SZTE Info

wittman_szegy_kiemelt

Szegeden teljesedett ki karrierje – Wittman Tiborra emlékeznek

A szegedi városházán nyitották meg a Globalizáció, modernizáció és tradíciók című, háromnapos nemzetközi Wittman Tibor-emlékkonferenciát szeptember 24-én.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Az SZTE Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézetében Wittman Tibor nevét viselő tanterem avatásával tisztelegtek a bölcsészkar egykori tanszékvezetője előtt. Wittman-tanítvány volt többek között néhai Kristó Gyula, a híres középkorász, akadémikus, aki úgy emlékezett vissza tanárára, hogy mikor Wittman oktatott, „szinte izzott, vibrált a levegő”. Nemcsak tanított egyetemes történelmet, hanem valóban ilyen méretekben gondolkodott – idézte fel a megnyitón Csernus Sándor bölcsészkari dékán. Hozzátette: a kar szeretné felmutatni a nagy professzori elődöket, akik követendő példákat jelentenek. Ma már Szeged a Latin-Amerika és a Mediterrán kutatások nemzetközileg is elismert centruma.

Az idei immár a harmadik Wittman-konferencia a sorban. Először 1983-ban, a fiatalon elhunyt történész születésének hatvanadik évfordulója alkalmából, halála után tizenegy évvel tartottak tudományos tanácskozást 1983-ban, majd születésének hetvenötödik évfordulójára is így emlékeztek. Csernus Sándor hangsúlyozta, most pedig ismét számvetést készítenek a bölcsészkar egykori tanszékvezetője halálának negyvenedik, születésének közelgő kilencvenedik évfordulója alkalmából. A dékán szerint Wittman Tibor öröksége él, műve nem szakadt meg, az általa inspirált kutatási irányok ma is léteznek.

Csernus Sándor arról is beszélt, a jászberényi születésű Wittman Tibor (1923-1972) kilenc nyelven tudott, ami nemcsak segítette, hanem befolyásolta is kutatásait. A történész a híres fővárosi Eötvös Kollégium tagjaként szerzett történelem latin-szakos tanári diplomát, a pécsi, budapesti, majd a debreceni tanárképző főiskola után az 1958/59-es tanévtől tanszékvezetőként dolgozott a szegedi egyetemen – később dékánhelyettesi, majd oktatási rektorhelyettesi, illetve a Szegedi Akadémiai Bizottságban alelnöki tisztséget is vállalt. Wittman Tibor kutatásainak spektruma rendkívül széles, Erdélytől Európa (főleg Németalföld és Spanyolország) történetén át egészen Latin-Amerikáig, illetve az Európán kívüli világig.

A dékán hangsúlyozta, a történész karrierje az akkori József Attila Tudományegyetemen teljesedett ki, ahol 1961-től professzor, majd itt védte meg 1962-ben akadémiai értekezését. 1968-ban a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék neve Latin-Amerika történetével bővült.

Anderle Ádám, a Hispanisztika Tanszék professzora úgy fogalmazott, Wittman világtörténelemben gondolkodott. Többek közt Makkai Lászlót idézte, aki szerint Wittman az elsők között volt, ha nem az első, aki önállóan egyetemes témát kutatott, előtte a magyar történészek ki-kitekintettek a világ más részére, de mindig Magyarországgal összekötve.

Ma három tanszék osztozik Wittman Tibor örökségén: a Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, az Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék, valamint a Hispanisztika Tanszék.

 

Arany Mihály


Wittman galéria
További képek itt megtekinthetők
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.