is, hogy a Szegedi Tudományegyetemen eltöltött évek nemcsak az életszemléletet és a szellemiséget fejlesztették, hanem a világra és a tudományokra való nyitottságot is bővítették. Barátságos búcsúszavaival méltó útravalót nyújtott a most és korábban végzett, de a mai nappal gyógyszerészdoktorrá avatottaknak.
Szekeres Nikoletta
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

esza_felso

SZTEmagazin

2019. július 09.

Kiemelt_Medicina_Juhasz_A

Kóboroljuk be, fedezzük fel Európát Juhász Árpáddal! A nyári vakáció startjánál a magyar geológust, a hazai természettudományos ismeretterjesztés egyik legjelentősebb alakját a 90. Ünnepi Könyvhét szegedi programján bemutatott legújabb könyvéről, az Egzotikus Európáról kérdeztük. Kíváncsiak voltunk a kiadványt gondozó Medicina Könyvkiadó vezérigazgatója és a szerkesztő véleményére is.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

  • július 15. 08:00 - 19. 23:59
  • október 17. 00:00 - 19. 00:00
    Szeretettel invitálunk minden érdeklődő kutatót, tanárt, fordítót, művészt és színházzal foglalkozó szakembert, valamint egyetemi és PhD hallgatót a „Jágónak” Shakespeare-konferenciára, melyet 2019. október 17-19. között tartunk a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. Hagyományainkat követve olyan fórumot szeretnénk teremteni, amely az egyént és a közösséget egyaránt segíti munkájában, terveinek alakításában és megvalósításában. Lehetőséget kívánunk biztosítani a szakma képviselői számára, hogy megosszuk egymással azokat a problémákat, amelyekkel a változó egyetemi-kutatói-alkotói környezetben szembesülünk. A konferencián a részvétel többféleképpen is lehetséges: 20 perces konferencia-dolgozattal, 20 perces projekt-bemutatóval, más résztvevők munkáihoz kapcsolódó korreferátummal, a kerekasztal-beszélgetést előkészítő vitaindítóval, illetve auditáló résztvevőként. Konferenciánk idei témájával egyszerre kívánunk reflektálni a shakespeare-i örökség folyamatos jelenvalóságára és kihívásaira. Minden Shakespeare-rel kapcsolatos munkát szívesen látunk, magyar vagy angol nyelven. Kérjük, az alábbi linken található regisztrációs űrlapon jelentkezzen a konferenciára 2019. július 1-ig. Regisztráció: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcEY-daAyEDfkgj3e8fw-EgkXYOPs67Rf5cbTFokePmBn_FA/viewform?usp=sf_link A dolgozatok és projektleírások szövegét szeptember 1-ig várjuk (a vitaindítókat és a korreferátumokat nem kell előre beküldeni).
  • november 28. 08:00 - 30. 16:00
    Interdiszciplináris jelenkor-történeti és politológiai konferencia.