SZTE Info

A „jó állam” nyomában

A „jó állam” mindig kardinális kérdés volt, a kormányzás jóságát különféle indexekkel mérik, és hazánkat jelenleg inkább „repedező demokráciaként” írják le a felmérések – többek között erről is szó volt az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága és az ÁJTK ETK keretében működő Europe Direct Szeged közös rendezvényén, mely „Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a ’jó állam’ aspektusai, perspektívái” címet viselte.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A munkabizottság több mint egyéves múltra tekint vissza, s míg korábban virtuálisan, egy honlap formájában létezett, az elmúlt fél évben kezdtek programokat szervezni kifejezetten azzal a céllal, hogy különböző jogintézményeket interdiszciplináris megközelítésben mutassanak be a hallgatóságnak. Korábban a szerződésről, illetve a kisebbségről tartottak előadásokat. A munkabizottság eddigi legnagyobb vállalkozása az április 26-án megrendezett workshop volt, melynek ötletgazdája Soós Edit, a Politológiai Tanszék docense volt – mondta el megnyitó szavaiban Papp Tekla, a SZAB Gazdasági Jogi Munkabizottságának elnöke. A tanácskozásra 18 előadót hívtak meg, és a prezentált anyagokból a tervek szerint kötet készül.

 

A jó királytól a jó kormányig

Egy állam(forma) jósága mindig is fontos szempont volt, pontosan tudták az alattvalók, mikor tekinthető valaki jó királynak. Hogy ez ma is központi kérdés, jól mutatja, hogy Magyarországon van például a „jó államért” felelős kormánybiztos. Ahogyan bonyolódott a rendszer, úgy egyre több szereplő osztozott a hatalmon – mondta el előadásában Trócsányi László, az Alkotmányjogi Tanszék professzora, nagykövet. Ma a pénzügyi válság, az eladósodottság, a szegénység és munkanélküliség közepette, az elöregedő társadalmak, a klímaváltozás és a migráció problémájával kell megküzdenie a good govermentnek, az állampolgárok ugyanis a kormánytól, a közigazgatástól várják e kérdések hatékony megoldását. A korábbi, „gyenge állam” koncepciója tehát háttérbe szorul, hiszen elvárjuk, hogy az állam oldja meg a feladatokat – hangsúlyozta a professzor.

 

Átlátható, hatékony, elszámoltatható

A jó kormányzást általában a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, jellemzi, ami alapvető gazdasági érdek is. Egyre nagyobb igény mutatkozik az átláthatóságra (transzparencia), ez a legfontosabb tulajdonsága egy jó kormányzásnak. Fontos az integritás, hogy ne legyen a közérdek magánérdekeknek kitéve, azaz megvan az igény az etikai szabályok erősítésére (főként az összeférhetetlenség kiküszöbölésére), a közbeszerzések átláthatóságára és a – pozitív értelemben vett – lobbira, amely szakmai ismereteket képes közvetíteni a kormányzás felé – hozzá kell tenni, hogy ennek a szabályozása még az EU-ban sem teljesen megoldott. További elvárás az állampolgárok bevonása a döntéshozatalba, a megegyezésre törekvés, valamint a gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás. Hangsúlyos szerep jut az egyenlőségnek, például hogy a nőket is körülbelül ugyanolyan arányban vonják be a rendszerbe, mint a férfiakat. Hatékonyság, beszámoltathatóság, világos jövőkép – sorolta a professzor.

 

Így áll az indexünk

Mindezek alapján különböző mutatók alakultak ki a „jó állam” mérésére, mint a demokrácia-, vagy a good goverment-index. Az egyik ilyen szerint például azt figyelik, milyenek a választásra vonatkozó szabályok. Ez alapján sorolják az országokat „teljes demokrácia”, „gyengülő, romló, hibás, repedező demokrácia”, „hibrid”, illetve „önkényuralmi rendszer” kategóriákba. A repedező demokráciában működik ugyan a szabad választás, de vannak egyedi problémák, mint például a média szabadságának szűkössége, politikai nyomásgyakorlás a polgárokra, a kormányzás csökkenő minősége, a bizalomhiány kialakulása. Egy 2010-es kimutatás ide sorolja Olaszországot, Szlovéniát és Magyarországot is. Létezik korrupciós index, e téren Dánia a „legfeddhetetlenebb”, de a skandináv országok is előkelő helyen állnak, hazánk az 50-dik, Csehország 53-dik, Szlovákia 59-dik, Olaszország a 67-dik a sorban – zárta előadását Trócsányi László. A jó kormányzás szempontrendszere természetesen nemcsak az államra, hanem az államközi egységekre, az önkormányzati rendszerre is kiterjed.

 

Arany Mihály

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 13. 17:00 - december 31. 18:00
  Gyenes Kálmán a Délmagyarország fotósaként hosszú éveken keresztül örökítette meg nemcsak Szeged, hanem Csongrád megye mindennapjait is, emellett számtalan felvételt készített szeretett Erdélyérôl is. A tárlaton a nem régen elhunyt fotómûvész alkotásaiból mutatunk be egy olyan válogatást, melyen megjelennek a sportversenyek izgalmai, a rendszerváltás legendás pillanatai vagy éppen Tarján panelépületeinek szépségei is. A kiállítás megtekinthetô december 31-ig, naponta 10.00–18.00 óráig.
 • október 17. 16:00 - november 17. 20:00
  Az 1956-ra, a szegedi egyetemen megalakult MEFESZ-re emlékező kiállítást az SZTE Klebelsberg Könyvtár szervezi.