SZTE Info

A „jó állam” nyomában

A „jó állam” mindig kardinális kérdés volt, a kormányzás jóságát különféle indexekkel mérik, és hazánkat jelenleg inkább „repedező demokráciaként” írják le a felmérések – többek között erről is szó volt az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Jogi Szakbizottságának Gazdasági Jogi Munkabizottsága és az ÁJTK ETK keretében működő Europe Direct Szeged közös rendezvényén, mely „Az önkormányzatok változó gazdasági, jogi környezete és a ’jó állam’ aspektusai, perspektívái” címet viselte.

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A munkabizottság több mint egyéves múltra tekint vissza, s míg korábban virtuálisan, egy honlap formájában létezett, az elmúlt fél évben kezdtek programokat szervezni kifejezetten azzal a céllal, hogy különböző jogintézményeket interdiszciplináris megközelítésben mutassanak be a hallgatóságnak. Korábban a szerződésről, illetve a kisebbségről tartottak előadásokat. A munkabizottság eddigi legnagyobb vállalkozása az április 26-án megrendezett workshop volt, melynek ötletgazdája Soós Edit, a Politológiai Tanszék docense volt – mondta el megnyitó szavaiban Papp Tekla, a SZAB Gazdasági Jogi Munkabizottságának elnöke. A tanácskozásra 18 előadót hívtak meg, és a prezentált anyagokból a tervek szerint kötet készül.

 

A jó királytól a jó kormányig

Egy állam(forma) jósága mindig is fontos szempont volt, pontosan tudták az alattvalók, mikor tekinthető valaki jó királynak. Hogy ez ma is központi kérdés, jól mutatja, hogy Magyarországon van például a „jó államért” felelős kormánybiztos. Ahogyan bonyolódott a rendszer, úgy egyre több szereplő osztozott a hatalmon – mondta el előadásában Trócsányi László, az Alkotmányjogi Tanszék professzora, nagykövet. Ma a pénzügyi válság, az eladósodottság, a szegénység és munkanélküliség közepette, az elöregedő társadalmak, a klímaváltozás és a migráció problémájával kell megküzdenie a good govermentnek, az állampolgárok ugyanis a kormánytól, a közigazgatástól várják e kérdések hatékony megoldását. A korábbi, „gyenge állam” koncepciója tehát háttérbe szorul, hiszen elvárjuk, hogy az állam oldja meg a feladatokat – hangsúlyozta a professzor.

 

Átlátható, hatékony, elszámoltatható

A jó kormányzást általában a jogbiztonság, a kiszámíthatóság, jellemzi, ami alapvető gazdasági érdek is. Egyre nagyobb igény mutatkozik az átláthatóságra (transzparencia), ez a legfontosabb tulajdonsága egy jó kormányzásnak. Fontos az integritás, hogy ne legyen a közérdek magánérdekeknek kitéve, azaz megvan az igény az etikai szabályok erősítésére (főként az összeférhetetlenség kiküszöbölésére), a közbeszerzések átláthatóságára és a – pozitív értelemben vett – lobbira, amely szakmai ismereteket képes közvetíteni a kormányzás felé – hozzá kell tenni, hogy ennek a szabályozása még az EU-ban sem teljesen megoldott. További elvárás az állampolgárok bevonása a döntéshozatalba, a megegyezésre törekvés, valamint a gazdasági szereplőkkel való kapcsolattartás. Hangsúlyos szerep jut az egyenlőségnek, például hogy a nőket is körülbelül ugyanolyan arányban vonják be a rendszerbe, mint a férfiakat. Hatékonyság, beszámoltathatóság, világos jövőkép – sorolta a professzor.

 

Így áll az indexünk

Mindezek alapján különböző mutatók alakultak ki a „jó állam” mérésére, mint a demokrácia-, vagy a good goverment-index. Az egyik ilyen szerint például azt figyelik, milyenek a választásra vonatkozó szabályok. Ez alapján sorolják az országokat „teljes demokrácia”, „gyengülő, romló, hibás, repedező demokrácia”, „hibrid”, illetve „önkényuralmi rendszer” kategóriákba. A repedező demokráciában működik ugyan a szabad választás, de vannak egyedi problémák, mint például a média szabadságának szűkössége, politikai nyomásgyakorlás a polgárokra, a kormányzás csökkenő minősége, a bizalomhiány kialakulása. Egy 2010-es kimutatás ide sorolja Olaszországot, Szlovéniát és Magyarországot is. Létezik korrupciós index, e téren Dánia a „legfeddhetetlenebb”, de a skandináv országok is előkelő helyen állnak, hazánk az 50-dik, Csehország 53-dik, Szlovákia 59-dik, Olaszország a 67-dik a sorban – zárta előadását Trócsányi László. A jó kormányzás szempontrendszere természetesen nemcsak az államra, hanem az államközi egységekre, az önkormányzati rendszerre is kiterjed.

 

Arany Mihály

 

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. március 08.
Kiemelt_GTB

Nők a Tudományban Kiválósági Díjas lett Gazdag-Tóth Boglárka. Az SZTE TTIK Informatikai Intézet Számítógépes Optimalizálás Tanszékén dolgozó, szakmabeli férjével együtt három gyermeket nevelő édesanyával arról is beszélgettünk, melyik a kedvenc algoritmusa.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • március 24. 10:00 - 25. 15:00
  Az Ifjú Pszichológusok és Neveléstudományi Kutatók Országos Konferenciája, az IPSZILON Konferencia fő témája: az ifjúságszociológia és ifjúságpszichológia. A plenáris előadásokon Dr. Jancsák Csaba (SZTE JGYPK) az ifjúságkutatás legújabb hazai és nemzetközi eredményeit ismerteti; Prof. Dr. Pikó Bettina (SZTE ÁOK) arra a kérdésre válaszol, hogy Mitől boldogok a fiatalok?
 • március 26.
  14:00 - 15:00
 • március 27.
  17:00 - 18:30
  A TIT Szabadegyetem Földrajz Tagozat előadója: Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens (SZTE JGYPK). Az északi sarkkörön túlra télen leginkább az északi fényt keresők kelnek útra. Az előadó arra a kérdésre is válaszol, hogy mit lehet még észak Norvégiában ilyenkor csinálni turistaként.
 • március 27.
  18:00 - 19:30
  Az SZTE Mentor(h)áló Pedagógiai esték című nagyszabású sorozatának vendége dr. Farkas Eszter PhD, egyetemi docens, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán működő Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet L’Oreal-UNESCO díjjal kitüntetett agyikeringés-kutatója. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint például: vajon mitől függ idegrendszerünk egészséges öregedése? Milyen körülmények ronthatják kilátásainkat? További információ: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/ujabb-tudomanyos-ismeretterjeszto-csemege-az-oregedo-agy/
 • március 28.
  13:00 - 16:00
  A magyarországi új kutatási infrastruktúrák bemutatkozásán részt vesz a Szentágothai János Kutatóközpont; a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ; a Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine (HCEMM). Meghívott vendégek: az intézmények igazgatói - Prof. Helyes Zsuzsanna (SZKK), Prof. Kacskovics Imre (FIEK) és Prof. Bíró Tamás (HCEMM). A program szakmai támogatója a MTA Szegedi Területi Bizottságának Immunológiai Munkabizottsága.