SZTE Info
sofi_osztondi

Sófi Alapítvány: Egy Millió Forintos Ösztöndíj Pályázat

Idén is ösztöndíjat hirdet a hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Idén is ösztöndíjat hirdet a hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra.

A kiváló tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása az egyik célja a 2001. január 2-án alapított Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványnak. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további lényeges célja a hallgatók eredményeinek erkölcsi elismerése, és jövőbeni életpályájuk nyomon követése, elősegítése.

Az alapítvány eddig 10 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az elismeréseket a hazai közélet (ahogy képeinken is látható) jeles személyiségei nyújtották át. 2007ben Jancsó Miklós filmrendező, 2008-ban Törőcsik Mari színművésznő, 2009-ben Sebestyén Márta népdalénekesnő 2010-ben Szabó István filmrendező, 2011-ben Jókai Anna írónő, 2012-ben Jankovics Marcell rajzfilmrendező adták át a Sófi-ösztöndíjakat.


sofi_osztondij_atadok galéria
Az eddigi díjátadókon készült képek itt megtekinthetők


Az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a repüléstudomány és rakétatechnika tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el a Sófi alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány tizenkét éve végzett egyedülálló tevékenységével és komplex értékelési rendszerével elérte, hogy ösztöndíja a legnagyobb hallgatói elismerésnek számít a magyar felsőoktatásban.

A 2012-2013-es tanévben tízedik alkalommal írja ki ösztöndíj pályázatát a szegedi egyetem hallgatói számára.

A pályázat feltételeit teljesíteni képes hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel. A Sófi Tehetséggondozó Kör tagjai ingyenes és kedvezményes belépőjegyeket kapnak koncertekre, színházi előadásokra, múzeumi és képzőművészeti kiállításokra, sporteseményekre és egyéb rendezvényekre. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatók a www.sztehetseg.hu honlapon.

A pályázat feltételei:

1. Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében. A pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon: http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg

2. A pályázóknak számítógéppel (nem kézírással) kell kitölteniük a pályázati űrlapot, ami az egyetemi karok és a társszervezetek honlapjáiról letölthető:

www.sztehetseg.hu; www.juris.u-szeged.hu; www.szote.u-szeged.hu; www.arts.u-szeged.hu; www.etszk.u-szeged.hu; www.eco.u-szeged.hu; www.pharm.u-szeged.hu; www.jgypk.u-szeged.hu; www.mk.u-szeged.hu; www.mgk.u-szeged.hu; www.sci.u-szeged.hu; www.music.u-szeged.hu; www.ehok.u-szeged.hu; www.stoma.u-szeged.hu

3. A pályázati űrlapon szerepeltetni kell a pályázó személyi adatait, fényképes szakmai önéletrajzát, az elvégzett szemeszterek tanulmányi átlagait, a megszerzett nyelvvizsgákat, az elért tudományos eredményeket (Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és helyi TDK helyezések, tudományos közlemények, konferencia előadások, poszterek), egyéb ösztöndíjakat és elismeréseket (pl. Sófi Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj, Városi Ösztöndíj, Szent-Györgyi Ösztöndíj, Demonstrátori ösztöndíj, stb.), és a pályázó témavezetőjének ajánlását. A család egy főre eső havi átlagjövedelmét azért kell feltüntetni, mert az elsődleges értékelés (eredmények és tehetség) alapján hasonló jelöltek között ez a másodlagos differenciálási szempont.


4. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell a 3. pontban leírt eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:


A. ETR Hallgatói Törzslap a Tanulmányi Osztály által hitelesítve
B. Nyelvvizsga bizonyítvány
C. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei
D. A tudományos közlemények első oldala, konferenciák (előadások, poszterek) programja
E. Ösztöndíjak és elismerések oklevelei
F. A pályázók témavezetőjének ajánlása

 

A pályázat csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes!

 

5. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra. A mellékletekkel kiegészített pályázati űrlapot két példányban kell eljuttatni Szarvas Kata, SZTEhetségpont koordinátor részére (6722, Szeged, Honvéd tér 6. iroda: 34. sz.). A kitöltött űrlapot word dokumentum formátumban el kell küldeni a következő e-mail címre is: jozsefsofi@gmail.com
6. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos ösztöndíjakat. További 5 pályázó fejenként 50.000 Ft különdíjban részesül. Az ösztöndíjak rangját, értékét növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert, kiemelkedő professzorai, tudósai alkotják a díjakat odaítélő kuratóriumot. Az alapítvány 2013. április 30-ig e-mail-ben értesíti a nyertes pályázókat. 2013. július 6-i díjátadó ünnepségre is neves közéleti személyiséget várunk. Az alapítvány 2013. július 31-ig utalja át az ösztöndíjak összegét a 10 díjazott hallgató bankszámlájára.


7. A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő e-mail címen lehet információkat kérni: jozsefsofi@tvn.hu

Minden pályázónak sok sikert kíván: az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma

*

Az SZTE Sófi Ösztöndíjat odaítélő Kuratórium tagjai:


A Kuratórium Elnöke:

Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai Tanszék

A Kuratórium Tagjai:

1. Prof. Dr. Benedek György Egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

2. Prof. Dr. Dux László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet

3. Dr. Farkas Beáta Tanszékvezető egyetemi docens
SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete

4. Prof. Dr. Fülöp Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus
SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet

5. Prof. Dr. Jakab Éva Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék

6. Prof. Dr. Hatvani László Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

7. Prof. Dr. Hernádi Klára Egyetemi tanár, az SZTE TTIK Dékánja
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

8. Prof. Dr. Hetényi Magdolna Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

9. Prof. Dr. J. Nagy László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

10. Prof. Dr. Kerek Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE ZMK Dékánja
SZTE, Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék

11. Prof. Dr. Kevei Ferencné Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

12. Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Egyetemi tanár
SZTE, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

13. Prof. Dr. Szabó Gábor Egyetemi tanár, Akadémikus, az SZTE Rektora
SZTE. Természettudományi Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


14. Prof. Dr. Szörényi László Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék

15. Prof. Dr. Szőnyi György Endre Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Angol Tanszék

16. Prof. Dr. Tamás Gábor Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


17. Prof. Dr. Totik Vilmos Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus
SZTE, Természettudományi Kar, Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék

18. Prof. Dr. Vécsei László Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus, az SZTE ÁOK Dékánja
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. december 06.

kiemelt_Dux_Laszlo

Biológia, kémia és fizika tantárgyból, valamint a Nobel-díjas rektor életéből, munkásságából áll össze évről évre az egyre népszerűbb SZTE Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny kérdéssora. A zsűri elnökével, prof. Dr. Dux László tanszékvezető egyetemi tanárral a Szent-Györgyi-örökségről és a középiskolások versenyéről beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • december 5. 17:00 - 15. 20:00
  Az SZTE 2017-es Szent-Györgyi emlékév programjaként az SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Kulturális Iroda Minden, ami C-vitamin címmel fotópályázatot hirdetett. A felhívására érkező fényképeket tekinthetik meg a kiállításon. A kiállítást megnyitja: Dr. Datki Zsolt neurobiológus (SZTE ÁOK). Közreműködik: Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet). A fotókiállítás 2017. december 15-ig, munkanapokon 8-20 óra között tekinthető meg.
 • december 11.
  06:28 - 06:28
  Az SZTE Mentor(h)áló projektjének Pedagógiai esték sorozatában Kozma-Vízkeleti Dániel család- és pszichoterapeuta, klinikai szakpszichológus az alábbi kérdésekre keresi a választ: Valóban papír-e a papír? Mit várunk egy ünneptől? Mi a lélektani jelentősége a hétköznapi rutin megtörésének? Van-e lelki jelentősége az ünnepi viseletnek? Hogyan őrizzük meg hagyományainkat a megváltozó rítusok során? Jobb-e a Halloween és a Valentin-nap a hagyományos ünnepeknél – mit adnak nekünk az újonnan divatossá vált események? És tényleg, miért fontosak azok a hétköznapi apróságok…?
 • december 11.
  17:00 - 18:30
  Dudás Csilla, kétszeres Sófi-ösztöndíjas PhD vegyészhallgatóval (SZTE, TTIK) Újszászi Ilona újságíró (SZTE NKI) beszélget.
 • december 12.
  17:30 - 18:00
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Szent-Györgyi Albert Agóra „vetítős” sorozatának témája: Irán és Burma. Kalauzunk: Németh György, aki sokáig pedagógus-technikus a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd az MTI újságíró-fotóriportere volt 24 évig, most szabadúszó, illetve nyugdíjas fotográfus. Ez a két különleges és a hétköznapi utazó számára kevésbé elérhető úticél gyönyörűséges fotói lesznek láthatók, megspékelve azzal a témával, hogy "Hogyan készüljön egy fotós, ha ismeretlen tájakon, ismeretlen kultúrát szándékozik megörökíteni?".
 • december 15.
  06:16 - 06:16
  Az SZTE Mentor(h)áló projekt és a Somogyi-könyvtár közös, Pedagógiai esték című sorozatának advent váró programjának vendége: Kondé Lajos, a szegedi Dóm plébánosa, akinek az ifjúságért végzett munkáját Pro Urbe Szeged-díjjal és Csongrád megye díszpolgári címével is elismerték már.