SZTE Info
sofi_osztondi

Sófi Alapítvány: Egy Millió Forintos Ösztöndíj Pályázat

Idén is ösztöndíjat hirdet a hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Idén is ösztöndíjat hirdet a hallgatóknak a Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítvány. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra.

A kiváló tanulmányi és tudományos teljesítményt nyújtó, tehetséges egyetemisták anyagi támogatása az egyik célja a 2001. január 2-án alapított Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványnak. Az SZTE Szegedi Tehetségpont részeként működő Sófi Ösztöndíj további lényeges célja a hallgatók eredményeinek erkölcsi elismerése, és jövőbeni életpályájuk nyomon követése, elősegítése.

Az alapítvány eddig 10 millió forint tanulmányi ösztöndíjjal jutalmazta a szegedi egyetem legjobbjait. Az elnyerhető ösztöndíjak értékét növeli, hogy az elismeréseket a hazai közélet (ahogy képeinken is látható) jeles személyiségei nyújtották át. 2007ben Jancsó Miklós filmrendező, 2008-ban Törőcsik Mari színművésznő, 2009-ben Sebestyén Márta népdalénekesnő 2010-ben Szabó István filmrendező, 2011-ben Jókai Anna írónő, 2012-ben Jankovics Marcell rajzfilmrendező adták át a Sófi-ösztöndíjakat.


sofi_osztondij_atadok galéria
Az eddigi díjátadókon készült képek itt megtekinthetők


Az Oktatási és Kulturális Miniszter 2008-ban a repüléstudomány és rakétatechnika tudósáról elnevezett Kármán Tódor díjjal ismerte el a Sófi alapítvány munkáját, amely a társadalmi felelősségvállalás területén adható legrangosabb állami kitüntetés. A Sófi Alapítvány tizenkét éve végzett egyedülálló tevékenységével és komplex értékelési rendszerével elérte, hogy ösztöndíja a legnagyobb hallgatói elismerésnek számít a magyar felsőoktatásban.

A 2012-2013-es tanévben tízedik alkalommal írja ki ösztöndíj pályázatát a szegedi egyetem hallgatói számára.

A pályázat feltételeit teljesíteni képes hallgatóknak már elsőévesként is érdemes megpályázni az ösztöndíjat, ugyanis a későbbi évek pályázatain mindez pluszpontokat jelent. Továbbá minden pályázó automatikusan a Sófi Tehetséggondozó Kör és az SZTE Szegedi Tehetségpont hallgatói közösség tagjává válik, s ezáltal jogosult lesz az alapítvány által nyújtott szolgáltatásokra: ingyenes jogi tanácsadás, kedvező banki és pénzügyi szolgáltatások, interdiszciplináris programokban való részvétel. A Sófi Tehetséggondozó Kör tagjai ingyenes és kedvezményes belépőjegyeket kapnak koncertekre, színházi előadásokra, múzeumi és képzőművészeti kiállításokra, sporteseményekre és egyéb rendezvényekre. Az ezzel kapcsolatos részletek megtalálhatók a www.sztehetseg.hu honlapon.

A pályázat feltételei:

1. Az alapítvány ösztöndíjait a Szegedi Tudományegyetem minden hallgatója megpályázhatja, aki BSc/BA, MSc/MA vagy osztatlan képzés bármelyik évfolyamán, nappali tagozaton, állami vagy költségtérítéses rendszerben tanul, és egy félévre vetített hagyományos tanulmányi átlaga 4,00 felett van az eddig elvégzett szemeszterek tekintetében. A pályázat benyújtásának feltétele még, hogy előzetesen regisztrálni kell a SZTEhetség honlapon: http://www.sztehetseg.hu/Reg/Form/sztetehetseg

2. A pályázóknak számítógéppel (nem kézírással) kell kitölteniük a pályázati űrlapot, ami az egyetemi karok és a társszervezetek honlapjáiról letölthető:

www.sztehetseg.hu; www.juris.u-szeged.hu; www.szote.u-szeged.hu; www.arts.u-szeged.hu; www.etszk.u-szeged.hu; www.eco.u-szeged.hu; www.pharm.u-szeged.hu; www.jgypk.u-szeged.hu; www.mk.u-szeged.hu; www.mgk.u-szeged.hu; www.sci.u-szeged.hu; www.music.u-szeged.hu; www.ehok.u-szeged.hu; www.stoma.u-szeged.hu

3. A pályázati űrlapon szerepeltetni kell a pályázó személyi adatait, fényképes szakmai önéletrajzát, az elvégzett szemeszterek tanulmányi átlagait, a megszerzett nyelvvizsgákat, az elért tudományos eredményeket (Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) és helyi TDK helyezések, tudományos közlemények, konferencia előadások, poszterek), egyéb ösztöndíjakat és elismeréseket (pl. Sófi Ösztöndíj, Köztársasági Ösztöndíj, Városi Ösztöndíj, Szent-Györgyi Ösztöndíj, Demonstrátori ösztöndíj, stb.), és a pályázó témavezetőjének ajánlását. A család egy főre eső havi átlagjövedelmét azért kell feltüntetni, mert az elsődleges értékelés (eredmények és tehetség) alapján hasonló jelöltek között ez a másodlagos differenciálási szempont.


4. A kitöltött pályázati űrlaphoz csatolni kell a 3. pontban leírt eredményeket igazoló iratok fénymásolatát:


A. ETR Hallgatói Törzslap a Tanulmányi Osztály által hitelesítve
B. Nyelvvizsga bizonyítvány
C. Helyi TDK és OTDK eredmények oklevelei
D. A tudományos közlemények első oldala, konferenciák (előadások, poszterek) programja
E. Ösztöndíjak és elismerések oklevelei
F. A pályázók témavezetőjének ajánlása

 

A pályázat csak a fenti mellékletekkel együtt érvényes!

 

5. A pályázatok benyújtási határideje: 2013. február 12. (kedd) 12 óra. A mellékletekkel kiegészített pályázati űrlapot két példányban kell eljuttatni Szarvas Kata, SZTEhetségpont koordinátor részére (6722, Szeged, Honvéd tér 6. iroda: 34. sz.). A kitöltött űrlapot word dokumentum formátumban el kell küldeni a következő e-mail címre is: jozsefsofi@gmail.com
6. A pályázatokat az alapítvány kuratóriuma bírálja el, és a legjobb 5 jelöltnek ítéli oda a fejenként 200.000 Forintos ösztöndíjakat. További 5 pályázó fejenként 50.000 Ft különdíjban részesül. Az ösztöndíjak rangját, értékét növeli, hogy a Szegedi Tudományegyetem nemzetközileg is elismert, kiemelkedő professzorai, tudósai alkotják a díjakat odaítélő kuratóriumot. Az alapítvány 2013. április 30-ig e-mail-ben értesíti a nyertes pályázókat. 2013. július 6-i díjátadó ünnepségre is neves közéleti személyiséget várunk. Az alapítvány 2013. július 31-ig utalja át az ösztöndíjak összegét a 10 díjazott hallgató bankszámlájára.


7. A pályázat részleteivel kapcsolatban az alapítvány alapítójától, Sófi Józseftől a következő e-mail címen lehet információkat kérni: jozsefsofi@tvn.hu

Minden pályázónak sok sikert kíván: az SZTE Sófi József Alapítvány Kuratóriuma

*

Az SZTE Sófi Ösztöndíjat odaítélő Kuratórium tagjai:


A Kuratórium Elnöke:

Prof. Dr. Visy Csaba egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai Tanszék

A Kuratórium Tagjai:

1. Prof. Dr. Benedek György Egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Élettani Intézet

2. Prof. Dr. Dux László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Biokémiai Intézet

3. Dr. Farkas Beáta Tanszékvezető egyetemi docens
SZTE, Gazdaságtudományi Kar, Pénzügyek és Nemzetközi Kapcsolatok Intézete

4. Prof. Dr. Fülöp Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus
SZTE, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerkémiai Intézet

5. Prof. Dr. Jakab Éva Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Állam-és Jogtudományi Kar, Római Jogi Tanszék

6. Prof. Dr. Hatvani László Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

7. Prof. Dr. Hernádi Klára Egyetemi tanár, az SZTE TTIK Dékánja
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék

8. Prof. Dr. Hetényi Magdolna Akadémikus, egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék

9. Prof. Dr. J. Nagy László Tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék

10. Prof. Dr. Kerek Ferenc Tanszékvezető egyetemi tanár, az SZTE ZMK Dékánja
SZTE, Zeneművészeti Kar, Zongora Tanszék

11. Prof. Dr. Kevei Ferencné Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

12. Prof. Dr. Rakonczay Zoltán Egyetemi tanár
SZTE, Fogorvostudományi Kar, Fogpótlástani és Orális Biológiai Tanszék

13. Prof. Dr. Szabó Gábor Egyetemi tanár, Akadémikus, az SZTE Rektora
SZTE. Természettudományi Kar, Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék


14. Prof. Dr. Szörényi László Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Klasszika-filológia és Neolatin Tanszék

15. Prof. Dr. Szőnyi György Endre Egyetemi tanár
SZTE, Bölcsészettudományi Kar, Angol Tanszék

16. Prof. Dr. Tamás Gábor Egyetemi tanár
SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar, Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


17. Prof. Dr. Totik Vilmos Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus
SZTE, Természettudományi Kar, Halmazelméleti és Matematikai Logikai Tanszék

18. Prof. Dr. Vécsei László Tanszékvezető egyetemi tanár, Akadémikus, az SZTE ÁOK Dékánja
SZTE, Általános Orvostudományi Kar, Neurológiai Klinika

SZTEinfo

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. október 03.

Kiemelt_Antalicz_B

Első díjat nyert az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és egyedül épített a lézerfényt mérni képes szenzort. Felsőfokon beszél németül, angolul olvas szakcikkeket, miközben kínaiul tanul. A kollégiumában segíti az önképzőkör munkáját, s emellett egy új kutatási projekthez számítógépes szoftvert ír. Ő Antalicz Balázs, a Szegedi Tudományegyetem MSc-képzéses fizika szakos hallgatója, akitől leckét kaptunk lendületből és szakmai elhivatottságból.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.